Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ortorula
Článek
    Alaskites and related rocks in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Alterstellung und Genese frühpaläozoischer Magmatite im saxothuringisch-moldanubischen Übergangsbereich (Grenzgebiet BRD/CR)
    AMS Fabric Study of Melt Migration from Metasedimentary and Orthogneiss Migmatites to Crustally Derived Granites: An Example from Southern Vosges
    Analcim z Plaňan u Kolína
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Assemblages and chemical composition of amphiboles in rocks of the Jílové Belt, Central Bohemia
    Babingtonit ze žil alpského typu v okolí Vernířovic
    Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí)
    Baryum ve světlých dlídách nectavských ortorul
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Can ternary feldspars be used to constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene gneisses, Bohemian Massif
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika : (13-34 Zruč nad Sázavou, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    Classification and origin of orthogneisses in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Clasts of Variscan rocks within the Kořenec and Račice conglomerates (Rhenohercynicum, Bohemian Massif), Th-U-total Pb evidence from an electron microprobe monazite study
    Complex metamorphic zonation of the Thaya dome: result of buckling and gravitational collapse of an imbricated nappe sequence
    The contact between the Variscan and Cadomian blocks in the Svratka Dome (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Continuation of the Mariánské Lázne Complex under the Doupov Mts. volcanic complex, W. Bohemia
    Contrasting Early Carboniferous field geotherms: evidence for accretion of a thickened orogenic root and subducted Saxothuringian crust (Central European Variscides)
    Contrasting rheologies of feldspar and quartz under natural thermal and strain gradients: a comparative study
    Death of super-continents and birth of oceans heralded by discrete A-type granite igneous events: the case of the Variscan-Alpine Europe
    Destruction of orthogneiss layered structure through partial melting and melt infiltration in high temperature shear zone: quantitative textural study of anatectic process
    Development of the Gföhl Migmatites through Partial Melting and Textural Annealing of High-Grade Orthogneiss
    Development of the Gföhl Migmatites through Partial Melting and Textural Annealing of High-Grade Orthogneiss via Process of Disintegration of Solid State Texture
    Differential exhumation in an orogenic root domain: Snieznik Dome
    Early Palaeozoic rift-related magmatism in Variscan Europe: fragmentation of the Armorican Terrane Assemblage
    Evidence from laser ablation ICPMS dating of zircons in Erzgebirge orthogneisses for early Cambrian and early Ordovician pulses of granitic plutonism in the Western Bohemian Massif
    The evolution of perpendicular linear fabrics in synkinematically emplaced tourmaline granite (central Moravia - Bohemian Massif)
    Excursion to the Frýdlant and Šluknov promontories - Genesis of the Jizera orthogneisses; localities of their protoliths : Granodiorit-Granit-Komplex der Lužické hory
    Fan-Like Structure in Central Part of the Śnieznik Dome - A Result of Episodic Exhumation
    From orthogneiss to migmatite: Geochemical assessment of the melt infiltration model in the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína : (32-24 Trhové Sviny)
    Geochemistry and Rb-Sr geochronology of a ductile shear zone in the Orlica-Śnieznik dome (West Sudetes, Poland)
    Geochemistry and Sr-Nd-characteristics of the orthogneisses from the Orlica-Snieznik dome (West Sudetes, Poland)
    Geochemistry of the Doboszowice Orthogneiss and its Correlation withRocks of the Silesicum and Moravicum
    Geochronology of eclogites from Orlica-Snieznik complex, Bohemian Massif, Poland
    Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone
    Geomorfologické poměry přírodní rezervace Oheb
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    The importance of pre-350 Ma ages in eclogites from the Orlica-Śnieżnik complex, Bohemian Massif, Poland
    Infiltration of silicate melts in to [p.e. into] the continental crust: microstructural, thermodynamic and geochemical approach
    Interplay between Detailed P/T Estimates and Natural Deformation Mirostructures as a Base for the Thermal and Rheological Modelling
    Kadaň dam - the Upper crystalline nappe
    Kadomskie podloże Luzyc
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Laser ablation ICPMS dating of zircons in Erzgebirge orthogneisses: evidence for Early Cambrian and Early Ordovician granitic plutonism in the western Bohemian Massif
    Late Cambrian protolith age of the Młynowiec-Stronie Group and the Devono-Carboniferous polyphase metamorphic evolution of the Orlica-Śnieżnik Dome (NE Bohemian Massif)
    Leukokratní ortoruly z okolí Dačic : 23-33 Dačice
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy : 23-23 Jihlava
    The lithology, geochemistry, and metamorphic gradation of the crystalline basement of the Cheb (Eger) Tertiary Basin, Saxothuringian Unit
    Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Locality No.2 - Nedvědice : Leucocratic orthogneiss, mica schist layers and fluorite-dominant layer with abundant tourmaline - Tourmaline minerals: schorl, dravite
    Locality No.9 - Hluboká nad Vltavou : Tourmaline-bearing alkali feldspar orthogneiss - Tourmaline minerals: schorl
    Locality No.10: Křížová hora quarry near Vlašim, a pre-Variscan tourmaline-bearing two-mica orthogneiss (Blaník type)
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    A Mechanism for Syn-Convergent Exhumation of HP Granulites in the Bohemian Massif, Czech Republic: Geochronological, Structural and Petrological Constraints
    Metamorphic and microstructural evolution of orthogneisses and granulites of the Eger complex (NW Bohemian Massif) - record of progressive granulitization of the lower crust?
    Metamorphism and exhumation processes of the Shotur Kuh Metamorphic Complex, Semnan province (Central Iran zone)
    Microstructural analyse of orthogneisses from the north-eastern part of the Bystrzyca Mts., West Sudetes
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
    Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
    Nedvědice II
    Neoproterozoic High-Grade Transpression in the Kaoko Belt (NW Namibia)
    Nerosty širšího okolí Obrataně
    Neue Erkenntnisse zur Petrogenese der moldanubischen Gföhler-Gneise im Waldviertel (Niederösterreich) und Bayerischen Wald
    New SHRIMP-zircon ages for orthogneisses from the south-eastern part of the Bohemian Massif (Lower Austria)
    Non-linearity in multidirectional P-wave velocity: confining pressure behaviour based on real 3D laboratory measurements, and its mathematical approximation
    Ordovician passive continental margin magmatism in the Central-European Variscides: U-Pb zircon data from the SE part of the Karkonosze-Izera Massif, Sudetes, SW Poland
    Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic
    Origin and exhumation of the Shotur Kuh Core Complex
    Origin of felsic migmatites by ductile shearing and melt infiltration
    Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis
    Origin of orthogneisses of the Czech part of the Moldanubian Zone
    The Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, in 2002 and 12 years later
    The orthogneisses of the Orlica-Śnieżnik complex (West Sudetes, Poland): geochemical characteristics, the importance of pre-Variscan migmatization and constraints on the cooling history
    The orthogneisses of the Orlica-Śnieznik dome (West Sudetes, Poland): Sr-Nd isotope characteristics and Rb-Sr geochronology
    Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem
    Pan-African modification of the contact between middle and upper crust in the western zone of the Kaoko Belt (NW Namibia)
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Pegmatity Vlastějovic
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
    Petrology and Microstructural Evolution of Orthogneisses in the Eger Crystalline Complex
    Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Phosphorus-rich garnets from leucocrate igneous rock (Přibyslavice, Moldanubikum, Czech Republic)
    Potassium-bearing, fluorine-rich tourmaline from metamorphosed fluorite layer in leucocratic orthogneiss at Nedvědice, Svratka Unit, western Moravia
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    The problem of garnet composition in eclogite-bearing gneisses from the Śnieżnik Metamorphic Complex (Western Sudetes)
    Přibyslavice near Čáslav
    Quantitative Textural and Microstructural Study of Orthogneiss Deformed during Continental Underthrusting
    Quantitative textural and microstructural study of orthogneiss deformed during continental underthrusting: result of contrasting mineral rheologies and solid state annealing
    Quartz and Feldspar Rheology Contrasts under Natural Thermal and Strain Gradients: A Comparative Study
