Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    paleogén
Článek
    Agglutinated foraminiferal assemblage from bentonite layers of the Subsilesian Unit (Polish Flysch Carpathians)
    Alpine deformational history of the Internal Albanides (Mesozoic and Early Paleogene)
    Amber resin with biological inclusions in early Paleogene deposits from the Bílé Karpaty Mountains in eastern Moravia (Czech Republic)
    Amphibia of Enspel (Late Oligocene, Germany)
    Angiosperms from the Palaeogene of Spitsbergen, including an unfinished work by A.G. Nathorst
    Araucarien in der Kreide von Europa
    Aulacoseira hibschii (Reichelt) Houk comb. nov. (Bacillariophyceae, Centrales) from the type locality in Varnsdorf (Czech Republic)
    Autochtonní paleogenní výplň nesvačilské deprese a její význam pro naftovou prospekci
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 1995 über biostratigraphische Untersuchungen auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen in der Waschbergzone auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone (Laaber Decke) auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 2007 über Revisionsarbeiten in der paläobotanischen Sammlung der Geologischen Bundesanstalt
    Biofacie aglutinovaných foraminifer v magurském flyši na Moravě a jejich vztah k litofacii
    Biostratigrafia Lubovnianskej vrchoviny na základe mikroflóry
    Biostratigrafie (vápnitý nanoplankton) zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
    Biostratigraphy and paleoenvironmental analysis of benthic Foraminifera and radiolarians in Paleogene variegated shales of the Subsilesian unit Polish Flysch Carpathians
    Biostratigraphy of the Vlára development of the Bílé Karpaty Unit on the basis of calcareous nannofossils
    Blocks of Upper Carboniferous rocks in flysch of outer West Carpathian nappes
    The Brito-Arctic Igneous Province Flora: its Paleofloristic and Paleoclimatic Character in the Late Paleocene
    Calcareous Nannoplankton of the Middle Eocene of the Malé Karpaty Mountains
    Case Study of the Cone-in-Cone Structure Based on Czech and Crimean Samples
    Cave fill in the Črnotice Quarry, SW Slovenia: palaeomagnetic, mineralogical and geochemical study
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (discussion)
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (reply)
    Changes in mineralogical and chemical composition of the rocks on the contact of the White Carpathians unit and volcanic rocks (east Moravia)
    Characteristic and origin of fluxoturbidites from the Carpathian flysch (Cretaceous-Palaeogene), south Poland
    Chondrites spiralis n.sp. - a new fossil trace in the Outer Carpathian Flysch in Moravia (Czechoslovakia)
    Comparison of the East Alpine and West Carpathian Flysch Zone - a geochemical approach
    Complements to the anatomical knowledge of Cyclurus macrocephalus Reuss (Pisces, Actinopterygii) from the Eocene of Kučlín, Bohemia, Czech Republic
    Counterclockwise rotation of paleomagnetic declination derived from Late Cretaceous-Cenozoic sediments in the NW part of the Pannonian Basin
    Depositional environments and biostratigraphy of the lower part of Rača Unit Paleogene (Magura Nappe, Outer Carpathians, Eastern Slovakia)
    Development of the Saxonian tectonics in the Česká Lípa region
    Direct evidence of cannibalism in the Oligocene cutlassfish Anenechelum glarisianum Blainville, 1818 (Perciformes : Trichiuridae)
    The Eocene and Early Oligocene floras of the Russian Plain and their relation to the palaeofloras of Central Europe
    Eocenní koráli rodu Balanophyllia z lokality Skačany, borovské souvrství (podtatranská skupina)
    Eocenní koráli z lokality u obce Jaseno, borovské souvrství (podtatranská skupina)
    Erstnachweis der Gattung Tacca FORST 1776 (Taccaceae) im europäischen Alttertiär
    Evoluce neotenií : z historie našich čolků
    Evolution of the Cenozoic marine avifaunas of Europe
    Evolutionary significance of floristic changes in the Northern Hemisphere during the Late Cretaceous and Palaeogene, with particular reference to Central Europe
    Ferns in the Spitsbergen Palaeogene
    The first finding of Rupelian nannoflora in the Turčianska kotlina depression
    Flóra kučlínských diatomitů, její složení, charakter a vztahy (02-34 Bílina)
    Flyšové pásmo na styku Západných Karpát a Východných Álp
    Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku
    Foliage and seeds of malvalean plants from the Eocene of Europe
    Foraminifers and microbiostratigraphy of Central-Carpathian Paleogene of Bánovská kotlina depression
    Forest flora and vegetation of the European early Palaeogene - a review
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Fosílne stavovce (Vertebrata) mezozoika a paleogénu Západných Karpát
    Fosilní havýš z moravských třetihor
    Fossil fish fauna (Teleostei, Selachii) from the Dynów marlstone (Rupelian, NP 23) of the menilitic formation at the locality of Litenčice (Czech Republic)
    The fossil record (calcareous nannofossils and foraminifers in single intervals of the Upper Cretaceous flysch sequence of the West Carpathians, Czechoslovakia
    Fossil wood and foliage of Castanea (Fagaceae) from the Upper Oligocene of northern Bohemia
    From where the tectonic slices of the Cretaceous age could have been trasported into the Magura Group of nappes?
    Garnet provenance in mixed first-cycle and poly-cycle heavy-mineral assemblages of the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians): constraints from chemical composition ang grain morphology
    Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience (24-44, Bučovice; 25-33, Uherské Hradiště; 25-31, Kroměříž; 25-13, Valašské Meziříčí)
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie sedimentů pestrých vrstev flyšového pásma Karpat na Moravě a západním Slovensku
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    The geological position, sedimentary record and composition of the Tylicz Conglomerate (Late Eocene-Oligocene): stratigraphical and paleogeographical implications (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Geological results of deep exploration in the Vienna basin
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
    Geologická stavba bradlového pásma medzi Tulčíkom a Hanušovcami nad Topľou na východnom Slovensku
    Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše
    Geologické výsledky vrtů na minerální vody v oblasti Smraďavky a Kostelce (Magurský flyš) (24-44 Bučovice, 25-23 Zlín)
    Geologické výzkumy v račanské jednotce severně od Otrokovic (25-31 Kroměříž)
    Geologický vývoj podslezské jednotky
    Geologie flyšového pásma Karpat na Moravě
    Geology, stratigraphy and paleoenvironment of the Southhern-Moravian Flysch Belt
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
    Geotechnické parametry poloskalních hornin tunelu Jablunkov
    Globicornis rakovici n.sp., a new fossil species (Coleoptera: Dermestidae: Megatomini) from Baltic amber
    The gravity flow dynamics of submarine fan sedimentation in the Magura Basin of the Western Carpathians (Magura Nappe, Slovakia)
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Hlubokomořské biofacie aglutinovaných foraminifer ve vnějším flyšovém pásmu Karpat
    Hydraulické parametre hornín paleogénu v západnej časti hornádskej kotliny
    Hydrocarbon habitat of the Paleogene Nesvačilka Trough, Carpathian foreland basin, Czech Republic : Peri-Tethys Memoir 2: Structure and Prospects of Alpine Basins and Forelands
    Hydrogeologické zhodnocení cięźkowického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeotermálne pomery Popradskej kotliny
    Hydrothermal Mineralization in the Moravian Karst near Býčí Skála Cave: Post-Variscan Deformation History?
    Ichnofabrics of (?Oligocene) silcretes at Kryry and Dětaň, Western Bohemia, Czech Republic
    Ichnogenus Rhizocorallium in the Paleogene flysch (Outer Western Carpathians, Poland)
    Iconography to the taxonomic revision of the Cretaceous to Paleogene Recurvoidinae (Foraminiferida) of the Alpine-Carpathian realm
    Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract
    Illitization of illite-smectite in the Jurassic and Paleogene of the eastern Bohemian Massif in relation to organic maturation and thermal history
    Jakým směrem tekla Paleoberounka II.?
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the "black flysch" case study
    Jurrasic erosive relicts - the most important fuel traps in Nesvacilka Graben
    A juvenile Trachinus minutus (Pisces, Perciformes, Trachinidae) from the Middle Oligocene of Litenčice (Moravia, Czech Republic)
    K otázce stáří dinasových křemenců mezi Mostem a Louny (02-34 Bílina)
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kdy byl vyhlouben nesvačilský a vranovický kaňon?
