Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    pískovce
Článek
    3 - Svahová deformace "Smrdutá" v Hostýnských vrších
    4 - Akumulace periodicky aktivního suťového proudu na východních svazích vrchu Kopce; Lidečko
    39Ar/40Ar single- und multi-grain ages of detrial white mica from the Silesian Culm basin (Czech Republic)
    40Ar/39Ar-dating of detrital white mica from sandstones in the Moravo-Silesian basin, Czech Republic
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
    Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku : (22-12 Březnice)
    Anatomy of biologically mediated opal speleothems in the World's largest sandstone cave: Cueva Charles Brewer, Chimantá Plateau, Venezuela
    Anchimetamorphism of Permian sandstones of the Struženík Group in the Nízké Tatry Mts. (Western Carpathians)
    Anomalous drill-core parting in the sediments of the Upper Silesian Basin
    Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry
    Application of Gamma-Ray Spectrometry in Outcrop to Subsurface Correlation of Shallow-Marine Sandstones: Jizera Formation (Turonian) of the Bohemian Cretaceous Basin
    Arches, Canyonlands, Capitol Reef
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Association of organic matter with uranium mineralization in the Permian sandstones of the Western Carpathians
    Babia hora - nejvyšší partie flyšových Karpat
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Bechyňské koule
    Bericht 2005 über fazielle und mikropaläontologische Untersuchungen der "Ischler Brekzie" im Kaiser-Franz-Josef-Erbstollen auf Blatt 96 Bad Ischl
    Bericht 2012 über sedimentologische und sedimentpetrographische Untersuchungen von jungpaläozoischen Ablagerungen der Zöbing-Formation aus der Umgebung von Zöbing (NÖ) auf den Blättern 21 und 38 Krems
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Blansko-Dolní Lhota
    Borek near Česká Lípa
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Broumovsko
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Chalcedon z lomu na cenomanské pískovce u Maletína na Moravě
    Chemical weathering of clay-rich sandstone matrix - control and case studies
    Chemical weathering of sandstone matrix - controls and case studies.
    Chemické složení dekoračních pískovců severovýchodních Čech
    CHIME dating of detrital monazites from Namurian Poruba Beds and Stephanian Kwaczala Arkose (Upper Silesia Coal Basin, Poland)
    CHKO Labské pískovce
    Chloritoid-pyrophyllite-muscovite schists in the Western Gemeric: mineral equilibria and protoliths
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněné geologické jevy u Turzovky
    Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
    Complex, nature-friendly management of rock-fall risk in the Bohemian Switzerland National Park
    Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Composition and provenance of Carboniferous sandstones from the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Contrasting evolution of the basal formation in the southern and central parts of the Boskovice Furrow
    Contribution to the deformation behaviour of rocks during rheological loading
    Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from Late Turonian of central Europe
    Controls on delta plain sandstone geometries and their implication for reservoir exploration in Middle Jurassic successions: Saltwick Formation, Yorkshire Ness Formation, North Sea
    Corundum in the continental Upper Cretaceous sandstone in southern Bohemia, its composition, provenance and corrosion
    The Cretaceous biogenic structures created in Triassic sandstones (Devět Křížů at Červený Kostelec, NE Bohemia, Czech Republic)
    Cretaceous sandstones in Moravia and Silesia and their application as building and ornamental stones
    Crocodile remains from the Middle Miocene (Late Badenian) of the Vienna Basin (Sandberg, Western Slovakia)
    Čertova ruka v Českém ráji
    Červená hora s přírodní památkou Pod skalou
    České Švýcarsko
    Českolipsko
    Český ráj
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Day 3, stop 2: Starý Plzenec-Černá stráň
    Day 4, stop 1: Chrustenice - Museum of Iron Ore Mining
    Day 4, stop 2: Loděnice-vineyard
    Day 5, stop 2: Hlásná Třebaň II
    Děčínský Sněžník Hill
    Deformační závislost modulů pružnosti pískovců
    Deformation measurements of carboniferous sandstones from the coal mine Kladno II
    Degradace stavebního kamene : experimentální studie
    Depositional environment of the "Old Red" sediments in the Brno area (south-eastern part of the Rhenohercynian Zone, Bohemian Massif)
    Depositional Processes in a Low-Sinuosity Fluvial System: facies and Depositional Geometries of the Permian Havlovice Member, Krkonoše Piedmont Basin
    Depositional systems and sequence stratigraphy of coarse-grained deltas in a shallow-marine, strike-slip setting: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Detailed Geological Documentation of the Jakubčovice Quarry; Moravian-Silesian Culm
    Dětaň
    Determination of characteristic features of slope movements present-day activity by monitoring in thick-bedded sandstones of the Bohemian Cretaceous basin
    Determination of physical and mechanical properties of sedimentary rocks of carboniferous age
    Detrital zircon ages: a key to understanding the deposition of deep marine sandstones in the Norwegian Sea
    Detritus from Variscan lower crust in Rotliegend sandstones of the Intra-Sudetic Basin, SW Poland revealed by detrital high-pyrope garnet
    Diskuse kvantitativních klasifikací pískovců podle různých autorů
    Doubravské vrstvy (westfal A) v české části hornoslezské pánve
    Drobné tvary na povrchu pískovcových skal : hříčka přírody i cenný typ geologického záznamu
    Důlní indukované seizmické děje
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    Early Palaeozoic Clastic Sediments Found in Boreholes from the SE Surroundings of Brno (Czech Republic)
    The Eastern Sudetic Island in the Early-to-Middle Turonian: evidence from heavy minerals in the Jerzmanice sandstones, SW Poland
    Eine küstennahe, sandige Zechstein-Sabkha in NE-Böhmen mit dolomitisierten Calcretes, Speläolithen und Grainstones
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Evorzní tvary ve zpevněných horninách
    Experience with long term experimental exposure of building stones: a 70 years study in the Czech Republic
    Experience with long term experimental exposure of building stones
    Exposure trials of natural sensor materials for a use in future environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague (Czech Republic)
    Fault-scarp induced shelf sand bodies: Turonian of the Intrasudetic basin
    Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev)
    Fe-oxyhydroxide cementation in Cretaceous sandstones, Northern Bohemia: relation to young volcanic activity
    Features of sandstone palaeorelief preserved: the Osek area, Miocene, Czech Republic
    Ferruginous crusts and cements in the northern part of Bohemian Cretaceous Basin: genetic implications from O and H isotopes
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Fluvial sedimentation of sandy deposits of the Słupiec Formation (Middle Rotliegendes) near Nowa Ruda (Intra-Sudetic Basin, SW Poland)
    Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí
    Fosilní pasti mravkolvů : nález ze spodního triasu Polska
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) : (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Frontally and surficially fluidized slump to debris flow sheets in an alluvial sequence, Lower permian, Intrasudetic Basin.
    Garnet and some other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora-Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Garnet provenance in mixed first-cycle and poly-cycle heavy-mineral assemblages of the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians): constraints from chemical composition ang grain morphology
    Geochemistry of Clastic Sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): Implications for the Source Area Nature
    Geodynamic evolution of the Subsilesian realm
    Geodynamic studies in the Góry Stołowe National Park area
    Geologic factors influencing distribution of hardrock transmissivity
    Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
    Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava
    Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
    Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
    Geology of occurrence of ferruginous sandstones in N Bohemia: famous localities revisited
    Geology of occurrences of ferruginous sanstones in North Bohemia: Famous localities revisited
    Geomorfologické aspekty monitoringu pohybů skalních bloků v pseudokrasových lokalitách Ostaš, Hejda a Kočičí skály
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologie pískovcového reliéfu vrchu Lada u Adršpachu
    Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic
    Gravity and orientated pressure as factors controlling "honeycomb weathering" of the Cretaceous castellated sandstones (northern Bohemia, Czech Republic)
    The gravity flow dynamics of submarine fan sedimentation in the Magura Basin of the Western Carpathians (Magura Nappe, Slovakia)
    Hierarchy of inhomogeneity elements influencing transmissivity distribution in hard rocks
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka
    Holocene acidification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and river terrace environments
    The Holocene Sedimentation in Sandstone Roc kshelters of Northern Bohemia
    Hornická naučná stezka - Údolí Milířky
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Hydrogeological conditions of the Cracow Sandstone Series in Upper Silesian Coal Basin influenced by mining activity
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun)
    Hydrogeologické zhodnocení cięźkowického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    Ichnofosilie v horninách předpokládaného spodnokambrického stáří ve vrtu Měnín-1 na jižní Moravě (24-43 Šlapanice)
    The illitization of dickite: chemical and structural evolution of illite from diagenetic to metamorphic conditions
    Inventarizace některých geomorfologických forem v Českém ráji
    Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky : 03-34 Sobotka
    Is fractal dynamics of movements on unstable rock slopes anticipating their catastrophic collapse?
    Isotopic composition of salt efflorescence from the non-carbonate arenites exposed in rock cities of the Bohemian Cretaceous basin (Czech Republic)
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    Jeníkov-Lahošť near Teplice
    Jeskyně Dominův sklep
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Jeskyně u Ješovic
    Jeskyně v masivu Děčínského Sněžníku
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    Jurrasic erosive relicts - the most important fuel traps in Nesvacilka Graben
    K znovuotevření těžby pískovce u Starého Maletína
    Kalzit-Sinter in Sandsteinhöhlen des Elbsandsteingebirges
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kameny pro obnovu památek v severních Čechách
    Kaňon Labe - kombinace říčního a pískovcového fenoménu
    Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí : území zajímavé klimatem, geologickým složením, kulturní hodnotou, flórou i faunou, biokoridor prvního řádu
    Kaolinite and its influence on the physical and mechanical properties of Cretaceous sandstones used as building and decorative stones
    Kaolinitic Quartz sandstones - the influence of mineralogy on physical-mechanical properties and durability
    Kategorizace dobyvatelnosti nadloží uhelných slojí v podkrušnohorské oblasti České republiky
    Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice) (02-223 Mikulášovice)
    Kokořínsko
    Kokořínsko Protected Landscape area : rare species, protection and conservation
    Kompakce a cementace křídových pískovců Čech
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Kovové kuličky v impaktovém skle z kráteru Meteor v Arizoně
    Královédvorský pískovec
    Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo)
    Křídové sedimenty u Havlíčkova Brodu
    Kyselé deště v Bathu : destrukce kamene následkem krystalizace solí
    Late alpine silicification and associated mineralizations in the vicinity of Teplice, northwestern Bohemia, Czech Republic
    Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky
    Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1 (24-43 Šlapanice)
    Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdlant n. Ostravicí, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov, 26-13 Čadca)
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
    Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
    Lower Devonian Basal Clastics - Old Red Formation, Southern Moravia, Czech Republic
    Lužické hory
    Magnetic anisotropy of clayey and silty members of Tetriary flysch from the Silesian and Skole nappes (Outer Carpathians)
    Magnetic anisotropy of the Silesian nappe (Western Outer Carpathians)
    Magnetic fabric and ductile deformation differences between the Magura and Krosno groups of thrust sheets of the Flysch Belt of the West Carpathians and their tectonic implications
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc)
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Measurement of gas permeability of coal and clastic sedimentary rocks under triaxial stress conditions
    The mechanical properties for sandstone rock samples in dynamic uniaxial cyclical loading
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Metalické kuličky v impaktovém skle z kráteru Meteor v Arizone a jejich vznik potvrzený experimentálně
    Mezo- a mikroformy reliéfu cenomanských pískovců na Čížkových kamenech
    Mezoformy pískovcového reliéfu ve střední části Křešovské kotliny
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Middle Turonian trace fossils from the Bystrzyca and Długopole sandstones in the Nysa Kłodzka Graben (Sudetes, SW Poland)
    Mikrotvary zvětrávání pískovců na Břestecké skále
    Milířská dolina
    Mineralogické nálezy z Radovesické štoly u Bíliny
    Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory) (02-242 Nový Bor)
    Mineralogy and geochemistry of Southern Bohemia "ortsteins"
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
    Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší
    Die mittlere Zusammensetzung variszischer Molassensandsteine Mitteleuropas
    Mladoboleslavsko
    Model sedimentace psamitů moravskoslezského kulmu
    Modelling of an anisotropic and heterogeneous reservoir using the ray method
    Mohutná pískovcová symfonie s málo notami : stanoviště a vegetační rysy pískovcového fenoménu v Čechách
    Monitoring of stone sculptures and reliefs in Bethlehem near Kuks (Eastern Bohemia)
    Monitoring of stone sculptures and reliefs in Bethlehem near Kuks (Eastern Bohemia, Czech Republic)
    Morphostructural development of the sandstone relief in the Bohemian Cretaceous Basin
    Nález bahenních svitků v pískovcích spodního triasu na lokalitě Devět křížů (severovýchodní Čechy)
    Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí (22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova (12-41 Beroun)
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Národní park České Švýcarsko
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Natural sensor materials for environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague
    Nejvýraznější skalní výchozy triasu v Českém masivu
    Některé nové poznatky z mapován na území listu 15-133 Vrbno pod Pradědem (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Neobvyklý nález síry ze Ždánic u Kolína
    Neutron diffraction experiments on sandstone undergoing external pressure
    New data on the Neoproterozoic-Cambrian geotectonic setting of the Teplá-Barrandian volcano-sedimentary successions: geochemistry, U-Pb zircon ages, and provenance (Bohemian Massif, Czech Republic)
    New investigations on the salt weathering of Cretaceous sandstones, Czech Republic
    New parameters for characterization of fabrics of linear and planar elements using orientation tensor
    Nové ložisko sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižního Českolipska
    Nové nálezy foraminifer v cenomanu okolí Loun
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan
    Novotvořené minerály krust stavebních kamenů Karlova mostu
    Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve : (02-24 Nový Bor)
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    O stavebním kameni znojemské rotundy
    Obětní mísy i Krkavčí lázeň
    Obratlovčí fauna z pískovcových převisů severních Čech
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Odrůdy křemene a zkameněliny u Zubří na Vsetínsku
    Okolí Hamru a Svébořic
    On distribution of slope deformations in the north-eastern part of the Vizovická vrchovina Highland in Eastern Moravia
    The orientation distribution of single joint sets
    Origin of sulphate efflorescence from sandstone of the Bohemian Cretaceous Basin
    Outline of Late Glacial and Holocene Vegetation in a Landscape with Strong Geomorphological Gradients
    Palaeoecology of Small Peat Bogs in the Sandstone Region of the NE Czech Republic
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník)
    Paleogeography of the Jizera Formation (Late Cretaceous sandstones), Kokořín area, central Bohemia
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 2000
    Palynologický výzkum v oblasti Polabí (česká křídová pánev, cenoman) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Partial results of monitoring of stability deterioration on Pravčice Rock Arch, NW Bohemia
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Petroarcheologické zhodnocení kamenného stavebního materiálu odkrytého při výstavbě kostela na náměstí T.G. Masaryka v Břeclavi
    Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Petrofacie v drobách mohelnického souvrství (střední Morava) a andělohorského souvrství (severní Morava a Slezsko) (15-13, Vrbno p.Pradědem; 14-43, Mohelnice; 24-21, Jevíčko)
    Petrofacie ve spodnokarbonských drobách na severním okraji Drahanské vrchoviny (24-21), Jevíčko; 24-22, Olomouc)
    Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
    Petrografická povaha stavebních kamenů některých církevních románských staveb na Benešovsku
    Petrografické složení pískovců mohelnického souvrství a jejich petrofacie (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    Petrology in Relation to Physical-Mechanical Properties of Building and Ornamental Stones
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Pískovcové útvary v Národním parku Gór Stołowych
    Pískovcové útvary v okolí Machova
    Pískovcové útvary v Žitavských horách
    Pískovcové varhany u Jonsdorfu
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Pískovcový fenomén - přehled výzkumů 1990-1996
    Pískovcový fenomén : Srovnání nových červených pískovců ve střední Anglii s českými skalními městy
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Pískovcový fenomén Skalské tabule
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Porosimetric identification of sandstones and arkoses used on historical buildings
    Porosity reduction in coarse detrital rocks along dike contacts : evidence from basaltic and phonolitic dikes
    Poseidon - mimořádný objev
    Possible effects of tectonic shear strain on phyllosilicates: a case study from the Kandersteg area, Helvetic domain, Central Alps, Switzerland
    Povrchové tvary v cenomanských pískovcích ještědsko-kozákovského hřbetu
    Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí
    Poznámky k paleoekologii mlžů ordoviku pražské pánve
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Pozůstatky staré těžby na jižním úbočí Hamerského Špičáku : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
    Primitive gallery forest from the Intrasudetic basins (Duckmantian, Czech Republic)
    Prosecké podzemí
    Prosek a Hloubětín, nové poznatky z podrobného inženýrskogeologického mapování
    Proudové zvrstvení v pískovcích korycanských vrstev v oblasti Maštalí, jz. od Litomyšle
    Provenance and Diagenesis of the Upper Cretaceous and Palaeocene Sandstones of the Magura Nappe: Constraints from Cathodoluminescence Study
    Provenance and early diagenetic processes of the Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Barrandian, Czech Republic)
    Provenance implications of Th-U-Pb electron microprobe ages from detrital monazite in the Carboniferous Upper Silesia Coal Basin, Poland
    Provenance of Upper Cretaceous quartz-rich sandstones from the North Sudetic Synclinorium, SW Poland: constraints from detrital tourmaline
    Provenance study of Permian non-marine sandstones and conglomerates of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic) : exotic marine limestone pebbles, heavy minerals and garnet composition
    Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach
    První výsledky studia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše (25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín)
    Přírodní památka Pivnice : tvary současného vývoje pískovcového reliéfu
    Příspěvek k tlakovému rozpouštění dobře vytříděných pískovců v podmínkách hydrostatického tlaku
    Pustkovecký bludný balvan : 15-43 Ostrava
    The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Recent local geodynamics in the central part of the Stołowe Mts.
    Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia
    Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí (02-23 Děčín)
    A review of selected sandstone weathering forms in the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic
    Rock mass as a porous medium: gas filtration ability in triaxial state of stress
    Rokycanská Čilina-Sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (beroun) (12-33 Plzeň)
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa)
    Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin
    Rychnovský vrch a jeho "detonační fenomén"
    Sanace nestabilních objektů v Hřensku
    Sanace nestabilního skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko
    Sanace sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč a jeho komplexní monitoring
    Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications
    Sandstone relief geohazards and their mitigation: rock fall risk management in the Bohemian Switzerland National Park
    Sediment provenance and dispersal in a deep marine foreland basin: the Lower Carboniferous Culm basin, Czech Republic
    Sedimentologicko-litologické zhodnocení vrtu Olomouc-1
    Sedimentology of redeposited Conglomerates: Sections at large Quarries of the Drahany Culm Basin
    Seismic Phenomena Induced by Mining
    Sequence stratigraphy of tide-dominated sandsobies, Jizera Formation (Turonian), Bohemian Cretaceous Basin
    Shear Zones in Unconsolidated Deposits as Indicators of Synsedimentary Tectonic Movements
    Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Skalní kůry a solné zvětrávání v CHKO Labské pískovce
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Skalní svět venezuelských stolových hor
    Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic
    Slope failures around the rock castle Drábské Světničky, Czech Republic
    Slope Monitoring Applied to Rock Fall Management in NW Bohemia
    Slovanské kamenné přesleny na Moravě
    Some experience with safety oriented rockslope monitoring
    Some significant geomorphic features of the Klokočí Cuesta, Czech Republic
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Spodní gosauská podskupina mezi Wolfgangsee a Traunsee (Salzkammergut, Horní Rakousko)
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) (34-11 Znojmo)
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Staining methods used for pH monitoring at the solid-liquid interface - a microscopic study of wetted sandstone
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
    Starosedelské souvrství
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Bílinsku
    Strihovské zlepence a juhomagurská kordiléra
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Study of the effect of moisture content and bending rate on the fracture toughness of rocks
    Subaerial animal and plant bioerosion in castellated sandstone rocks (Pleistocene to recent, Czech Republic)
    Subsurface temperature measurements and terrestrial heat flow estimates in the Aswan region, Egypt
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
    Svrchní křída severovýchodních Čech (04-33 Náchod, 04-31 Meziměstí)
    Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů : 34-142 Mikulov
    Svrchnokřídové stáří konglomerátů od Starého Jičína (25-12 Hranice na Moravě)
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Štoly na železnou rudu na hradě Děvín u Hamru v severních Čechách
    Tectonics and Depositional Systems of a Shallow-Marine, Intra-Continental Strike-Slip Basin: Exposures of the Český Ráj Region, Bohemian Cretaceous Basin
    Tepuis : geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů
    Terrestrial Insect Bioerosion and the Possibilities of its Fossilization (Holocene to Recent, Czech Republic)
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
    Theoretical and empirical relations between permeability and porosity
    Trace element chemistry and textures of low-temperature pyrites associated with shallow fossil subsurface geothermal discharge in the Eger Graben, northwestern Bohemia
    Trace element chemistry of low-temperature pyrites - an indicator of past changes in fluid chemistry and fluid migration paths (Eger Graben, Czech Republic)
    Trace fossils on and above the transgressive surface: substrate consistency and phosphogenesis (Lower Ordovician, St Petersburg region, Russia)
    Tvary zvětrávání v průlomovém údolí Labe
    U-Pb Dating of Detrital Zircons by Laser Ablation ICPMS for Sedimentary Provenance Studies
    U-Pb single grain dating of detrital zircon in the Cambrian of central Poland: implications for Gondwana versus Baltica provenance studies
    Über Erscheinungen der Resedimentation im Jungproterozoikum und Paläozoikum der Saxothuringischen Zone
    Údolí kamenných skřítků
    Underground gas storage Dolni Bojanovice
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    The Upper Cretaceous section at Schmilka in Saxony (Elbsandsteingebirge, Germany) - syntectonic sedimentation and inverted zircon age populations revealed by LA-ICP-MS U/Pb data
    Upper Cretaceous sharks and rays from the Prokop opencast mine at Březina near Moravská Třebová
    The uraninite-pyrite association, a sensitive indicator of changes in paleofluid composition: an example from the Ohře (Eger) Graben, Bohemian Massif, Czech Republic
    V čem se liší Klokočské skály od zbytku světa?
    Variscan hydrothermal veins in the Prague synform (Barrandien area)
    Vegetační poměry kaňonu Labe mezi Děčínem a Hřenskem
    Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles
    Velikostní distribuce pórů permokarbonských arkóz a křídových pískovců, sledovaná pomocí rtuťové porózimetrie
    Venezuelan sandstone caves: a new view on their genesis, hydrogeology and speleothems
    Vliv nerostného složení křídových křemenných pískovců na fyzikálně-mechanické vlastnosti
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv současné atmosférické depozice na zvětrávání hornin Děčínského Sněžníku
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Vyceněné zuby Krušných hor
    Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika)
    Výskyty železivců mimo českou křídovou pánev
    Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vztah mezi látkovým složením a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi pískovců hořického hřbetu a dalších míst
    Vztah mezi některými fyzikálními vlastnostmi stavebních a sochařských kamenů
    Vztahy mezi pústevenskými pískovci a pískovci Malinovské skály (godulské souvrství s.s.) v Beskydech (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Weathering of arcosic sandstones on historical building, central Bohemia
    Whole rock geochemistry and detrital mode analysis of sandstones from the eastern margin of the Bohemian Massif (Moravo-Silesian Zone, Czech Republic)
    Wurzelstalagmiten - biogene Strukturen ein Sensor für Umweltveränderungen
    Young Acheulean handaxes from Tamanhint and Wádí adh Dhamrán (Fezzan, Libya)
    Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
    Za jakých teplot vznikaly acháty?
    Zajímavá oblast pískovcových jeskyní u Dvora Králové nad Labem
    Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich
    Záznam sedimentárních procesů v hrubozrných deltách Českého ráje
    Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách (02-24 Nový Bor)
    Zkušenosti s přípravou a vyhodnocováním preparátů separovaných jemných podílů křídových sedimentů
    Změhy statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Zpráva o geomorfologickém mapování okolí Pěkova v Polické vrchovině
    Zum Mesolithikum den Sandsteingebieten Nordböhmens
    Zur Biostratigraphi der Schrambachschichten der Oisbergmulde bei Hollenstein a.d. Ybbs (Lunzer Decke, Kalkalpen, Niederösterreich)
    Železité konkrece v křídových pískovcích na Letovicku
    Železité pískovce v Národním parku Zion v Utahu
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě (33-22 Vranov, 33-21 Slavonice)
    "Železné klády" - výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny