Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    přehrady
Článek
    Assessment and Mitigation of Man-Induced Geologic Hazards Related to Dam Construction and Operation
    Bank deformations on some water reservoir in Bulgaria and Czechoslovakia
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Geodynamic Evolution of Water Reservoir Banks
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geotechnical hazards and educational aspects
    Grundwasserschutz und Abdichtungsmassnahmen mit Soilcrete-jet grouting
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů brněnské přehrady (24-32 Brno)
    Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH
    New computing method of wind wave parameters
    Nezapomínají
    Numerical testing and implementation of elastic-plastic models of geomaterials
    Numerické testování a implementace pružnoplastických modelů geomateriálů
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
    Přečerpávací elektrárna CHA Centro na Kubě
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Předkřídové zvětrání brněnského masivu u Boskovic (24-23, Protivanov)
    Rekonstrukce zděných přehrad
    Slopes stability of Žilina Water Plant
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    Uplatnenie ekologických hĺadísk pri výstavbe vodného diela Sereď
    Vltavská kaskáda pod tlakem vody a událostí
    Výmoly pod skluzem v úzkém údolí
    Výzkumné práce pro přehrady na střední Vltavě
    Well logging for checking the quality of reservoir dams and sealing walls
    Záplavy jako geologický jev
    Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipel
    Zmeny vybraných charakteristík hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja vplyvom plánovanej prevádzky VD Gabčíkovo