Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    pánev sedimentační
Článek
    2 - Svahové deformace na kře Maleníku
    3D tectonics of the Prague synform (Barrandian, Central Bohemia): new preliminary results
    40Ar/39Ar-dating of detrital white mica from sandstones in the Moravo-Silesian basin, Czech Republic
    Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the rollback destruction of the lithosphere
    Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku : (22-12 Březnice)
    Alpine and Variscan Orogenic Belts Interaction - an Example of the Morphostructural Analysis (Moravosilesian Region of the Bohemian Massif)
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
    Analysis of the diagenesis development of the sedimentary basin through total porosity of sediments on basis of well-logging data
    Analytical partial derivatives of the phase- and group velocities for Rayleigh waves propagating in a layer on a half-space
    Aquifer Parameters Estimation: Numerical Experiments and Application to a Groundwater Basin
    Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep as a drawdown salina basin
    Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
    Black shales and associated mineralizations as a result development of the (semi-) isolated basin in the Barrandian Proterozoic Bohemian Massif, Czechoslovakite
    The Bohemian Cretaceous Basin from the crystalline basement to Quaternary: 3D modelling of the geological structure
    The Bohemian Massif as a Catchment Area for the NW European Tertiary Basin
    Brine circulation in the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep: reconstruction from orientation of bottom-grown gypsum crystals
    Carboniferous stratigraphy and development of the Erzgebirge Basin, East Germany
    The Carpathians: geology and hydrocarbon resources
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (discussion)
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (reply)
    Changes in Depositional Style of an Intra-Continental Strike-Slip Basin in Response to Shifting Activity of Basement Fault Zones: Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin
    CLAMP and CA proxy data from the Lower Miocene of North Bohemia
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    Comparison of two coal-bearing Carboniferous areas in Czech Republic and their influence for distribution of hydrocarbons deposits
    Contact metamorphism of Silurian black shales a basalt sill: geological evidence and thermal modelling in the Barrandian Basin
    Contribution to the basin analysis of the Carboniferous remnant and foreland basin in the Bohemian Massif
    Contribution to the geology of the northern part of the Plzeň Basin and the southern part of the Carboniferous Žihle Basin
    Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from Late Turonian of central Europe
    Crustal and lithospheric structure of the Carpathian-Pannonian region - a geophysical perspective: regional geophysical data on the Carpathian-Pannonian lithosphere : abstract
    Cyclonic brine-flow pattern recorded by oriented gypsum crystals in the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Čelná priehlbina Karpát na Morave: flexúrová panva a mechanizmus roztvárania piggy-back panvičiek na ždánickom a magurskom príkrove
    Depositional and hydrocarbon habitats of the Guyana passive margin - preliminary results
    Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Depositional environments of a drawdown evaporite basin recorded in the Badenian gypsum facies in northern Carpathian Foredeep
    Depositional Processes in a Low-Sinuosity Fluvial System: facies and Depositional Geometries of the Permian Havlovice Member, Krkonoše Piedmont Basin
    Depositional systems of the Northern Vienna Basin
    The development of the Prague Basin as a part of a rift-basin system at the southern margin of the Rheic Ocean
    Devonian brachiopods of the Tamesna Basin (Central Sahara; Algeria and North Niger). Part 1
    Diverse connections between ores and organic matter
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
    Dynamics of Mesozoic pre-orogenic rifting in the Western Carpathians
    The earliest brachiopod bryozoan dominated community in the Ordovician of peri-Gondwana and its ancestors: a case study from the Klabava Formation (Arenigian) of the Barrandian, Bohemia
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    Early Miocene records of Craigia (Malvaceae s.l.) in the Most Basin, North Bohemia - whole plant approach
    Early Variscan strike-slip displacements in central Europe
    The Eastern Sudetic Island in the Early-to-Middle Turonian: evidence from heavy minerals in the Jerzmanice sandstones, SW Poland
    Eastern thrust tectonics of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (Variscan accretion wedge, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Erosional history of the Karkonosze Granite Massif - constraints from adjacent sedimentary basins and thermochronology
    European Suture in the Carpathians and the Scientific Problems of the Orava Deep Drilling Project
    Evaluation and utilisation of lignite deposits of the Czech Republic
    Evolution of Depocenter Geometries in the Most Basin: Implications for the Tectonosedimentary History of the Neogene Ohře Rift (Eger Graben), North Bohemia
    Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia
    Evolution of the Middle Westphalian river valley drainage system in central Bohemia (Czech Republic) and its palaeogeographic implication
    Exodynamic analysis of the western part of Bohemian Massif
    Extillaenus aff. advena (Barrande, 1872) (Trilobita) from the Arenigian (Klabava Formation, Lower Ordovician) of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
    Facies and depositional pattern of Badenian sulphate deposits in the Carpathian Foredeep, Poland
    Faunistická odezva na změny v pražské pánvi během spodního a středního ordoviku
    Fazies mariner Siliziklastika in der Oberkreide Mitteleuropas
    Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska
    Flöznah and Flözfern Assemblages : potential Predictors of Late Carboniferous Biome Replacement?
    Fluid overpressure in respect to sedimentation rate and hydrocarbon generation under high and low heat flow conditions : comparative modeling study in the South Caspian, Transcarpathian and Vienna Basins
    Flyšové pásmo na styku Západných Karpát a Východných Álp
    Foreword ; Continental Collision and the Tectonosedimentary Evolution of Forelands: Mechanics of Coupling and far-field Deformation (Un)Coupled, August 31-September 2, 2000, Amsterdam, Netherlands - Abstract volume
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) : (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    From extension to compression: Late Miocene stress inversion in the Alpine-Carpathian-Pannonian transition area
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Geochronology of the crystalline basement of the Western Outer Carpathians' source areas - constraints from K/Ar dating of mica and Th-U-Pb chemical dating of monazite from the crystalline 'exotic' pebbles
    Geodynamic evolution and palaeogeography of the Polish Carpathians and adjacent areas during Neo-Cimmerian and preceding events (latest Triassic-earliest Cretaceous)
    Geodynamic evolution of the Subsilesian realm
    Geodynamic Evolution Stages in the Outer Carpathians
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    The geological position, sedimentary record and composition of the Tylicz Conglomerate (Late Eocene-Oligocene): stratigraphical and paleogeographical implications (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Geologická stavba
    Geologické a ložiskové zhodnocení roudnickéhé permokarbonské pánve
    Geologické dějiny našeho regionu
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer West Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology of the Ohře Rift region
    II. Geotectonic background of origin of Western Carpathian sedimentary Basins
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    "Gilbert Type Delta" versus "Accumulation Terraces" Models and Their Application to Middle Turonian-Early Coniacian Sedimentary Setting in the Intrasudetic Basin: a Discussion
    Golfe de Gascogne-Pyrénées Occidentales: un laboratoire naturel pour étudier les structures d´amincissements et leurs rôles lors de la réactivation?
    Ground penetrating radar profile measurements above the seismoactive area at the eastern margin of the Cheb Basin, Western Bohemia
    Hiatuses between the base of the Pennsylvanian and the base of the Triassic in the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Historie nálezů vltavínů v Chebské pánvi
    Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve) : (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract
    Influence of basin structures on the shape of wave pattern of induced seismic events: example of the North Bohemian brown coal basin.
    An integrated stratigraphy of the Pannonian (Late Miocene) in the Vienna Basin
    Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in the western Central Paratethys
    Interplay of Strike-Slip Tectonics and Eustasy in Coarse-grained Delta Systems, Bohemian Cretaceous Basin
    Interpretation of the Fault Network of the Western Bohemian Region Based on the Digital Model of the Relief DMR2 and Gravimetric Maps
    The Intra-Sudetic Basin - a Record of Sedimentary and Volcanic Processes in Late - to Post-Orogenic Tectonic Setting
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Isotopic composition of sulfur in coals of the North Bohemian brown coal basin.
    Jungtertiäre und quatäre Tektonik im Fichtelgenirge und angrenzendem westlichen Egerer Becken
    Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the "black flysch" case study
    Jurassic paleogeography of the Pieniny and Outer Carpathian basins
    K-Ar evidence for a Mesozoic thermal event superimposed on burial diagenesis of the Upper Silesia Coal Basin
    K paleogeografii severočeské hnědouhelné pánve
    Kainops chlupaci sp. n. from the Lower Devonian (Zlíchovian Stage) of the Prague Basin
    Känozoische Hebungs- und Abtragungsgeschichte im Umfeld des westlichen Egergrabens
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu? : 12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Pólnocno-Zachodnich
    Kinetic model of smectite-to-illite evolution (SMILE) as a tool for thermal history analysis of sedimentary basins
    Kosovina, a new Silurian tryblidiid genus (Mollusca, Tergomya) from Bohemia (Czech Republic)
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 6a-c
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. stop 8
    Kurs IAS - Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzedzie w analizie basenów sedymentacyjnych - Praga, Czech, 22-27.05.1999
    Lacustrine facies and climatically driven cyclocity in an asymmetric half-graben, Lower Permian, north-eastern Czech Republic
    Lampterocrinus astroferus sp. n. (Crinoidea, Camerata) from the Upper Silurian (Ludlow) of the Barrandian area (Czech Republic)
    Late Carboniferous tectono-sedimentary evolution and related terrestrial biotic changes on the North Variscan and Appalachian forelands, and adjacent paralic and continental basins
    Late Cretaceous Basin inversion at the northern border of the Bohemian Massif
    Late Cretaceous to early Miocene deposits of the Carpathian foreland basin in southern Moravia
    Late Jurassic to Early Miocene tectonic evolution and palaeogeography of the Western Outer Carpathians
    Late Jurassic to Early Miocene tectono-sedimentary evolution of the Magura Basin (Western Carpathians)
    Late Moscovian terrestrial biotas and palaeoenvironments of Variscan Euramerica
    Late Palaeozoic volcanism in the West and Central Bohemian Basins (Czech Republic)
    Late Turonian-Danian Megasequence AP9
    Links between the structure of the mantle lithosphere and morphology of the Cheb Basin (Eger Rift, central Europe)
    Lithostratigraphic and Structural Polarity of the Devonian and Carboniferous Formations - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
    Lower/Middle Badenian foraminiferal associations from the Vienna Basin (Slovak part) and Carpathian Foredeep: Biostratigraphy and paleoecology
    The Magura Accretionary Wedge-Stages In Development (Magura Nappe, Western Carpathians, Poland)
    The main features of the tectonic fabric of the Krkonoše Piedmont Basin.
    Major element composition of three moldavites from Dřenice, the Cheb Basin, Czech Republic
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
    Miocene depositional systems and sequence stratigraphy of the Vienna Basin
    Miocene development of the Carpathian arc and Pannonian Basin: subduction driven interaction of the Alps, Dinarides and Balkan lithospheric blocks
    Miocene tectonics at the Alpine-Carpathian junction and the evolution of the Vienna basin
    Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
    Modelling of an anisotropic and heterogeneous reservoir using the ray method
    Morfologicky výrazné skalní výchozy v údolí Ohře
    Morfotektonika Obnizenia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Morphotectonic features of late Pliocene to Recent tectonic activity in the area of the Cheb Basin and the adjacent Mariánské Lázn [i.e. Lázně] Fault (MLF), Czech Republic
    Multiphase cooling and exhumation of the Krkonoše Piedmont Basin during Mesozoic - Cenozoic basin inversion based on apatite fission track analysis
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Několik poznámek k taxonomii vybraných zástupců aglutinovaných dírkovců v miocénu Západních Karpat
    The Neogene of the Vienna Basin
    Neogene sequence stratigraphy of the Western Carpathian Basins
    Neotectonic activity in the area of the Cheb Basin and along the Mariánské Lázně Fault, Czech Republic
    Neotectonic aspect of the Intrasudetic Shear Zone
    New dendroid graptolites from the Klabava Formation of the Bohemian Lower Ordovician
    New knowledge of the development of the Petřkovice Member in the south of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    New methods in foraminiferal and calcareous nannoplankton analysis and evolution of Oligocene and Miocene of the Southern Slovakia
    New stratigraphic subdivision of the Tertiary in the Sokolov Basin in Northwestern Bohemia
    New Trends in Geomagnetism VII, palaeo, rock and environmental magnetism : 7th Castle Meeting : Moravany Castle Meeting, Slovak Republic, June 19-25, 2000
    Northern (Slovak) part of the Danube Basin: tectonics, crustal and lithospheric dynamics
    Northern Vienna Basin history: Depositional systems within the Miocene time framework
    Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika) : (12-41 Beroun)
    Nové poznatky z tafonomie konulárií a sphenothalů z lokality Kařízek (dobrotivské souvrství, pražská pánev) : (12-34 Hořovice)
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika) : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk
    Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve : (02-24 Nový Bor)
    Nyssa - pollen in situ (Most Basin, Lower Miocene)
    O wykształceniu strukturalnym Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - urywki dyskusji bez zakończenia
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
    On Late Oligocene to Pliocene depocentre migrations and the evolution of the Carpathian-Pannonian system
    Palaeomagnetism, palaeotectonics and palaeogeography of Cretaceous and Cenozoic rocks of the Western Carpathians
    Palaeozoic sediments of the Drahany Upland
    Paleo-stress field and tectonic evolution of the Vienna basin and adjacent areas since the Oligocene
    Paleobathymetry of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic) during the Lower Badenian
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník)
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
    Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (kantabr, plzeňská pánev)
    Paleogeografia i tektonika płyt północnej Tetydy i Perytetydy w Polsce i na obszarach przyległych w jurze i wczesnej kredzie
    Paleogeografický a strukturně-tektonický obraz vídeňské pánve
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
    Paleogeogragia, sedimentácia a biofácie pozdl'ž západokarpatského úseku okraja paleoeuropského šelfu počas spodnej kriedy
    Paleogeographic, paleofacial and contour maps of Carboniferous, Permian and Triassic of the Bohemian Massif (Czech Republic).
    Paleogeography and tectonic evolution of the Žernov-Nachod-Kudowa sedimentary area
    Paleogeography of the Krkonoše Piedmont Basin in the Uppermost Carboniferous and Lower Permian: Implications to Late Variscan development of N.-E. Bohemian Massif.
    Paleogeography, paleobathymetry and relative sea-level changes in the Danube basin and adjacent areas
    Paleozoic volcanism of the Karkonosze Piedmont Basin: overview
    Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku : 13-31 Říčany
    Permian climate development in the northern peri-Tethys area - The Lodeve basin, French Massif Central, compared in a European and global context
    Permo-Silesian movements between Baltica and Western Europe: tectonics and "basin families"
    Perunica microplate: relation to Ukrainian Shield, mid-Bohemian rift, and hypothetic large-scale overthrusts in central Bohemia
    Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství : (12-33 Plzeň)
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej
    Post-sedimentary Mesozoic-Cenozoic thermotectonic evolution of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif) interpreted from apatite fission-track analysis
    Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov
    Pre-sedimentary paleo-relief and compaction: controls on peat deposition and clastic sedimentation in the Radnice Member, Kladno Basin, Bohemia
    Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Provenance of siliciclastic sediments (Permian to Jurassic) in the Central European Basin
    Provenance study of Permian non-marine sandstones and conglomerates of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic) : exotic marine limestone pebbles, heavy minerals and garnet composition
    Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach
    Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou : (14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk)
    Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice v chebské pánvi : (11-14 Cheb)
    Přehled geologie chebské pánve
    Přehled vulkanismu podkrkonošské pánve
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masívu: různé tektonické situace
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
    Příspěvek k poznání jezerní sedimentace v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Quantitative subsidence analysis in the Vienna, Danube and East Slovakian Basins
    Quartäre und rezente Krustenbewegungen im Bereich der Marienbader Störungszone und des Egerer Beckens (Tschechien) : abgeleitet aus morphotektonischen Untersuchungen
    Reconstructing post-Carboniferous history of the Krkonoše Piedmont Basin using detrital apatite fission-track data
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    Rekonstrukcja paleopradów solanek w badenskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego
    Relations and Tectonic Setting of Emsian-Eifelian (Devonian) Basins : Implication for Early Variscan Configuration of the Bohemian Massif. 2
    The relationships between the geological structure and hydrocarbon system in the Slovak part of the Danube Basin
    Revision of the coniferous macrofossils from the Lower Miocene of the Most Basin
    Revize zlomů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Role of Basin-Margin Physiography and Sediment Supply History in Sequence Architecture: Insights from Field Studies and Computer Modelling
    The Role of Palaeotopography and Tectonics in the Stratigraphy of Fluvial Through Shalow-Marine Deposits of the Peruc-Korycany Formation (Cenomanian) in the SE Part of the Bohemian Cretaceous Basin
    Role of uplift and erosion in petroleum systems of the West Carpathian basins in Czech Republic and Slovakia
    Rozwój badań utworów miocenu w Karpatach Zachodnich na obszarze Bielsko - Kraków
    Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications
    Sea-level change, carbon cycling and palaeoclimate during the Late Cenomanian of northwest Europe : integrated palaeoenvironmental analysis
    Second order sequence boundary in the Alpine-Carpatho-Pannonian Paleogene
    Sediment Dispersal in the Moravian-Silesian Culm Based on Garnet Geochemistry and Mica Dating
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
    Sedimentation and Synsedimentary Deformation in a Rift-margin, Lacustrine Delta System: the Bílina Delta (Miocene), Most Basin
    The sedimentation area of the Mecsek Mts. was not in the West Carpathians
    Sedimentation in a reactivated, intracontinental, strike-slip fault zone: the Bohemian Cretaceous Basin, Central Europe
    Sedimente des Wiener Beckens und seiner alpinen und subalpinen Unterlagerung
    Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the southwestern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian
    Sedymentacja ewaporatów badeńskich w zbiorniku przedkarpackim
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
    Selenite-gypsum microbialite facies and sedimentary evolution of the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep
    Sequence stratigraphy of the Dakota Formation (Cenomanian), southern Utah: interplay of eustasy and tectonics in a foreland basin
    Sequence stratigraphy of the Middle Miocene on the northeastern margin of the Vienna Basin
    Skulaři vrtající v uhlí : co bychom bez mlžů nevěděli
    Śródsudecka strefa uskokowa - przyklad przesuwczej granicy terranów
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stripped image of the gravity field of the Carpathian-Pannonian region based on the combined interpretation of the CELEBRATION 2000 data
    Structural Configuration and Lithofacies of the Southeastern Part of the Carpathian Foredeep Basin as Defined by Subsurface Data
    The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians
    Structure of the Prague Basin: The deformation diversity and its causes (the Czech Republic)
    Strukturgeologische, tektonische und sedimentologische Aufnahmen im westlichen Egerbecken zwischen Cheb und Františkovy Lázně
    Study of tectonic pattern of the Dubňany seam in the Czech part of the Vienna Basin
    Subduction in the remnant Carpathian Flysch Basin
    Subsidence and thermal history of the Variscan orogen and foreland in the Upper Silesian Basin - a model calibrated by vitrinite reflectance
    Subsurface structure and tectonic style of the NE Outer Carpathians (Poland) on the basis of integrated 2D interpretation of geological and geophysical images
    Syn- and Post-Sedimentary Tectonics of the Most Basin (Ohře Rift, Czech Republic); Insights from Reflection-Seismic Data
    Syndepositional Geometry and Post-Depositional Deformation of the Krkonoše Piedmont Basin: A Preliminary Model
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Tectonics and Depositional Systems of a Shallow-Marine, Intra-Continental Strike-Slip Basin: Exposures of the Český Ráj Region, Bohemian Cretaceous Basin
    Tectonics and Paleotopography as the Main Controls on Drainage Pattern and Architecture of the Radnice Member in the Kladno-Rakovník Basin (Westphalian, Carboniferous)
    Tectonics of Variscan foreland coalbearing basin on example of Karvina subbasin - Upper Silesian Coal Basin
    Tectonosedimentary Evolution of the Cheb Basin (Cenozoic, Western Bohemia)
    Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR
    Tektonický vznik paleogénnych panví Západných Karpát
    Tektonisch-geomorphologische Untersuchungen zu quartären und rezenten Krustenbewegungen im Egerer Becken und an der Marienbader Störungszone (Mariánské Lázně Fault, MLF), Tschechien
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Terciérní sedimentace v okrajové části severočeské hnědouhelné pánve v oblasti Prunéřova
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Topography of the Variscan orogen in Europe: failed-not collapsed
    Two-dimensional Computer Model of Subsidence, Erosion and Thermal History of the Nesvačilka Trough, Eastern Bohemian Massif
    Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
    Účast geofyziků na 28. MGK
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Untersuchungen zur quartären und rezenten Tektonik im Umfeld der Marienbader Störung und des Egerer Beckens (Tschechien) - erste Ergebnisse
    Upper Cenomanian-Turonian two species of cyclostomaceous Bryozoa from the northern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Upper Devonian to Lower Carboniferous platform to basin evolution in Moravia (Rhenohercynian Zone, Czech Republic)
    Upper Morava and Nysa Pull-apart Grabens: Implication for Neotectonic Dextral Transtension on Sudetic Faults System
    Validation of Araciphyllites austriacus J. Kvaček et Herman (Monocotyledones:Araceae)
    Vegetational changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, western part of the Ohře Rift, within 40.4 Ma to 1.8 Ma (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - Palaeogene to Pliocene)
    The Vienna basin
    Viséská faunistická společenstva a jejich význam pro poznání vývoje flyšových pánví ve středoevropských variscidách (Český masív)
    Vitrinite reflectance and pyrolytic properties of coals in the Boskovice Furrow as related to thermal and burial history
    Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Volcanic activity in Late Variscan Krkonoše Piedmont Basin: petrological and geochemical constraints
    Vorerzgebirgs-Senke und Erzgebirge
    Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno
    Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Výsledky rešeršní studie zaměřené na oblast české křídové pánve a jejího podloží
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Vztah mezi paleogeografií badenu karpatské předhlubně a vídeňskou pánví
    Warunki sedymentacji formacji z Glinika (basen śródsudecki)
    The Western Carpathians in South Moravia - an outline of the geology
    Zavátá minulost Mostecka
    Záznam sedimentárních procesů v hrubozrných deltách Českého ráje
    Zircon apatite fission-track dating of the James Ross Basin sediments (Antarctic Peninsula)
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví
    Žďárky-Pstrążna Dome: a strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes)
    Žďárky-Pstrążna Dome: dextral strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes, Góry Stołowe Mts.)