Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    písek
Článek
    20 let exploatace ušlechtilých křemenných písků v Srní
    The age of sedimentary fill in the Aragonitová Cave
    Architectural analysis of the Hlavačov gravel and sand - a fluvial relict of Neogene river system: preliminary report
    Arsenic enrichment in groundwater of the alluvial aquifers in Bangladesh : an overview
    The Arvicolids from Arondelli-Triversa: a new look
    Bechyňské koule
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    The calculation of hydraulic conductivity of sands according to their granularity
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    CLAMP and CA proxy data from the Lower Miocene of North Bohemia
    The coarse fluvial sediments in a mid-mountain valley - distribution, parameters and significance
    Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
    Deducing source rock lithology from detrital rutile geochemistry: an example from the Erzgebirge, Germany
    Development of a fore-mountain alluvial fan of the Olza River southern Poland) during the Pleistocene
    Distribution of medium-sand particles in flow above erodible bed at high shear stress
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada (12-24 Praha)
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
    Erosion of plane bed by sand slurry current in pipe
    The estimation of the risk of radon invasion from the basement into buildings in the multidedded geological environment
    Evidence of plant-arthropod interactions from the Lower Miocene of the Bílina Mine in northern Bohemia (Czech Republic)
    Faciální vývoj eggenburgu na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice
    Fluviální akumulace v Brně-Černovicích (24-43, Šlapanice)
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
    Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Göllersdorf - Ziegelei und Tonbergbau Wienerberger. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    Grund - Kellergasse. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in Lower Austria - An example of a Coarse-grained fluvial system
    Holocene fluvial sediments of the Labe River
    Ichnofabrics of (?Oligocene) silcretes at Kryry and Dětaň, Western Bohemia, Czech Republic
    Impact of the entrapped air on water flow and solute transport in heterogeneous soil: Experimental set-up
    Interpretation of Electric and Electromagnetic Soundings in Anisotropic Layered Media
    Interpretation of the cementation factor of sandy rocks
    Interpretation of the oil-wet and water-wet sandy rocks
    Interpretation of the permeabilities to phase of sandy rocks
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Inženýrskogeologické problémy na strmých svazích baltského pobřeží NDR
    Koule vršanské a bílinské
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany : (22-22 Sedlčany)
    Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221 (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) : 13-14 Nymburk
    Květnice nejen ametystová
    Limonit z Chvalovic u Znojma
    The Lower Pannonian sands and Pannonian-Sarmatian boundary in the Matzen area of Vienna Basin
    Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje
    Main advance directions and maximum extent of Elsterian ice sheet in the eastern part of the Šluknov Hilly Land, Northern Bohemia, Czechia
    Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
    Některé poznatky ze služební cesty do Kanady (návštěva střediska těžby naftových písků)
    A new way of well-logging classification of sandy rocks
    Nové poznatky o miocenních sedimentech u Nových Syrovic (33-22 Vranov)
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka : (02-43 Litoměřice)
    O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno (24-34 Ivančice, 24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici (24-32 Brno)
    Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 1. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část
    Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov)
    Petrology of Lower Pleistocene continental deposits - Beroun highway
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Podzemí v Hostěradicích na Znojemsku
    Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín) (34-22 Hodonín)
    Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory
    Provenance studies of building materials used at the gothic part of St. Vitu's Cathedral in Prague
    Předběžná zpráva o nálezu neogenních sedimentů v okolí Slatiny (okres Znojmo) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov)
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Recentné minerály v stmelenom pieskovci v zásobníkovej sonde plynu na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
    Rozsah pórovitosti - důležitá charakteristika sypkých zemin
    Rozšířený generel výstavby kolektorů v hl. městě Praze
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Sedimentologické zhodnocení vybraných písčitých obzorů v oblasti podzemního zásobníku Hrušky
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
    Selektivní těžba zemin ve vztahu k těžitelnosti, stavbě výsypek a následné rekultivaci
    Some important supplements to interpretation of the permeability of sandy rocks
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgôrza Sudeckiego
    Statická a dynamická sorpce kadmia sedimenty
    Struktura a chování zemin
    Technologické vyhodnocení ložisek cihlářských surovin Solopysky a Kryry
    Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
    Třeboňské pískovny
    Váté písky jižních Čech
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Vek pestrých piesčitých bridlíc z oblasti meďonosného ložiska v Španej doline
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování
    Výzkum kvartérních sedimentů u Milotic (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín)
    Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment (11-444 Nýřany)
    Zhodnocení přirozené radioaktivity v jeskyni Býčí skála ve střední části Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Zpráva z výzkumu vrtu Černovice HVI-61 (24-34 Ivančice)
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě (33-22 Vranov, 33-21 Slavonice)