    Quartz-texture evolution within an orthogneiss structure (Reitzenhain structure, Erzgebirge, SE-Germany), determined by neutron-difraction- The case of fabric isotropization under granitization
    Rb-Sr mica geochronology of a ductile shear zone in the Orlica-Snieznik dome (West Sudetes, Poland). Referate der Vorträge und Poster, 78. Jahrestagung der deutschen Mineralogischen Gesellschaft vom 24. bis 29. September 2000 in Heidelberg
    Recrystallized atoll garnets in the orthogneiss of the Zbraslav metamorphic Islet in Western Bohemia
    Refolding of a nappe sequence during the D3 deformation
    Relics of a late Devonian magmatic arc in the Moldanubian Zone
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    The Results of the Geological Mapping in a Broader Surroundings of Šumperk, the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Rheology of granitoids deformed at Barrovian metamorphic field gradient in different crustal levels
    Rocks deformed in the constrictional regime: L>S to L tectonites in the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, Poland
    The role of melt infiltration in the formation of migmatitic orthogneiss
    The Rožná Pegmatite Field, Western Moravia (Czech Republic)
    Single zircon ages and whole-rock Nd isotopic systematics of early Palaeozoic granitoid gneisses from the Czech and Polish Sudetes (Jizerské hory, Krkonoše and Orlice-Sněžník Complex)
    Skalní pohyby ve svahu Ledových Slují
    Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku
    Sources, Emplacement Environments, and Metamorphic Evolution of Metagabbros in the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit (NW Bohemian Massif)
    Stébelnatá rula - netradiční šperkový kámen
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Strukturní profil jižní části svratecké klenby moravika
    Sulphur isotope characteristics of two North Bohemian forest catchements
    Syntectonic Lower Ordovician migmatite and post-tectonic Upper Viséan syenite in the western limb of the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes: U-Pb SHRIMP data from zircons
    Tectonic significance of Moldanubian MORB- and WPB-type amphibolites in the Southern Bohemian Massif, Austria
    Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika?
    Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
    Teplotně tlakové podmínky metamorfózy hornin v okolí Jemnice na jižní Moravě
    Textural Evolution in the Transition from Subsolidus Annealing to Melting Process, Example of the Velay Dome, French Massif Central
    Textural evolution in the transition from subsolidus annealing to melting process, Velay Dome, French Massif Central
    Three metamorphic monazite generations in a high-pressure rock from the Bohemian Massif and the potentially important role of apatite in stimulating polyphase monazite growth along a PT loop
    Time of formation and peak of Variscan HP-HT metamorphism of quartz-feldspar rocks in the central Erzgebirge, Saxony, Germany
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Transformation of mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow: an example from the Gföhl Unit (Bohemian Massif)
    Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow
    Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav
    U-Pb and Pb-Pb zircon ages for metamorphic rocks in the Kaoko Belt of Northwestern Namibia: A Palaeo- to Mesoproterozoic basement reworked during the Pan-African orogeny
    U-Pb geochronologic evidence for the evolution of the Gondwanan margin of the north-central Andes
    U-Pb single grain dating of detrital zircon in the Cambrian of central Poland: implications for Gondwana versus Baltica provenance studies
    U-Pb zircon ages and structural development of metagranitoids of the Teplá crystalline complex: evidence for pervasive Cambrian plutonism within the Bohemian massif (Czech Republic)
    Vertical extrusion and middle crustal spreading of omphacite granulite: a model of syn-convergent exhumation (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Výskyt molybdenitu v lomu Žákova strouha u Hosína
    Výskyt turmalínu u Senožat u Bechyně
    Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001
    Der Westrand des Teplá-Barrandiums: Cadomis ches basement variscisch überprägt
    Záhněda z lomu Žákova strouha u Hosína
    Zajímavé skalní útvary v Českém středohoří
    Zircon ages of high-grades gneisses in the eastern Erzgebirge (Central European Variscides) - constraints on origin of the rocks and Precambrian to Ordovician magmatic events in the Variscan foldbelt