Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    příprava vzorku
Článek
    Alternative methods for cellulose preparation for AMS measurement
    Analytical methods
    Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)
    Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení
    Brachiopoda lokality cementárna Úpohlavy u Lovosic (svrchní turon)
    Chemical preparation of vertebrates from the Lower Permian of the Boskovice Furrow
    Chemické čištění stříbra a mědi
    Combined Acid Digestion and Autoclave Decomposition of Granitic Rock Samples for Rare Earth Element Icp-MS Analysis
    Darf man Schwermineralkonzentrate bei ihrer laboratorischen Bearbeitung vierteln?
    Dating the transition
    Determination of PGE in nonsilicate rocks by fire assay with NiS collector
    Extrakční postupy pro stanovení anorganických cizorodých látek v půdách
    Foraminiferal assemblages in acid residues from the "Císařská rokle" Gorge at Srbsko (the Lower/Middle Devonian boundary interval, Barrandian area) and their paleoenvironmental significance
    The influence of various specimen preparations on the quantitative XRD results
    Izolace a stanovení geochemicky významných sloučenin v ropách a horninotvorných extraktech
    Linking zircon ages to ages of metamorphism in high grade rocks: examples from Variscan granulites and eclogites (Bohemian Massif)
    Meření tloušťky elektricky vodivých vrstev používaných v rentgenové mikroanalýze
    Mikromounty IV.
    Mikromounty V : Montáž, označení a uložení mikromountů
    Moderní metody rozkladu anorganických surovin
    Nový způsob získávání mikrofosílií
    Odstraňování rezavých povlaků hydratovaných oxidů z minerálů
    Optimization of the graphitization process at AGE-1
    Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Příprava mikropaleontologických preparátů pro rastrovací elektronový mikroskop
    Příprava vzorků pro laboratoř REM
    Příprava vzorků pro mikroanalytická měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
    Příprava vzorků pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ - Barrandov
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
    Regional heavy mineral prospecting in the Czech Republic
    Rentgenová difrakční fázová analýza
    Rozlišování karbonátů barvením
    Rozvoj metód a techniky laboratórnych prác v geologickom prieskume a výskume
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Skrytá krása černého turmalínu
    Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Utilization of Image Analysis in Herpetology
    Vhodné lepidlo na lepení minerálů na podložku
    Využití kapilární plynové chromatografie k analýze normálních a izoprenoidních alkanů v ropách a bitumenech
    Zkušenosti s přípravou a vyhodnocováním preparátů separovaných jemných podílů křídových sedimentů
    Zkušenosti s využíváním mikroanalytického komplexu SEM-EDX-WDX
    Zkušenosti se stanovením mastných kyselin