Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    oxidy dusíku
Článek
    Air pollution and its impact on the agricultural production
    Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Rep.
    Exposure programme on atmospheric corrosion effects of acidifying pollutants in tropical and subtropical climates
    Když ozon škodí : aneb Je v našich horách zdrávo?
    Klimatická změna a její vliv na vodní režim
    Nezbytnost omezování emisí skleníkových plynů
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    Photocatalytic decomposition of N2O on nanocomposite of zinc sulphide nanoparticles and montmorillonite
    Plynofikace a její vliv na životní prostředí
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    UN/ECE ICP materials dose-response functions for the multi-pollutant situation
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Znečištění ovzduší v hnědouhelných povrchových dolech a v jejich okolí