    Kučlín near Bílina
    Late Cretaceous through Paleogene evolution of Magura Basin
    Late Eocene landscape, ecosystems and climate in northern Bohemia with particular reference to the locality of Kučlín near Bílina
    Late Paleogene Stress Field, Tectonic and Sedimentation in the Bakony and the Western Carpathians (North Pannonian Block); a Response to Oblique Collision
    Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti kontinentálního zalednění. 2., Sedimentární souvky
    Litológia malcovského súvrstvia (magurská jednotka)
    Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu
    Luhačovice - Aloiska spring
    Magnetic anisotropy indications of deformations associated with diagenesis
    The Magura Accretionary Wedge-Stages In Development (Magura Nappe, Western Carpathians, Poland)
    Main stages of structural evolution of the Magura Nappe, West Carpathians, Poland
    The mammalian assemblage of Mazan (Vaucluse, France) and its position in the Early Oligocene European palaeobiogeography
    Metamorphism and exhumation processes of the Shotur Kuh Metamorphic Complex, Semnan province (Central Iran zone)
    Mid-latitude Palaeogene floras of Eurasia bound to volcanic settings and palaeoclimatic events - experience obtained from the Far East of Russia (Sikhote-Alin´) and Central Europe (Bohemian Massif)
    The Middle Eocene flora of Csordakút (N Hungary)
    Mikroflóra paleogénu pouzdřanské jednotky
    Mikropaleontologické doklady autochtonní svrchní křídy, paleocénu, eocénu a oligocénu v sedimentech vranovického a nesvačilského příkopu
    Molassezone. Ersatzwasserstollen Scheibbs - II. Wiener Hochquelleitung. Lithostratigraphische Grobcharakteristik beruhend auf makroskopischer Begutachtung und stratigraphischer Bearbeitung
    Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
    Největší dosud známý jedinec ichnorodu Chondrites Sternberg, 1833 (25-33 Uherské Hradiště)
    Několik nových korálů ze Slovenska
    Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-12 Hranice
    Nepoznaný drahý kámen - retinit z Valašských Klobouk
    New data of the extent, structure and deposits of the autochthonous Paleogene in the Nesvačilka Graben
    New European records and first evidence of epidermal structures of Sloanea L. from the Italian Oligocene - revised type and original material of Principi 1916
    A new genus and species of Dermestidae (Coeloptera) from the Eckfeld Maar crater (Middle Eocene, Germany)
    New results of exploration work in the Nesvacilka and Vranovice grabens
    New trace fossils from the Outer Carpathian Flysch (Czechoslovakia)
    Nomenclatural types and taxonomy of Unger's (1850) and Ettingshausen's (1853) fossil leaves recognized as new Sloanea records in the European Paleogene
    Der Nordrandbereich der Nördlichen Kalkalpen zwischen Kaumberg und Altenmarkt an der Triesting (Niederösterreich) und der Mikrofossilinhalt seines Kreide-Palaeogän-Anteils
    Nové nálezy měkkýšů v nesvačilském souvrství (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy
    Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999 (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky zjištěné vrtem Karlín-1
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka : (02-43 Litoměřice)
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat (02-12 Teplice v Čechách, 34-11 Hustopeče)
    Occurrence of species Boehlensipollis hohli W.Kr. 1962 in Oligocene of West Carpathians in Slovakia
    On distribution of slope deformations in the north-eastern part of the Vizovická vrchovina Highland in Eastern Moravia
    Origin of barite concretions in the West Carpathian flysch, Poland
    Origin of Species: An Example, the European Salamandrid Triturus
    Outer West Carpathian Geostructures and their Forming by Plate Tectonic Mechanisms
    Palaeogene Foraminiferal-Nannoplankton Stratigraphy of the Maruszyna Succession at Maruszyna, Pieniny Klippen Belt, Carpathians
    Palaeomagnetism and palaeotectonics of the flysch zone of the Outer Western Carpathians
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství (34-11 Hustopeče)
    Paleogene autochthonous deposits at the basement of the Polish Outer Carpathians and their paleogeographical implications
    Paleogene sediments below the base of a Mesozoic nappe in the Humenské vrchy Mts. (Podskalka borehole): Stratigraphic constraints for Tertiary thrust tectonics
    Paleogeographical and paleotectonical outlines of some Intercarpathian Paleogene basins
    Paleomagnetic investigation on Late Cretaceous-Cenozoic sediments from the NW part of the Pannonian Basin
    Paleomagnetism of selected Quaternary, Cainozoic, Jurassic, and Proterozoic to Lower Paleozoic volcanic rocks from Nigeria
    Paleontological characteristics of reticulate nummulites from the areas of Damascus and Dmer (Syria)
    Palynological investigation of the basal Tertiary sediments (Paleogene) in western Bohemia and their correlation with the Carpathian region
    Palynological investigations in the Swiss Molasse Basin, first results from the USM Lower Freshwater Molasse, Oligocene to Early Miocene)
    Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov)
    Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Petrographic and mineralogic characteristic of kaolin from Vidnava (Northern Moravia)
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Preface [Seifhennersdorf: A window on early Oligocene volcanic ecosystems]
    Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát
    Probable find of the autochthonous Paleogene in the borehole Jarošov-1
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Quartzites beneath pyroclastic flows - mineralogical aspects
    Quelques Scléractiniaires nouveaux de la Slovaquie (Crétacé et Paléogene, Tchécoslovaquie)
    Re-evaluation of the fossil angiosperm wood from the area of Kadaň (Oligocene of northwestern Bohemia, Czech Republic)
    Reinterpretation of the basement of the Eastern Slovakian basin and its correlation with the Carpathian units
    Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí (02-23 Děčín)
    A review of Tertiary floras in the Western Carpathians
    Revision of the cyprinids from the Early Oligocene of the České středohoří Mountains, and the phylogenetic relationships of Protothymallus LAUBE, 1901 (Teleostei, Cyprinidae, Gobioninae)
    Ropné a plynové akumulácie pri Lipanoch na východnom Slovensku, ich osobitosti a problémy
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa)
    Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie
    Rudní mineralizace v okolí Phan Rangu (VSR)
    Ryby se světelnými orgány z moravských třetihor
    Sapindaceous affinities of the Pteleaecarpum fruits from the Tertiary of Eurasia and North America
    Sea bass fish Morone sp. (Teleostei) from the north Bohemian Paleogene (Tertiary, Czech Republic)
    Second order sequence boundary in the Alpine-Carpatho-Pannonian Paleogene
    Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech (25-23 Horní Bečva, 25-24 Staré Hamry)
    Sedimentologický výzkum podslezské jednotky na Ostravsku (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Kopřivnice, 25-22 Frýdek-Místek, 23-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Sedimentologie nesvačilského souvrství v oblasti nesvačilského příkopu
    Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství) (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště)
    Serpulid worms Mercierella Fauvel, Durandella Dragastan and Carpathian nov. gen. from the Jurassic, Cretaceous and Paleogene of the Western Carpathians
    Serranus budensis (Heckel, 1856) - první nález fosilní rybí fauny ve vnitrokarpatském paleogénu
    Shared Taxa of Land Plants in the Oligocene of Europe and North America in context of Holarctic Phytogeography
    Siliceous microfossils from the Oligocene tripoli-deposit of Seifhennersdorf
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    A silicified stem of Podocarpoxylon helmstedtianum Gottwald, 1966 from the Palaeogene site Kučlín (NW Bohemia)
    Silicifikovaná paleogenní suť s anatasovým tmelem v silkretách klinické terasy
    Solanichnium spinari n. ichnogen, n.sp. and Monomorphichnus lineatus Crimes et al. 1977, new trace fossils in the Carpathian flysch sediments in Czechoslovakia
    Some oligopygoids of the genus Haimea Michelin (Echinoidea) from the Eocene of Cuba
    Starosedelské souvrství
    Stratigrafický výzkum paleogénu Turnianskej kotliny v okolí Drienovce na východním Slovensku
    Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of Nappes in Moravia (Czech Republic)
    Střední eocén v račanské jednotce u hájenky Baraní (25-24 Turzovka)
    Styk vrchnej kriedy a paleogénu bradlového pásma severne od obce Michalok
    Succinite and some other fossil resins in Poland and Europe (deposits, finds, features and differences in IRS)
    Súčasné problémy a trendy chronostratigrafie paleogénu (Abstrakt přednášky)
    Svahové deformace podél komunikace II/481 přes Soláň ve východní části Vsetínských vrchů
    Svědectví magnetometrie o ultrabazickém tělese u Sedlic
    A synopsis of the Teleost taxa (otoliths) from the Pouzdřany Formation (West Carpathians, Pouzdřany Unit, Early Oligocene)
    Štruktúrna analýza deformácií vo flyšových a bradlových sukcesiach v údolí rieky Vláry
    Taxonomic identity of Eostega lebedinskyi Lambrecht, 1929 (Aves) from the middle Eocene of Romania
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999
    Tektonický vznik paleogénnych panví Západných Karpát
    Terciérní vegetace severočeské uhelné pánve v pohledu nových dokladů
    Tertiary Sediments of the Malé Karpaty Mts.
    Trace Fossil Correlation in Small Flysch Basin
    Tracing shifts in dispersal syndromes: fruit ecology in modern vegetation and Paleogene/Neogene plant assemblages
    Unifikácia litostratigrafických jednotiek východoslovenského flyšu
    Upper Cretaceous through Paleogene Evolution of Magura Basin
    Upper Jurassic-Lower Paleogene lithostratigraphy and facies development in the Al Hamadah al Hamra area (Libya)
    Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
    Vegetational and facial changes of flora/microflora in the Late Eocene, Oligocene and Early Miocene
    Volcanic floras in the Palaeogene of Central Europe
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Výsledky a.s. Geofyzika Brno na východním Slovensku za posledních 5 let
    Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Výsledky hlubokého vrtu Karlín-1 na jižní Moravě
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov
    Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
    Výsledky taxonomického výzkumu podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1997
    Vývoj a paleobiogeografie žab v druhohorách a počátkem třetihor
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel (34-14 Mikulov)
    Význačné geologické lokality bělokarpatské jednotky magurského flyše
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy)
    Závěrečný praktický souhrn současného komplexně geologického studia autochtonního paleogénu nesvačilské oblasti
    Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách (02-24 Nový Bor)
    Zircon apatite fission-track dating of the James Ross Basin sediments (Antarctic Peninsula)
    Zkamenělé ryby karpatských hlubin
    Zpráva o revizi třetihorní flóry hlavačovského pruhu a okolí Holedeče (12-11 Žatec, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník)
    Žraloci z hlubin karpatských pohoří : obyvatelé moravského třetihorního moře