Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    otolity
Článek
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie bádenských sedimentov okolia Smoleníc
    Diaphus Otoliths from the European Neogene (Myctophidae, Teleostei)
    Disphus otoliths from the European Oligocene (Myctophidae, Teleostei)
    Die Fischotolithen des Badenien von Gainfarn, Niederösterreich (Mittelmiozän, Wiener Becken)
    Fish otoliths as paleobathymetric indicators
    Fish otoliths from the Late Oligocene (Eger and Kiscell Formations) in the Eger area (northeastern Hungary)
    Fish otoliths from the Middle Miocene of Kienberg at Mikulov, Czech Republic, Vienna Basin: their paleoenvironmental and paleogeographic significance
    Gobius brevis (Agassiz, 1839), a gobiid fish with otoliths in situ (Pisces, Teleostei) in the Karpatian (Lower Miocene) of the Vienna Basin : dedicated to our friend and colleague Ortwin Schultz for his 65th birthday
    K paleogeografii karpatu v oblasti Závodu (z. okraj slovenské části vídeňské pánve)
    Lacustrine fish faunas (Teleostei) from the Karpatian of the northern Alpine Molasse Basin, with a description of two new species of Prolebias SAUVAGE
    Lower Badenian fish otoliths of the Styrian and Lavanttal basins, with a revision of Weinfurter´s type material
    Macrouridae (Teleostei, Otolithen) im Oligozän und Miozän der Zentralen Paratethys und ihre paläogeographische Bedeutung
    Myctophidae a jejich role v biostratigrafii evropského terciéru
    A new magnetostratigraphic framework for the Lower Miocene (Burdigalian/Ottnangian, Karpatian) in the North Alpine Foreland Basin
    New studies of the otoliths from the marine Ottnangian (Lower Miocene, Upper Austria)
    Novinky v rybí fauně evropského oligocénu
    Oceanic fish otoliths across Oligo-Miocene boundary in Europe. In Search of the Paleogene/Neogene Boundary. Part 3 - The Global Stratotype Section and Point the GSSP for the base of the Neogene (The Paleogene/Neogene Boundary)
    Otolithes de myctophidés (poissons téléostéens) des terrains tertiaires d'Europe : révision des genres Benthosema, Hygophum, Lampadena, Notoscopel et Symbolophorus
    Otolithes de poissons du Paléocanyon de Saubrigues (Chattien a Langhien), Aquitaine méridionale, France
    Paläobathymetrie der unterbadenischen Vortiefe in Südmähren aufgrund der Otolithenfauna
    Paleobathymetry of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic) during the Lower Badenian
    Paleobatymetrie spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě z pohledu otolitových faun
    Paleogeographic aspects of the study of otolith faunas in the Miocene basins of the Central Paratethys
    Stoiiformes (Teleostei, Otolithen) aus dem Miozän der Karpatischen Vortiefe (Westkarpaten, Mähren) und der zentralen Paratethys insgesamt
    A synopsis of the Teleost taxa (otoliths) from the Pouzdřany Formation (West Carpathians, Pouzdřany Unit, Early Oligocene)
    Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)
    Výsledky systematické revize myctophidů (mimo rod Diaphus) centrální Paratethydy
    Význam hlubokovodních makrouridů ve spodním badenu centrální Paratethydy