Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    půdy
Článek
    13C variations in forest soil and soil solution DOC along a N-S European transect - preliminary data
    15N variations in forest soil along a N-S European transect - the effect N deposition on soil organic nitrogen
    Acid and heavy deposition to soils in east central Europe
    Acid deposition
    Acidifikace půd v Jizerských horách: výsledky vybraných projektů
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
    The adsorption properties of different soil types
    Agrochemical properties of soil in Zhůří enclave
    Agroenvironmentální projekt k ochraně jeskynních systémů Moravského krasu
    Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek : aktualizace?
    Aluminium biogeochemistry in two Czech catchment with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition
    Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
    Analysis of atmospheric input, soil solution and runoff from a small mountain forested catchment
    Analýza zemin, kontaminovaných organickými těkavými látkami a její využití v předprojektové přípravě ventingu
    Annual Carbon and Nitrogen Fluxes in Soils Along the European Forest Transect, Determined Using 14C-Bomb
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
    Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. by biodegradation of PAH(s), PCB(s) and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic)
    Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Atmogeochemické metody pro určování znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Die auf dem Monitoring der Oberflachengewaesser in ihrer Gewaesserguete im Flussgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung (am Beispiel des Flussgebietes Mže)
    The Balance of Toxic Element in Compartments of the Environment
    The behaviour of nitrogen isotopes in acidified forest soils in the Czech Republic
    The Behaviour of Selected Trace Elements in Alpine Soils Developed on Black Shales in the upper part of the "Hauptdolomit" (Seefeld Area, Tyrol, Austria)
    Behaviour of sulfur isotopes in the atmosphere, forest soils and mosses across Europe
    Bericht 1992 über umweltgeologische Untersuchungen in der Kainacher Gosau auf Blatt 163 Voitsberg
    Bericht 1996 über mikromorphologische und stratigraphische Bearbeitung quartärer Böden auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 38 Krems
    The Beroun highway - a new key profile for the continental Lower Pleistocene in Central Europe
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republic), 7 Years of Systematic Study
    Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    The biogeochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology
    Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Biogeochemistry of two basic types of model areas contaminated by heavy metals
    Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystem Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes
    Brno - Červený kopec (Red Hill)
    Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
    Carbon Mineralisation in European Forest Soils
    Catchment-Scale Acidification Reversal Experiment at Gardsjön, South-west Sweden - Assessment of the Experimental Design
    Changes in microbial community status of spruce forest soils during tree die-back
    Changes in the Soil Solution Chemistry After Exclusion of Acid Deposition
    Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    Chemische Zusammensetzung von Böden über unterschiedlichen Grundgesteinen des Osterzgebirges (DDR)
    Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá
    Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka
    Chráněná krajinná oblast Orlické hory
    Climate change and mobilization of mercury in forest soil: Effects of artificially increased precipitation on mercury and methylmercury in run off
    Comparison of calculated and measured soil-gas radon concetration and radon exhalation rate
    Comparison of in situ field measurements of soil magnetic susceptibility with laboratory data
    Comparison of two methods to assess heterogenity of water flow in soils
    Cone penetration logging in LNAPLs contamination studies
    Confrontation of the consumption of artificial fertilizers with the rise of nitrate concentrations in water resources (a retrospective view)
    Contamination of soils near tailing pond at polymetallic ore deposit Zlaté Hory
    Content of As, Cd, Pb, Cu and Zn in forest soils of the Black Triangle-Ore Mountains
    Continuous gas monitoring in the West Bohemian earthquake area, Czech Republic
    Continuous gas monitoring in the West Bohemian earthquake area, Czech Republic: First results
    Correlation between radon in soil gas and local geology - some remarks
    Covered catchement experiment at Gardsjön: changes in runoff chemistry after four years of experimentally reduced acid deposition
    The Covered Catchment Site : A Description of the Physiography, Climate and Vegetation of Three Small Coniferous Forest Catchments at Gardsjön, South-west Sweden
    Critical load of heavy metals in soils calculated from mass balance in small watersheds
    Critical loads for acidity in North Bohemia - landscape-ecological consequences and basic planning issues
    Critical loads of acidic emissions and the mobilization of trace metals in terrestrial ecosystems of the Czech Republic
