Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    příkrov
Článek
    2 - Svahové deformace na kře Maleníku
    7th day programme. Western Carpathians in the territory of the Czech Republic. Frontal part of the Magura Flysch Zone with the Fore-Magura Unit, the Silesian Unit and the Ždánice-Subsilesian Unit (Moravo-Silesian Beskydy Mts. and the Podbeskydská pahorkatina Upland)
    100 years after Pierre Termier´s discovery of the Tauern Window: What lesson should we learn?
    Akustická impedance a elastická anizotropie některých hornin Veporid
    The Alpine-Carpathian floor of the Vienna Basin in Austria and ČSFR
    Alpine deformational history of the Internal Albanides (Mesozoic and Early Paleogene)
    Alpine Rejuvenation of Epi-Hercynian Foreland - the Complex Morphostructural and Tectonic Analysis (Moravosilesian Region, Bohemian Massif)
    Anchimetamorphism of Permian sandstones of the Struženík Group in the Nízké Tatry Mts. (Western Carpathians)
    Balanced geological cross section of the NW part of Outer Flysch Carpathians
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Das Bild der Böhmischen Masse im Umbruch
    Biostratigrafia a mikrofácie vrchnojurskej a spodnokriedovej panvovej sekvencie v krížňanskom príkrove fatrika (profil Zrázy pri Dolnej Porube, Strážovské vrchy)
    Biostratigraphische Daten aus der Schrambach- und Tannheim-Formation der Frankenfelser Decke der Weyerer Bögen (Unterkreide, oberösterreichische Kalkalpen)
    Blocks of Upper Carboniferous rocks in flysch of outer West Carpathian nappes
    The Bohemian Massif - a short introduction
    Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
    Comments to recently advertised alpinotype nappe structure of the Barrandian Paleozoic
    Compaction of Miocene molasses and neotectonic mobility of the Polish Carpathian Foothils
    Comparison of the East Alpine and West Carpathian Flysch Zone - a geochemical approach
    Complex Investigation of Paleozoic Rocks from Stínava - Repešský žleb Locality (Drahany Upland, Central Moravia, Czech Republic)
    Complex metamorphic zonation of the Thaya dome: result of buckling and gravitational collapse of an imbricated nappe sequence
    Complex structure study of mutual interaction of Alpine and Variscan orogeny using digital elevation model morphostructural analysis (Moravo-Silesian region - Czech Republic)
    The contact between the Variscan and Cadomian blocks in the Svratka Dome (Bohemian Massif, Czech Republic)
    The Contact of the North European Epivariscan Platform
    Contrasting Early Carboniferous field geotherms: evidence for accretion of a thickened orogenic root and subducted Saxothuringian crust (Central European Variscides)
    Contrasting magnetic fabrics in sedimentary rocks of the accretionary prisms of the Western Carpathians and the eastern Rheno-Hercynian Zone
    A contribution to the study of the basic geological structure on the contact of the West Carpathians and East Alps with the eastern margin of the Bohemian Massif
    Cretaceous Collision in the Western Carpathians: Role of Complex Basement Shape on Crustal-Scale Polyphase Deformation Partitioning
    Cross-section from the basement to the core of the Měděnec synform
    Členitosť kôry a geodynamický model Západných Karpát
    Der Deckenbau des östlichen Saxothuringikums
    Deckentektonik im Erzgebirge - von der Idee zur Umsetzung in die geologische Karte
    Deep prospects below the Western Carpathian thrust belt: idea or reality?
    Deformační vývoj kouřimského příkrovu (13-41 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou)
    Deformation and metamorphism in the Silesicum (North Moravia, Czechoslovakia)
    Deformation partitioning in the oblique convergent zone of the Eastern Alpine-Western Carpathian junction
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
    Did have the "red orthogneisses" of the Bohemian Massif a common protolith?
    Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava)
    Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Dvě století krkonošské geologie
    E. Suess v souvislostech se zeměmi Koruny české
    The Early Miocene olistostromes and "Old Styrian overthrusting" in the Polish Western Carpathians
    Early stages of the Polish Carpathian Foredeep development
    The eastern margin of the Bohemian Massif in Austria
    Eclogites from the Czech part of the Erzgebirge: multi-stage metamorphic and structural evolution
    Emplacement mechanisms of the thrust sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
    Evolution of Lugosilesian Orocline (North-eastern periphery of the Bohemian Massif): Kinematics of Variscan deformation
    Evolution of Meliata-Hallstatt Rift and its Significance for Early Evolution of Alps and Western Carpathians
    Evolution of Moldanubian rocks in Austria : a review and synthesis
    Evolution of nappes in the eastern margin of the Bohemian Massif: a kinematic interpretation
    Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    Exploring for Hydrocarbons Under Thrust Belts - A Challenging New Frontier in the Carpathians and Elsewhere
    Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
    Facies development, depositional settings and sequence stratigraphy across the Ordovician-Silurian boundary: a new perspective from the Barrandian area of the Czech Republic
    Fluid inclusion, stable isotope and geochronologic evidence of Cretaceous collision-related formation of hydrothermal veins in the Gemeric basement (Western Carpathians)
    Flyšové pásmo na styku Západných Karpát a Východných Álp
    Formation and destabilization of the high pressure assemblage garnet-phengite-paragonite (Krušné hory Mountains, Bohemian Massif): The significance of the Tschermak substitution in the metamorphism of pelitic rocks
    From where the tectonic slices of the Cretaceous age could have been trasported into the Magura Group of nappes?
    Geochemistry of metabasites of the Kladská unit, W of the Mariánské Lázně metaophiolite Complex (MLC)
    Geochemistry of peridotites, pyroxenites, and eclogites in the Gföhl nappe: constraints on Variscan evolution of lithosphere and astenosphere in the Bohemian Massif
    Geodynamic analysis of the Nízké Tatry Mountains based on geophysical and remote sensed data
    Geodynamic and tectonic evolution of the southeastern Bohemian Massif: the Thaya section (Austria)
    Geodynamic evolution of the Subsilesian realm
    Geodynamic evolution of the western part of the Carpathian Foredeep
    Geodynamics and generation of hydrocarbons in the region of the Vienna basin, Austria
    Geologic Structure and Hydrocarbon Generation in the Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
    Geological and geophysical models of the Outer/Inner West Carpathian contact zone
    Geological structure of the West Carpathian Flysch Belt and its relation to the Eastern Alps
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
    Geologická historie Pavlovských vrchů na jižní Moravě
    Geologická minulost Pavlovských vrchů
    Geologická stavba flyšového podloží vídeňské pánve
    Geologický vývoj podslezské jednotky
    Geologie flyšového pásma Karpat na Moravě
    Geologie slezské jednotky v okolí Štramberka (25-21 Nový Jičín)
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
    Geometry and sequence of thrusting in the Subalpine Molasse of western Austria and Bavaria
    Geomorfologické projevy orogeneze Himálaje a Karákóramu
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Geotektonika vybraných území v severnom veporiku
    Gravity Images of the Bohemian Massif and the West Carpathian Contact Zone
    A " Gravity Nappe" in the SE Part of the Malé Karpaty Mts.
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
    Hydrothermal Mineralization Beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: The Record of a Possible Tectonic Driving Fluid Flow
    Hypotetické představy o stavbě moldanubika a bohemika
    Identifikácia gravitačného príkrovu v JV časti Malých Karpát na základe radarového záznamu
    Igneous Activity (Cadomian Plutonism in the Moravo-Silesian Basement). Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Illite-paragonite layer intergrowths from the Gemericum Nappe in the NE part of the Čierna Hora Mts. Veporicum (Western Carpathians)
    The Influence of Carpathians Nappes on Tectonic Structures of the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
    Influence of Initial Grain Size on Microstructural Stability and Rheology of a Dynamically Recrystallized Polycrystalline: Marble as a Case Study
    Interplay between Detailed P/T Estimates and Natural Deformation Mirostructures as a Base for the Thermal and Rheological Modelling
    Interpretácia fyzikálnych a karotážnych meraní horninových súborov dvoch tektonických jednotiek v profile vrtu BRU-1 (Brusník, 1042,8 m, Rimavská kotlina)
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
    Inverted metamorphic zonation at the SE margin of the Bohemian Massif - result of Variscan progressive overthrusting
    Inverted metamorphic zonation in a basement-derived nappe sequence, eastern margin of the Bohemian Massif
    Inverzní metamorfní zonalita na jv. okraji Českého masívu - výsledek variského progresívního násunu
    Inverzní tektonika v oblasti kutnohorského krystalinika s.s. (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Jurská vápencová bradla karpatského flyše: tektonické šupiny nebo olistolity?
    K charakteru a genezi tektonického styku lugika a silezika
    K postavení a strukturně-kinematickému vývoji šternbersko-hornobenešovské zóny
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    Kadaň dam - the Upper crystalline nappe
    Karpatská předhlubeň
    Kinematics of fold-thrust and nappe deformations in Variscan accretion wedge - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně)
    Krystalické vápence ložiska Ondřejovice
    The KTB location and models of the crustal structure
    Late Cretaceous intra-Austroalpine collisional events as evidenced in the Veporic and Gemeric terranes in Slovakia
    Late Cretaceous to early Miocene deposits of the Carpathian foreland basin in southern Moravia
    Late orogenic structural control on the regional geometry of basement massifs : an example from the Jeseník Mountains, Czech Republic
    Laterale Änderungen entlang der Alpin-Karpatischen Überschiebungsfront im Bereich der Waschberg-Zdanice Einheit (Österreich-Tschechien)
    Ligurian ocean crustal suture beneath the West Carpathians from deep seismic reflection profiling
    Lower/Middle Miocene structural evolution of the overthrust of the Western Carpathians in South Moravia (Czech Republic)
    Magnetic anisotropy and strain in nappes of E Moravia
    Magnetic anisotropy indications of deformations associated with diagenesis
    Magnetic fabric and ductile deformation differences between the Magura and Krosno groups of thrust sheets of the Flysch Belt of the West Carpathians and their tectonic implications
    The Magura Nappe and its supposed SE prolongation (Western Outer Carpathians)
    Main stages of structural evolution of the Magura Nappe, West Carpathians, Poland
    The Mariánské-Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway
    Metamorphic Evolution. Exotic Metamorphic Nappes. Saxothuringian Basin
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: a new tectonothermal model for the Drosendorf window (Bohemian Massif, Austria)
    The mineral parageneses and mineralogical evolution of the ophiolitic eclogites and related rocks from the Sierra Nevada (Betic Cordillera, Southeastern Spain)
    Mineralogie a izotopické složení grafitických hmot silesika
    Miocene compressive tectonics in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czechia - SE Moravia)
    Miocene tectonics at the Alpine-Carpathian junction and the evolution of the Vienna basin
    A model for a continental accretionary wedge developed by oblique collision: the NE Bohemian Massif
    Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
    Moldanubian region
    Die moldanubische Überschiebung
    Das Moravikum der Thaya-Kuppel als Teil der variszisch deformierten Randzone des Bruno-Vistulikums - eine Einführung
    Moravskoslezské bradlové pásmo
    Moravskoslezské paleozoikum - variský akreční klín
    Morfologie, charakter agregace a krystalinita grafitů silesika (Česká republika)
    Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny)
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
    Morphostructural Analysis of the Mutual Relationships and Tectonic Influence of the Variscan and Alpine Orogeny in the Northern Part of the Moravosilesian Zone
    Může být namur-A na Drahanské vrchovině?
    Naftově-geologický výzkum paleozoika Nízkého Jeseníku (25-12 Hranice)
    Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice pod Hostýnem)
    The nappe structure in the Svratka dome
    Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
    Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
    New biostratigraphic data from Ostravice river channel reservation (Outer Western Carpathians)
    The northern margin of the core of the Bohemian Massif (processes at boundary of the orogenic root)
    Nouveaux ages hercyniens Ar-Ar dans les Sudetes occidentales (Massif de Boheme)
    Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
    Nové poznatky o geologickej stavbe rázdielského bloku Tríbeča
    Nové poznatky o telesách bazických vulkanitov v Krížňanskom príkrove sz.části Velkej Fatry
    Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    Paleogene sediments below the base of a Mesozoic nappe in the Humenské vrchy Mts. (Podskalka borehole): Stratigraphic constraints for Tertiary thrust tectonics
    Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky)
    Paleogeographic and tectonic evolution of the Carpathian Flysch Belt of the Southern Moravia (Czech Republic)
    Paleotectonic reconstruction of notrh-west part of Western Outer Carpathians
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
    Particularities of Alpide segments, tectonotypes, arcs and different flysch basins in the Western Carpathians
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Petrology, geochemistry and metamorphic evolution of the ophiolitic eclogites and related rocks from the Sierra Nevada (Betic Cordilleras, Southeastern Spain)
    Petrology, geochemistry and structural setting of metabasites of the Kladská unit (West Bohemia): evidence of the Late Variscan nappe stacking on the Saxothuringian-Moldanubian boundary
    Pilatus - morfologicky výrazný příklad helvetského příkrovu
    Polyfázový deformační záznam na východním kontaktu veporské a gemerské jednotky Západních Karpat
    Possible effects of tectonic shear strain on phyllosilicates: a case study from the Kandersteg area, Helvetic domain, Central Alps, Switzerland
