Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    písek tekutý
Článek
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek