Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ottnang
Článek
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Die biostratigraphische Stellung der tertiären Blattfloren von Seussen und Wackersdorf (Oberpfalz)
    Členění a korelace eggenburgu a ottnangu v jižní části karpatské předhlubně na jižní Moravě
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    Monspeliensina and Spiroloxostoma, paleogeografically significant foraminiferal genera from the "Rzehakia (Oncophora) Beds" (Upper Ottnangian, Miocene) in the South Slovak Basin (Central Paratethys)
    Nález rzehakiových vrstev (ottnang) pod příkrovy na sv.Moravě
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
    Palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Terciérní údolí v okolí Šebrova a Svaté Kateřiny