    Critical Loads of Hazardous Trace Elements in Soil-Water System
    Critical Loads of Heavy Metals in Soils
    Critical loads of trace metals in spils [i.e. soils]: a method of calculation
    Critical time, critical load and target load to reach harmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
    Degradace půd vlivem vodní eroze a její ekonomické aspekty v lokalitě Hustopeče
    Delta 34S dynamics in the system bedrock-soil-runoff-atmosphere: Results from the GEOMON of small catchments, Czech Republic
    Desorption of zinc from soils by selected organic compounds
    Detailed radon risk mapping in the Neratovice and Mělník area (Central Bohemia)
    Detekcia zrážkových erózno-akumulačných procesov na základe stanovenia obsahu izotopov Cs-137 v pódnom profile
    Difúzia vápnikových iónov vo vodou nenasýtenej zasolenej pode
    Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribuce Pb, Cd a As v půdách na Příbramsku
    Distribuce prvků v půdách a jejich hodnocení z hlediska ekologického
    Distribuce přirozených a antropogenních radionuklidů v půdách na listech 1 : 25 000 Turnov, Semily a Vrchlabí
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    The dithizone-polyuretane foam system as a preconcentration step for the determination of Pb by FAAS in soils and surface water
    Diversita a rozšíření pancířníků (Acari: Oribatida) v jeskyních České republiky
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    Does elevated nitrogen deposition or ecosystem recovery from acidification drive increased dissolved organic carbon loss from upland soil? A review of evidence from field nitrogen addition experiments
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    Dynamics of Cu, Zn, Cd, and Hg release from sediments at surface conditions
    Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
    Effect of fire on Hg pools in soils of forested ecosystem
    The effect of N and P addition on vegetation in two deciduous forests on base-rich soil
    The effect of Pinus mugo (Turra) plantations on alpine-tundra microclimate, vegetation distribution, and soils in Krkonoše National Park, Czech Republic
    Effect of temperature on downward movement of 34S and 35S in isotopically labelled forest soils: seasonality in organic S cycling
    The effect of temperature on nitrogen transformations in mountain forest soils of Plešné, Černé, and Čertovo Lake watersheds
    Effects of air pollution on biogeochemical cycling of elements in forest ecosystems in a gradient study from Czech Republic and Poland to Denmark - the APOS-Project
    Ekologicko-geochemické mapování pražské aglomerace
    Elektroanalytické metody a jejich využití při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale-hosted deposits in the Zunyi region, southern China: Preliminary results of the study of toxic metals in the system rock-soil-plant
    Erfassung von Umwelt-Kontaminationen mit magnetischen Proxies
    Erodovanosť pod Šarišského podolia
    Erosional Hazard: Quantification of Soil Erosion Damages Detected by Satellite Images
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Erozní mapa ČR a její využití
    Errors of Rn-222 determination at various measurement procedures
    Die erste internationale Bodenkarte im Massstab 1:50 000 zwischen den Ländern Deutschland, Polen und Tschechien, BK50 Blatt Zittau
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    The evolution of radon problems in Czechoslovakia - especially Eastern Bohemia
    Experimental Sites in the NIPHYS/CANIF Project
    Extrakční postupy pro stanovení anorganických cizorodých látek v půdách
    Factors affecting base-flow recessions in a granite mountaineous catchment
    Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and streamflow in central Bohemia, Czech Republic
    Factors affecting the content of heavy metals in total atmospheric deposition, throughfall and stream flow in central Bohemia, Czech Republic
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    Factors controlling the chemistry and mineralogy of selected soil types of the Czech Republic and Egypt
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    The fate and stability of peatland sulfur stores as determined through stable sulfur isotopes and a transplant experiment
    FH-1. Equipment for in-situ permeability measurements
    Fluids and earthquake swarms in Western Bohemia region
    Forest soils and humus forms of the Krkonoše Mts. - a review
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Furth bei Göttweig
    Gas monitoring in the swarm quake area of West Bohemia (Czech Republic) and the Vogtland (Germany)
    Genesis of the soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian karst): the role of clay
    Geochemical soil survey in the Western Desert of Iraq
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemie polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a jejich obsah v půdách městských aglomerací
    Geochemie pro životní prostředí
    Geoecological imprints of slope deformations on habitats - case studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Geological approach to radon problematics in the Czech Republic
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geometry of soil gas sampling, soil permeability and radon activity concentration
    Geophysical and soil gas monitoring methods for the characterization of CO2 degassing sites - What can we learn from natural analogues?
    The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic
    Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Gold deposits in the Nový Knín area
    The Hawley Medal for 2012 to Bronislava Lalinská-Voleková, Juraj Majzlan, Tomáš Klimko, Martin Chovan, Gabriela Kučerová, Jana Michňová, Róbert Hovorič, Jörg Göttlicher, and Ralph Steininger
    Heavy metal pollution of soils and crops in Northern Bohemia
    High resolution mapping of anthropogenic pollution in the Giant Mountains National Park using soil magnetometry
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku
    Hodnocení degradačních vlivů na zemědělské půdy v podmínkách ČSR
    Hodnocení kontaminace půd v oblasti Prahy
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Hodnocení zpracovatelských metod dálkového průzkumu Země pro zjišťování eroze půdy na území středomoravských Karpat
    Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
    Holocene of the Bohemian Karst
    Horninové prostředí a ekogeologie
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Hranice erodovatelnosti půdy větrem
    Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic
    Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
    Hydrogeological survey of environmental contamination from Soviet Army bases in the Czech Republic
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Hygiena půd v povodí řeky Moravy
    Impact of diffuse agricultural pollution sources on groundwater quality in the Czech Republic
    Impact of Lower Cambrian black shales and exploited Mo-Ni black shale - hosted deposits on the trace element composition of soils and crop plants in the Zunyi Region, Guizhou Province, South China
    Impact of the entrapped air on water flow and solute transport in heterogeneous soil: Experimental set-up
    The impact of the retention curve hysteresis on prediction of soil water dynamics
    In-situ measurement of oscillation phenomena in gravity-driven drainage
    Increased nitrogen in runoff and soil following fourteen years of experimentally-increased nitrogen deposition to a coniferous-forested catchment at Gardsjön, Sweden
    The indoor-soil radon relationship in Eastern Bohemia
    Influence of bedrock geology on elemental fluxes in two forested catchments affected by high acidic deposition
    Theinfluence of geological bedrock on the soil gas and indoor radon concentrations measured on Quaternary sediments - first statistical approach
    The influence of observation protocols on reported values of Rn in soil air
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    Integrated environmental impact of heavy metals on soil-water systems as exemplified by the biogeochemical behaviour of lead
    Integrated Use of Natural Resources and Geoenvironment
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Interactions Between the Carbon and Nitrogen Cycles and the Role of Biodiversity: A Synopsis of a Study Along a North-South Transect Through Europe
    Interakce litosféra-pedosféra
    Intercomparison measurements of Rn-222 volume activity in soil air
    International intercomparison measurement of soil-gas radon concentration, of radon exhalation rate from building materials and of radon exhalation rate from the ground : Czech Republic, September 19-20, 2002
    Isotope composition of tree rings of Norway spruce (Bohemian Forest, Central Europe) exposed to atmospheric pollution
    Isotopic 13C fractionation in soil as connected with microbial metabolism
    Isotopic composition of sulphur in soils and runoff in five small catchments
    Isotopic signal of respired CO2 as a tool to study soil microbial metabolism
    Je ochrana půdy nutná? : Degradace půdy v minulosti byla jedním z mnoha faktorů, které přispívaly k zániku civilizací
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    K antropogenním vlivům v povodí horního toku Lužické Nisy
    K některým otázkám Václava Štefana
    K novým možnostem fyzickogeografického hodnocení krajiny na příkladech z České republiky
    K vývoji půd ve spodním pleistocénu
    The komplexation of mercury by humic acids
    Konference Hydrologie malého povodí 2014
    Konference "Hydrologie půdy v malém povodí"
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Krušné hory - smutné pohoří
    Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru
    Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
    Kvartérně-geologický a paleopedologický výzkum v okolí Lechovic (okres Znojmo)
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského Ostrohu (35-11 Veselí nad Moravou)
    Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
    Kvartérní uloženiny v okolí Čejkovic
    Kyselé deště stále s námi
    Laboratorní infiltračně výtokový experiment monitorovaný metodou magnetické rezonance
    Landwirtschaftliche Rekultivierung im Gebiet des Steinkohlenbergbaus im Revier Ostrava-Karviná
    Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
    Lead isotopes as a tool for tracing the contamination in soils and stream sediments affected by mining and smelting industry
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnicko-hydrologický výzkum v beskydských experimentálních povodích
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Long-time monitoring of soil water content and apparent resistivity
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
    Low-field magnetic susceptibility: a proxy method of estimating increased pollution of different environmental systems
    Lower Pleistocene soils of the Beroun highway section
    Ložiska zlata
    MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition
    Magic Modelling of Long-term Lake Water and Soil Chemistry at Abborrträsket, Northern Sweden
    Magnetic anomalies on the tree trunks
    Magnetic monitoring of air-, land- and water-pollution
    Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
    Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech Republic
    Magnetic susceptibility of forest soils in Polish-German border area
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR jako nástroj pro dodržování zásad správné zemědělské praxe
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Measurement of concentration of isotope 220Rn in soil gas
    Measurement of concentration of isotope 220Rn in soil gas
    Measurement of radon in soil air at reference sites in the Czech Republic 1993-1997
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    Medzinárodný projekt výskumu spraší
    Mercury contamination of soils in vicinity of historical mining area
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Mercury polluted sites in Czech Republic and remediation technology
    Měření vlhkosti půdy metodou PTM
    Methods for Cleaning Contaminated Soils and Sediments
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Metóda prognózovania vodného režimu pôd v pririečnom pásme
    Metodika získávání cizorodých sféroidálních mikročástic z půd a jejich identifikace
    Migrácia iónov amónia, draslíka a nitrátov v pôdnych kolónach
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    Mineralogical and physico-chemical properties of soils from the devastated forest area in Izerskie Mountains
    Mineralogičeskij i mikrostrukturnyj sostav očen´ tjaželych počv ČSSR
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
    The Missing Flux in a 35S Budget for the Soils of a Small Polluted Catchment
    Mlynářův Luh Catchment
    Mobilní analytika jako příspěvek firmy MERCK k analýzám vzorků životního prostředí
    Model Analysis of Carbon and Nitrogen Cycling in Picea and Fagus Forests
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Modeling of the water flow and the contaminant transport in the soil profile of the Předměřice region
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modelling Soil Acidification in a Roofed Catchment : Application of the SAFE Model
    Modelling the Hydrology of the Covered Catchment
    Modelling the recovery from acidification at the covered catchment experiment, Gardsjön, Sweden
    Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Mohutná pískovcová symfonie s málo notami : stanoviště a vegetační rysy pískovcového fenoménu v Čechách
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Monitoring mobilních polutantů v půdách a podzemních vodách a jeho ekonomika
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie (12-24 Praha)
    Movement and transportation of 35S-labelled sulphate in the soil of a heavily polluted site in the Northern Czech Republic
    Možnosti a omezení "sorpční atmogeochemie"
    Možnosti využitia dolomitov pri ochrane životného prostredia
    N isotope study of acidified forest soils in the Czech Republic
    Návrh nového pedogeografického členění území Česka
    Nebezpečí úniku uhlovodíků pro životní prostředí
    New experimental device for a continuous soil gas radon variations monitoring
    New insights into aggregation and conformational behaviour of humic substances: application of high resolution ultrasonic spectroscopy
    New Trends in Geomagnetism VII, palaeo, rock and environmental magnetism : 7th Castle Meeting : Moravany Castle Meeting, Slovak Republic, June 19-25, 2000
    Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
    Nitrates in waters and soils of a small refuge
    Nivní a lužní půdy
    Noste dříví do lesa! : Vápnění přináší bohatství otcům a chudobu synům
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Nové příležitosti uplatnění měření magnetické susceptibility v půdách
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku
    Obsah rizikových prvků v zemědělských půdách severomoravského regionu
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Observations of subsurface hillslope flow processes in the Jizera Mountains region, Czech Republic
    Organic carbon in small watersheds of the Bohemian Massif
    Organická kontaminace půd vojenských hraničních pásem
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    The origin of beryllium anomaly in the region of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
    The origin of magnetic spheroidal microparticles in soils of the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Otázky k atmogeochemické indikaci znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Paměť krajiny
    Parameter estimation of soil hydraulic and thermal property functions for unsaturated porous media using the HYDRUS-2D code
    Periglaciální jevy ve sprašovém souvství u Vedrovic, okres Znojmo
    Permeability and Rn-222 concentrations in soil gas - case studies
