Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ostrovy starších útvarů v neovulkanitech
Článek
    Distribúcia stopových prvkov v popoloch metaantracitu zo Zemplínskych vrchov
    Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov
    Optical, Structural and Thermal Characterization of Meta-Anthracite from Zemplinicum West Carpathians
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
    Petrológia hornín kryštalinika zemplinika
    Reflectance measurements of meta-anthracite from the Veĺká Tŕňa coal deposit