    Postavení a tektonický styl brunovistulika v jádře svratecké klenby
    Postavenie bielokarpatskej jednotky v rámci flyšového pásma Západných Karpát
    Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Poznámky k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Poznámky ke genezi uhlovodíků na lokalitách Krásná a Dolní Lomná v Beskydech
    Pre-flysch olistostromes in Central Western Carpathians (Barremian-Aptian of Krížna Nappe, Slovakia)
    Preliminary Data on Amphibolites of Northern Part of the Vysoká hole Nappe (E Sudetes)
    Present knowledge of tectogenesis of Veporicum (West Carpathians)
    Present views on the pre-Variscan and Variscan history of the Bohemian Massif
    Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR)
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problémy geologické stavby Drahanské vrchoviny v okolí Drahan
    Problémy tektonickej stavby východnej časti Veĺkej Fatry
    Prograde eclogite in the Gföhl Nappe, Czech Republic: new evidence on Variscan high-pressure metamorphism
    Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Příkrovová stavba staroměstské skupiny (14-23 Králíky)
    Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    Quartzites of Polish Part of the Žulová Pluton Mantle and Vysoká Hole Nappe (Fore-Sudetic Block)
    The Raabs Series: A Probable Variscan Suture in the SE Bohemian Massif
    Recent tectonic stress field investigations in Poland: a state of the art
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Reconstructing P-T paths during continental collision using multi-stage garnet (Gran Paradiso nappe, Western Alps)
    Refolding of a nappe sequence during the D3 deformation
    Regionálne strižné a transpresné zóny v tatriku Malých Karpát
    Remarks to the geology and stratigraphy of the Mírov Palaeozoic Unit, Bohemicum (Saxothuringian Zone), Bohemian Massif
    Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases
    Resurrection of the Barrandian Nappe Structures (Central Bohemia)
    Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie
    The Saxothuringian/Moravosilesian Boundary Duplex Structure in the Fore-Sudetic Block
    Seismic exploration below the Flysch Nappes (in the Czech and Polish Carpathians)
    Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - new records in the period 2004-2005
    Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysch) and its Structural Interpretation
    Skalní města v dolomitech chočského příkrovu
    Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
    Some remarks to an emplacement mechanism of the West Carpathian paleo-Alpine nappes
    Some Results of Geophysical and Drilling Investigations into Upper Lithosphere in Czechoslovakia
    The southern Bohemian Massif - its structure and evolution
    The southern zone of Tepl-Taus (ZTT) - a nappe?
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
    Stavba Hrubého Jeseníku v představách profesora R. Kettnera a jeho následovníků
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    Stratigraphy. Allochthonous Units. Moravo-Silesian Zone
    Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of nappes in Moravia (Czech Republic)
    Stratigraphy, Structure and Igneous Activity. Exotic Metamorphic Nappes. Saxothuringian Basin
    The structural and metamorphic development of the transition between Saxothuringian and Moldanubian region in NE Bavaria
    The structural and metamorphic record of the Variscan Orogenesis at the eastern margin of the Moldanubian Zone in the Bohemian Massif associated with the Brunovistulian foreland underthrusting
    Structural relation of the Moldanubian and Moravian nappes at the southern closure of the Svratka dome
    Structure. Allochthonous Units. Moravo-Silesian Zone
    Structure. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Structurelle Entwicklung am Südostrand der Böhmischen Masse
    Stručně o geologických a geotechnických pracech Eduarda Suesse
    Strukturelle Entwicklung am Südostrand der Böhmischen Masse
    Strukturně geologické sympozium Moravská okna
    Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam (24-23, Protivanov)
    Subsequent Closure of Tethyan Basins as Recorded in West Carpathians
    Supracrustal Structural Record of Plate Convergence
    Syn-collisional extension in the West/East Sudetes boundary zone (NE Bohemian Massif): structural and metamorphic record in the Jegłowa Beds from the Strzelin Massif (East Fore-Sudetic Block)
    Tectonic events of the Neoalpine orogeny in the Carpathian Flysch Belt (South Moravia)
    Tectonic evolution of the Konice-Mladeč Belt: structural analysis and a facies disjunction
    Tectonics of the Prague synform: a hundred years of scientific discussion
    Tectonics of Variscan foreland coalbearing basin on example of Karvina subbasin - Upper Silesian Coal Basin
    Tectono-metamorphic evolution of the saxothyringian eclogites (Central Erzgebirge): a record of superposed nappe tectonics
    Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání)
    Tektogeneze flyšového pásma Karpat na jižní Moravě
    Tektogeneze pouzdřanské a ždánické jednotky v prostoru nikolčicko-kurdějovského hřbetu a jejich vztah k autochtonním jednotkám
    Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika?
    Tektonické mikrozemětřesení od Valašského Meziříčí z 1.5.1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
    Tektonický význam boskovické brázdy
    Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tektonika jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu v Nízkém Jeseníku
    The Tepla/Saxothuringian suture in the Karkonosze-Izera massif, western Sudetes, central European Variscides
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Terrane character of the north-east margin of the Moldanubian W Zone: the Kutná Hora Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Terranes of eastern Bohemian Massif: tectonostratigraphic and lithological units of the Moravicum and Moldanubicum
    Thick-skinned versus thin-skinned thrusting: mechanisms or the formation of inverted metamorphic sections in the SE Bohemian Massif
    Thick-skinned versus thin-skinned thrusting: Rheology controlled thrust propagation in the Variscan collisional belt (The southeastern Bohemian Massif, Czech Republic-Austria)
    Timing of the Variscan orogeny in the Southern Bohemian Massif (NE-Austria) deduced from new U-Pb zircon and monazite dating
    To the geomorphology and geology of the Northern Apenines
    Transpression regime during Variscan nappe thrusting at the SE margin of the Bohemian Massif
    Two-dimensional Computer Model of Subsidence, Erosion and Thermal History of the Nesvačilka Trough, Eastern Bohemian Massif
    Úvahy nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Variscan A-Type Subduction in Southeast Part of Bohemian Massif
    Variscan and Alpidic nappe structures of the Western Carpathian crystalline basement
    Variscan internal/external tectonics in N Moravia 2. Crystalline nappes of the Hrubý Jeseník Mts.
    The Variscan Nappe Tectonic in the Ještěd Range and Jizera Gneiss Units: an Example of Juxtaposition of the Autochthonous and Allochthonous Domains in the West Sudetes
    Variscan nappes in the Alpine structure of the West Carpathians
    The Variscan orogen in Europe: HP-LT and LP-HT rock types but no paired metamorphic belts
    The Variscan Orogen in Poland
    Variscan orogeny in the Eastern Alps and Bohemian Massif: How do these units correlate?
    Variscan palaeosuture in the Tauern Window, Eastern Alps
    Variscan Structural Evolution of the Central Part of the Krušné Hory (Erzgebirge) Mts. in the Czech Republic
    Variská orogeneze v sileziku
    Die variszische Gebirgsbildung im Saxothuringikum - Abbildung der Kollision zwischen Gondwana und Laurussia
    Veterlín Reef Complex and Middle Triassic Basin - Platform Interaction in the Vetrlín and Havranica Nappes, Malé Karpaty Mountains
    The Vienna Basin: A Thin-Skinned Pull-Apart Basin
    Vybrané problémy geomorfologie Vsetínských vrchů
    2. výročný predvianočný seminár SGS
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny
    Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy)
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)
    Warstwy z Jeglowej - zapis wielofazowej deformacji w strefie kontaktu Sudetów wschodnich i zachodnich (krystalinik Wzgórz Strelinskich, blok przedsudecki)
    Were the Outer Polish Carpathian Basins Floored by Alpine Oceanic Crust?-Evidence from Heavy Minerals
    The West Carpathian Crystalline Basement Nappe Formation
    Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna (34-12 Pohořelice)
    Zpráva o geologickém mapování na listech 14-223 Lipová-lázně a 14-241 Branná
    Zur Biostratigraphi der Schrambachschichten der Oisbergmulde bei Hollenstein a.d. Ybbs (Lunzer Decke, Kalkalpen, Niederösterreich)
    Zur Biostratigraphie der Schrambachschichten in der Reichraminger Decke (Unterkreide, oberösterreichische Kalkalpen)
    Zur Kinematik des intramoldanubischen Deckenbaues und der Platznahme des Südböhmischen Batholits
    Zur tektonischen Gliederung der variszischen Metamorphite im Waldviertel Niederösterreichs
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)