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Piping in loess-like and loess-derived soils: case study of Halenkovice site, Czech Republic
    Plastosoly na lokalitě Dolní Věstonice II
    Plošné zdroje znečišťování vod
    Pody Silickej planiny z hľadiska využivania a ochrany krajiny
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leónu (Nikaragua)
    Pokryvné útvary a půdy
    Pollution of Soils and Groundwaters from Nonpoint Sources as seen from the Recent Large Scale Studies of the Czech Elbe River Watershed
    Ponded infiltration experiments in the Uhlířská catchment
    Použití izotopického složení síry ve srážkách, půdách a odtoku pro studium biogeochemického cyklu síry v malých povodích
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Povodně a sucho 2013 : krajina jako základ řešení
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Požadované hodnoty rizikových látek v půdách ČR
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Problematika vulkanogenních edaphoidů v Nikaragui
    The Problems of Heavily Polluted Soils in the Czech Republic: A Case Study
    Problems of the soil extraction
    Problemy genezy niektórych gleb bielicowych subalpejskiego piętra Karkonoszy
    Problémy objektivního hodnocení radonového rizika
    Projekt GEMAS - zdjęcie geochemiczne gleb użytkowanych rolniczo w Europie
    Projekt MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use)
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Příklad úspěšnosti rekultivace rudných odkališť
    Přírodní prostředí očima geologa
    Příspěvek k poznání spektrálních vlastností půd jižní Moravy
    Příspěvek k poznání výskytu podzolů ve Žďárských vrších
    Příspěvek k výskytu rašeliništních půd ve Žďárských vrších
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy
    Půda a bilance CO2 v ovzduší : rezervoár organického uhlíku
    Půda je naším největším bohatstvím : neprodávejme pole, může se nám hodit
    Půdní pokryv Bacínu
    Půdní pokryv údolních niv
    Půdní poměry
    Půdní poměry Jihomoravského kraje
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Půdní prostředí přirozených smrčin 8. LVS Krkonoš
    Půdy a dlouhodobé změny využití ploch Česka
    Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku
    Půdy Brd a měkkýši
    Půdy ochranných lesů Krkonoš
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    Quantitative verification of geographical erosion research methods and other application possibilities of small basin field control
    Radioactivity and radon exhalation rates in East Bohemia region
    Radioaktivita v podzemní vodě a radonový index
    Radionuclides as tracers of erosion rates and metals dynamics in soils
    Radon and tectonics in Stráž block (Northern Bohemia, uranium mining district Hamr na Jezeře)
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic - status 2006
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic
    Radon flux. New experiences and results
    Radon in public water supplies of South Bohemian Region
    Radon in rock types of the Czech Republic
    Radon in soil gas - investigation and data standardization at radon reference sites, Czech Republic
    Radon in soil gas at selected sites in Hokkaido, Japan
    Radon in soil gas concentration and gamma spectrometry in situ - dependencies
    Radon in Soils Overlaying Several Tectonic Zones of the South Bohemian Moldanubicum
    Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radon reference sites in the Czech Republic
    Radon risk classification of foundation soils and other radon measurements by private firms
    Radon risk mapping of the Czech Republic on a scale 1 : 50 000
    Rate of weathering estimated from monitoring of small catchments and PROFILE modeling
    RECAL program - quantitative phase analysis of soils based on X-ray diffraction and chemical analyses combination
    Recovery from acidification and eutrophication - interactions between atmospheric deposition and forest management
    Recovery from acidification during ten years of the covered catchment experiment at Gardsjön, Sweden, followed by four years after the roof was removed
    Refractory organic carbon in C-depleted arable soils, as studied by 13C NMR spectroscopy and carbohydrate analysis
    Regional research in the Czech Republic focused on the Environment
    Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic)
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivace a zákony a ochrana zemědělského a lesního půdního fondu
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Relationship between magnetic susceptibility of soils and concentrations of heavy metals in the region of Moravosilesian Beskydy Mts., Czech Republic
    Relationship between Norway Spruce Status and Soil Water Base Cations/Aluminium Ratios in the Czech Republic
    Reliability of the new method for assessing the radon risk - gas permeability classification
    Remnants of oxyphototrophic microorgasnisms in soils; a potential object in Raman spectroscopy studies
    Renesancia problému predhorskej zonálnosti pôd (prírodného prostredia) v nížinách Slovenska
    Restoration of forest ecosystems in the Krkonoše National Park, Czech Republic
    Results after six years of clean precipitation treatment at the Gardsjön Covered Catchment Experiment - good news or bad news?
    Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod
    Retention and accumulation of arsenic in ecosystems along the arsenic deposition gradient, Czech Republic
    Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím
    Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem
    Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových uzemí na Moravě a ve Slezsku
    Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení
    Seasonal dynamics of infiltration in soil horizon A in Zhůří enclave
    Seasonal simulation of the soil water regime - a sensitivity analysis
    Secondary soil phases controlling surface water chemistry during experimental acidification at the Bear Brook Watershed in Maine, USA
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Similarity between C, N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: implications for the use of delta34S a tracer
    Simulating the Gärdsjön Covered Catchment Experiment with the MAGIC Model
    Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins
    Simulation of the influence of rainfall redistribution in spruce and beech forest on the leaching of Al and SO42- from forest soils
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Skleníkové plyny v půdě. 2., Uhlíkaté plyny - oxid uhličitý a metan
    Skleníkové plyny v půdě. 3., Dusíkaté plyny - oxid dusný
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Soil clay fraction composition in relation to some soil properties
    Soil Contamination in a Flooded area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
    Soil Cover of Šumava National Park and Protected Landscape Area
    Soil development along two altitudinal transects from north-west to south-east of the Issyk-Kul Lake (Northern and Central Tjan-Šan, Kazakhstan-Kyrgyzstan)
    Soil erosion by water: contemporary research methods and their use
    Soil gas radon concentration and permeability at "Valle della Caffarella" test site (Roma, Italy). Evaluation of gas sampling techniques and radon measurements using different approaches
    Soil magnetometry: a proxy method of estimating increased pollution of different environmental systems
    Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
    Soil Nitrogen Turnover : Mineralisation, Nitrification and Denitrification in European Forest Soils
    Soil water regime in head water regions - observation, assessment and modelling
    SoilCritZone - towards understanding the life cycle of soils
    Solné půdy jižní Moravy
    Some remarks to radon problem solving
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Spatial and temporal variation of the soil moisture in a small catchment: monitoring and modelling
    Spatial Variability and Long-Term Trends in Mass balance of N and S in Central European Forested Catchments
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: Are spectral chlorophyll indices related to forest floor dissolved organic C and N?
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: can remote sensing of foliage predict variation in soil C and N chemistry?
    Sprašová rokle v Zeměchách u Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Sprašová sedimentace v západní části NP Podyjí
    Sprašová série u Bořetic (jižní Morava)
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
    State of research of the Moravian rivers in Holocene time
    Statistical significance of radon determination in soil air
    Stav a ochrana horninového prostředí v České republice
    Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
    Stav kontaminace půd v ČR
    Stav lesních půd klečového pásma Krkonoš
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 2. část
    Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír
    Stranzendorf
    Streamwater acidification in the Krušné hory, northern Bohemia, Czech Republic
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Stroncium 90 v půdách České republiky
    Středopleistocenní půdy na Stránské skále v Brně
    Střety zájmů a konfliktní plochy
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
    Subfosilní a fosilní půdy v oblasti Masayi a Granady (Nikragua)
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 1. : Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 2. : Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny
    Sulfur isotope dynamics in the system: bedrock-forest soil-spruce canopy-atmosphere
    Sulfur isotope dynamics in two Central European watersheds affected by high atmospheric deposition of SOx
    Sulfur Isotope Signals in Forest Soils of Central Europe along an Air Pollution Gradient
    Sulfur isotopes as a tracer in small catchment studies
    Sulfur isotopes in 13 small catchments after 13 years of decreasing air pollution
    Sulphate sorption characteristics of the Bohemian Forest soils
    Sulphur inputs and dispersion pathways in the soil of an area affected by forest die-back, Czech Republic : A combined 34S-35S study
    Survey of a carbon dioxide pressure field in the Western Bohemia Spring Region
    Survey of land contaminated with mercury at PVC-SODA factory in Vlora, Albania
    Surveying the anthropogenic impact of the Moldau river sediments and nearby soils using magnetic susceptibility
    Svahové modely vodnej erózie pody, súčasný stav a perspektívy
    Swedish lakes: modelling the recovery from acidification in response to the declining atmospheric deposition
    Swedish national monitoring data for regional modelling of acidification in 143 lakes
    Synthetic zeolites improving the physical-chemical properties of the soil system
    Systém bazálního monitoringu půd v chráněných územích
    Šatov Wine Cellar: South Moravian vines and the geological settings
    Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách
    Technogenní minerály v půdách oblasti ostravsko-karvinské aglomerace
    The tectonic control of high Rn-222 in durbachites near Milevsko (Central Bohemia, CSFR)
    Temporal and spatial variation in sulphur fluxes and delta 34 S ratios in Central Europe
    Temporal trends in the isotope signature of air-borne sulfur in Central Europe
    Temporal variations of soil gas radon concentration
    Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Testing of regional radon risk maps reliability
    Testování retenční schopnosti půdy
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Těžké kovy v povodí Odry
    Těžké kovy v půdách ČR a stupeň jejich kontaminace
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Thallium geochemistry in soils affected by Zn smelting
    Thoron concentration measurement in soil air
    Three-Component Model of Runoff Generation, Lysina Catchment, Czech Republic
    Three-component model of runoff generation, Lysina catchment, Czech Republic
    Trace elements in soils in the northern and the central Tian-shan (Kazakhstan - Kyrgyzstan)
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
    Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS
    Uncertainty analysis of a dual-continuum model used to simulate subsurface hillslope runoff involving oxygen-18 as natural tracer
    Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky
    Určovanie zasolenia pod geoelektrickými metódami
    Use of carbon isofluxes in soil carbon balance measurement
    Use of Sr isotopes in small catchment monitoring
    Úvodem - K problematice analýzy kontaminovaných zemin
    Values of rainfall erosivity factor for the Czech Republic
    Variability of radon with depth in various soil profiles
    Variation of radon volume activity in soil air in a year climatic cycle
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vermiculite in the soil profile at Nová Ves, South-Bohemia
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv heterogenity půdního povrchu a pokryvu na povrchový odtok a smyv půdy za podmínek simulovaných přívalových srážek
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vliv letecké dopravy na kontaminaci půd
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodníc části Českého masívu
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Vodní eroze a říční transport
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vodohospodářské problémy Národního parku Podyjí
    Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd
    Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů
    Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě
    Výsledky 1. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst
    Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Využití průmyslem kontaminovaných půd k produkci účelově využitelné biomasy
    Využitie metód atómovej spektroskopie na stanovovanie vedĺajších a stopových prvkov v pode
    Vývoj jihomoravských niv
    Vývoj přístupů k aplikaci sanačních technologií
    Vývoj svrchnopleistocenních eolických sedimentů ve Znojmě-Dřevařských závodech
    Vývoj vybraných pedochemických charakteristik na lokalitě Strmá stráň v Krkonoších v období 1980-1993
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Výzkum geologických faktorov životného prostredia: perspektívny program slovenskej geológie
    Výzkum kvartérních sedimentů a půd mezi Kobylím a Terezínem (Velký vrch) (34-21 Hustopeče)
    Výzkum kvartérních sedimentů a půd u Ovčár (12-22 Mělník)
    Výzkum lokality Moravský Krumlov IV
    Výzkum radonového rizika v České republice
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu
    Water balance, water quality and soil erosion on agricultural lands in the foothill zone of the Bohemo-Moravian Highland
    Weathering rate of fossil organic substance in waste dumps of coal mines and large construction works and the effect of oxidation products on soil properties of dumping grounds
    Weathering rates of gneiss and depletion of exchangeable cations in soils under environmental acidification
    Właściwości gleb organicznych Karkonoskiego Parku Narodowego
    Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie
    Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivýni složkami jeho biogeochemického cyklu
    Základní půdní mapa a mapa zranitelnosti půd NP Podyjí
    Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi w sąsiedztwie szosy Jakuszyckiej na obrzeżach Karkonoskiego Parku Narodowego
    Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky
    Závislosť návrhových veličín regulácie vodného režimu lužných lesov od hydrofyzikálnych vlastností pód
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zemědělství a voda
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnotenie faktora eróznej účinnosti prívalovej zrážky
    Zjišťování erozního poškození půd z fototechnicky předzpracovaných družicových snímků
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
    Změny v lesních půdách ve ždárských vrších
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa
    Zranitelné oblasti