Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    pánve
Článek
    3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava
    Carboniferous coal-bearing cyclothems: new data from East-European basins
    Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Coral clasts and redeposited corals as clues for the reconstruction of Mesozoic and Tertiary elevations and depressions on the North Tethyan passive margin
    The Črmel basin: sedimentary record of Variscan compression and Early Alpine extension between the Gemericum and the Veporicum terranes (Western Carpathians)
    Development of Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    Devonské pánve při okraji východní Avalonie na Moravě
    Early Cretaceous sedimentary changes in West-Carpathian area
    Evolution of the Late Tertiary Basin in the Northern Carpathians and Their Foreland
    The exodynamic analysis of western part of the Bohemian Massif
    Facies and paleogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif
    Floristic biostratigraphy of Tertiary basins in the Bohemian Massif and correlation with Central Paratethys
    Formování sedimentační pánve permokarbonu boskovické brázdy a vývoj svrchnostefanské sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi
    Geneza Kotliny Jeleniogórskiej
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geodynamic Evolution
    Geodynamic regime of the Sudetes as interpreted from contrasting palaeoenvironmental indicators, Lower Permian and Upper Cretaceous
    Granitoid clastics on the SE margin of the Vienna Basin and Basin genesis
    Kinematic and isostatic models of lithosphere development in Eastern Alpine, Western Carpathian, Pannonian Basin region
    Krušnohorský zlom ve Velkolomu Československé armády
    Lower Carboniferous tectono-sedimentary evolution of the Kulm Basin, Czech Republic: implications for Variscan foreland basin development
    Major Facial and Faunal Changes in the Silurian of the Prague Basin, Bohemia
    Model sedimentace psamitů moravskoslezského kulmu
    Moravian Middle and Late Devonian buildups: evolution in time and space with respect to Laurussian shelf
    Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových společenstiev a palynológie
    Některé poznatky o kvartéru Austrálie a Nového Zélandu
    Paleogeografický a faciální vývoj miocénu na sv. Moravě
    Paleogeographical and paleotectonical outlines of some Intercarpathian Paleogene basins
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
    Pontien in der Tschechoslowakei
    Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
    Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie
    Stratigraphy. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Subsidence history and tectonic regime of the Bohemian Cretaceous Basin: a preliminary note
    Tectonic zones and areas in Subvariscan Zone of the Bohemian Massif (Upper Silesian Basin)
    Tektonicky podmíněné eventy v karbonu na Moravě
    Tektonický význam boskovické brázdy
    Thinning and fining-upward megasequences in Middle Devonian carbonate slope deposits, Moravia, Czech Republic
    Vienna and Pannonian Basin in Central Europe : Comparison of Neogene Sedimentation and Tectonics
    The Vienna Basin: A Thin-Skinned Pull-Apart Basin
    Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík