Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    písek slévárenský
Článek
    K metodice průzkumu sklářských písků
    Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu
    Nerudní nerostné suroviny v oblasti Phan Rangu (VSR)
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy
    Průzkum písků na DJŠ a jejich využití
    Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků
    Využijeme těžké minerály z ložisek písků?
    Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi