Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    paleozoikum
Článek
    20 lat tektoniki plyt w Sudetach
    40Ar/39Ar-dating of detrital white mica from sandstones in the Moravo-Silesian basin, Czech Republic
    Achát, kámen dvakrát nalezený
    The Age Determination of Slightly Metamorphosed Sediments (the Block Zone) from the Malé Karpaty Mts. on the Basis of Palynostratigraphy
    Alpine Metamorphism of the Tatric Late Paleozoic-Mesozoic Coverin the West Carpathians
    Analiza izotopowa Pb w złożach Zn-Pb oraz żyłowej mineralizacji siarczkowej ze skał paleozoicznych i prekambryjskich jednostki śląsko-morawskiej
    Annotated bibliography of trilobite works from 1770 to 1800
    Anoxic Depositional Environment, Metalliferous Black Shales and Marine Transgressions
    Biostratigraphical evaluation of weakly metamorphosed sediments of Wechsel Series and their possible correlation with Harmónia Group in the Malé Karpaty Mts
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
    Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography
    Cadomian versus Variscan fabrics in the Desná dome basement rocks, East Sudetes
    Carboniferous actinoceratoid Nautiloidea (Cephalopoda) - a new perspective
    Changes in Palaeogeographic Latitudes of the Barrandian Interpreted on the Basis of Palaeomagnetic Data
    Character of the Contact between the Saxothuringian and Teplá-Barrandian Unit
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Chemostratigraphy
    Chitinozoan implications in the palaeogeography of the East Moesia, Romania
    Chronological constraints on the pre-orogenic history, burial and exhumation of deep-seated rocks along the eastern margin of the Variscan Orogen, Bohemian Massif, Czech Republic
    Les collections du département de géologie et de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Geneve. 71. La collection générale (Trilobita)
    Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Contribution to Variscan Paleoposition and Rotation of the Moravosilesian Zone
    Cretaceous Collision in the Western Carpathians: Role of Complex Basement Shape on Crustal-Scale Polyphase Deformation Partitioning
    Cross-section Lausitz Block-Elbe Zone (Saxo-Thuringian Zone, Bohemian Massif, IGCP 497)
    Crust Activation in Central Europe and their metallogenic importance for the Erzgebirge
    Crustal structure of the western part of the Bohemian Massif, Czech Republic : A summary of the project "Geological model of western Bohemia, related to the deep borehole KTB in Germany"
    Cryogene Phenomena and Landforms in the Western Part of the Putorana Plateau (Russia)
    Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego?
    Death of super-continents and birth of oceans heralded by discrete A-type granite igneous events: the case of the Variscan-Alpine Europe
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Doklady o predaci na planktonu středního paleozoika
    Dolomity Slovenska, ich vlastnosti a možnosti použitia
    Doppellagige Kronenplatten: Ein neues anatomisches Merkmal paläozoischer Crinoiden und Revision der Familie Cupressocrinitidae (Devon)
    Druhohory - svět podivuhodných živočichů a rostlin
    Dvojdyšní - mezi vodou a souší
    The eastern termination of the Variscides: terrane correlation and kinematic evolution
    The effect of pyrolysis condition on the assessment of the origin of bitumens and coals from the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Ein einzigartiges Fossil
    Die Europäische Kristallinzone (EKZ) - eine Übersicht
    European Roofing Slates. Part 1: Remarks to the Geology of Mineral Deposits
    The EUROPROBE TESZ and PACE TMR network Meetings, Prague, Czech Republic, October 4-6, 1998
    Evolution of the continental crust of the European Hercynides. Short reference list
    Evolution of the SE Bohemian Massif Based on Geochronological Data - A Review
    Evolutionary trends of gold and tin deposits
    Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoických w strefie granicznej bloków górnoslaskiego i malopolskiego
    Exhumation of high-grade rocks in the Saxo-Thuringian Belt: geological constraints and geodynamic concepts
    Exhumation of HP-rocks in the Saxo-thuringian belt: back-arc extension?
    Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian granodiorite complex
    Fluid inclusion, stable isotope and geochronologic evidence of Cretaceous collision-related formation of hydrothermal veins in the Gemeric basement (Western Carpathians)
    Fragmentation of microcontinents accreting to Baltica: Did it happen and are the detached terranes traceable?
    The fundamental Variscan problem: high-temperature metamorphism at different depths and high-pressure metamorphism at different temperatures
    Geochemical petrogenetic evidences of Lower and Upper Paleozoic rifting in the Polish Sudetes
    Geochemistry and Petrology of Continental Growth : Example from Bohemia
    Geochemistry of early Palaeozoic amphibolites from the Orlica-Snieznik dome, Bohemian massif: petrogenesis and palaeotectonic aspects
    Geodynamic Evolution
    Geodynamic evolution of the orogen: the West Carpathians and Ouachitas case study
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Geologická pozícia a povod nízkometamorfovaných hornín v kryštaliniku Lúčanskej Fatry - diskusia
    Geologická stavba flyšového podloží vídeňské pánve
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology and petrotectonics of some shear zones in the West Carpathian crystalline complexes
    Geology, tectonic evolution and Late Palaeozoic magmatism of Sudetes - an overview
    Geopark Barrandien
    Geotektonika vybraných území v severnom veporiku
    Geotektonische Positions des Saxothuringikums im Rahmen des europäischen variszischen Tektogens
    Global distribution of Paleozoic oolitic ironstones
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na fanerozoických horninách Českého masivu a Západních Karpat (Synopsis)
    Grand Canyon - světová učebnice stratigrafie
    Herzyniden und Varisziden in Polen
    Higher classification of Paleozoic gastropods inferred from their early shell ontogeny
    Hochplateaus: Das Tepla-Barrandium (Mitteleuropäische Varisciden)
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    How many ways of Calamospora origin are?
    Hyoliti - mystérium paleozoických moří
    The ichnogenus Asteriacites: paleoenvironmental trends
    Igneous Activity. Autochthon and Metamorphic Nappe Units. Saxothuringian Basin
    Igneous Activity. Western Sudetes (Lugicum)
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to the thermal history of Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif: Reply
    An 'Intracranial Joint' in Frogs : studies in Herpetology
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    IV. mikropaleontologický seminář Hodonín 1.-2.10.1986
    K/Ar-Datierungen an detritischen Muskoviten - "Sicherungskopien" orogener Prozesse am Beispiel der Varisciden
    Kašpar Šternberk a výzkum českého staršího paleozoika
    Kdy stejnonožci vylezli na souš?
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
    Krátký pohled na geologii Somalilandu
    Křemeny z podbrdských lokalit
    Lalokoploutvé ryby
    Ljudi i okamenelosti
    Ložiska zlata severního Kazachstánu a jejich minerály
    Lugicum
    Mechanics of Variscan orogeny: A modern view on orogenic research
    Metamorphic Evolution. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Metamorphosed within-plate tholeiites from the Strzelin complex, NE part of the Bohemian Massif
    Microfossils of the Moldanubicum and their biostratigraphical significance
    Mineralization of the Erzgebirge (Krušné hory) metal province
    Mineralogy of Cu-W-Ag veins at Sisson Brook, New Brunswick, Canada
    Miocene and its basement in sulphur-bearing areas of marginal part of the Carpathian Foredeep - a summary
    Die Mitteleuropäische Kristallinzone - ein Überblick zu den Fakten
    Modellvorstellungen zum paläozoischen und vorpaläozoischen Unterbau im Gebiet um Cottbus
    Nálezy zkamenělých dřev ve světě
    Naše pravěká moře
    Neobvyklá nerostná asociace v barytu žilného distriktu Maider (jižní Maroko)
    Nerostné suroviny
    New finds of trace fossils from the Sabha Region (Lybia)
    New porcellioidean gastropods from early Devonian of Royal Creek area, Yukon Territory, Canada, with notes on their early phylogeny
    A newly hatched coiled nautiloid from the Permian of Italy
    Neživé Krkonoše aneb svědectví geologické sbírky Krkonošského muzea
    Nomina dubia der Hippocardioidea (Mollusca; Rostroconchia)
    Notes on the evolution and higher classification of the subclass Neritimorpha (Gastropoda) with the description of some new taxa
    Nové a kontroverzní jevy vyplývající z faciálních map paleozoického karbonátového komplexu na Moravě
    Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu : (03-41 Semily)
    Nové poznatky o najstarších štvornožcoch
    Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku
    Occurrences of natural hydrocarbons at the Variscan level of the central and adjacent southern parts of southeastern slopes of the Bohemian Massif
    The Odivelas Limestone: evidence for a Middle Devonian reef system in western Ossa-Morena Zone (Portugal)
    Odontomariinae, a new Middle Paleozoic subfamily of slit-bearing euomphaloidean gastropods (Euomphalomorpha, Gastropoda)
    Oldest representatives of the superfamily Cirroidea (Vetigastropoda) with notes on early phylogeny
    The Ordovician biodiversification: Setting an agenda for marine life
    Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
    Ostracods in the Palaeozoic?
    Palaeozoic orogeneses in the Sudetes: a geodynamic model
    Paläozoische Hochdruck- und Ultrahochdruck-Metamorphite in Mitteleuropa und ihre Beziehungen zur variszischen Orogenese
    Paleoasociace paleozoických foraminifer - vztah ke změnám prostředí
    Paleozoic endogenic regimes and metallogenic features of ore-bearing blocks in the Bohemian Massif
    Paleozoic lake faunas: Establishing aquatic life on land
    The Paleozoic Polyphase Tectonothermal Record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic) : Errata from Volume 8, 1999
    Paleozoic Polyphase Tectonothermal record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic)
    Paleozoická žilná a hlubinná intruziva
    Paleozoický vulkanismus a stratiformní mineralizace silesika
    Palynological study of slightly metamorphosed Palaeozoic rocks in West-Carpathian Region
    Permian ignimbritic rhyolite on Tachov Hill near Doksy, N-Bohemia
    Phanerozoic paleogeography of Central Europe
    Plate tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
    Plate-tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
    Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
    Pre-conference field trip - elevator tectonics and magmatic activity along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary (Bohemian Massif)
    Pre-Hercynian granitic magmatism on the northern border of the Bohemian Massif
    Present knowledge of tectogenesis of Veporicum (West Carpathians)
    The presumed Teplá-Barrandian/Moldanubian terrane boundary in the Orlica Mountains (Sudetes, Bohemian Massif): structural and petrological characteristics
    Problem hercynidów i waryscidów w Sudetach
    Proposal of the new classification of palaeozoic sphenophyllalean cones
    Proterozoic and Palaeozoic crustal components across the East/Central Sudetes boundary at the eastern margin of the Bohemian Massif: new U/Pb and Pb/Pb single zircon ages from the eastern Fore-Sudetic block (SW Poland)
    Protolite Reconstruction of some Pre-Carboniferous Metasediments: The Western Carpathians
    Průvodce geologicko-paleontologickou expozicí Barrandienu v Muzeu Českého krasu v Berouně
    Prvohory - doba podmořských vulkánů a korálových útesů
    Pseudomorfózy křemene po kalcitu z Těškova
    Původ larvální planktotrofie v třídě Gastropoda a biogeochemická evoluce paleozoických oceánů
    The Rb-Sr isotope geochemistry of the metamorphosed bimodal volcanic association of the Rýchory Mts crystalline complex, West Sudetes, Bohemian Massif
    A redescription of the Late Carboniferous eurypterids Adelophthalmus granosus von Meyer, 1853 and A. zadrai Přibyl, 1952
    Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski)
    Relationships between magnetic and structural fabrics revealed by Variscan basement rocks subjected to heterogeneous deformation - a case study from the Kłodzko Metamorphic Complex, Central Sudetes, Poland
    Remagnesation from the Bohemian Massif and determination of the primary remanence direction
    Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases
    Review of Nd isotopic data and xenocrystic and detrital zircon ages from the pre-Variscan basement in the eastern Bohemian Massif: speculations on palinspastic reconstructions
    A review of the Carboniferous colonisation of non-marine environments by ostracods
    Revision der Familie Hippocardiidae POJETA & RUNNEGAR, 1976 (Mollusca; Rostroconchia)
    Riftogenic Volcanism in the Western Carpathian Geological History: a Review
    Rulovo-amfibolitový komplex gemerika
    Saxo-Thuringia in the Variscan belt from a geodynamic point of view
    Saxothuringian zone in Germany and Poland: difference and common features
    Scheelite mineralization of the Bohemian Massif
    The sedimentation area of the Mecsek Mts. was not in the West Carpathians
    Sedimentology of transgressional sequences and mechanism of marine transgression
    Sedimenty rhenohercynika na Moravě a v Ardenách a jejich deformace
    Sellafield disposal of radio-active waste for the next century project exploration phase (1991 - 1995), information report
    Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
    Siklrety z vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Sokotra : ostrov plný geologických otazníků
    Some observations on bactritid cephalopods
    The South Krkonoše Mountains: Saxothuringian/Moldanubian boundary in the Czech Sudetes?
    Special geophysical methods: Palaeomagnetism and palaeogeography of Variscan and pre-Variscan formations of the Bohemian Massif
    Stratigraphic evaluation of some metamorphic units in the N part of the Bohemian Massif
    Stratigraphy, Structure and Igneous Activity. Exotic Metamorphic Nappes. Saxothuringian Basin
    Structural map of the basement of Europe
    A structural model for the western-central Sudetes: a deformed stack of Variscan thrust sheets
    Structure and evolution of the Bohemian Arc
    Structure and petrology of the western part of the Meliata Unit, West Carpathians
    Structure of the Bohemian Massif
    Structure of the Prague Basin: The deformation diversity and its causes (the Czech Republic)
    Structure. Western Sudetes (Lugicum)
    Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w poludniowej czesci Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim
    The Sudetes as a Palaeozoic orogen in central Europe
    The Sudetic geological mosaic: Insights into the root of the Variscan orogen
    Syn-convergent high-temperature metamorphism in the Variscides: a discussion of potential heat sources
    The systematic position of the Euomphalidae (Gastropoda)
    Tectonization of the basement in the western part of Moravosilesian region (Bohemian Massif)
    Tectonomagmatic evolution of Western Amazonia: Geochemical characterization and zircon U-Pb geochronologic constraints from the Peruvian Eastern Cordilleran granitoids
    The tectonometamorphic evolution of the western part of the Teplá-Barrandian (Bohemian Massif, Czech Republic)
    The Tepla/Saxothuringian suture in the Karkonosze-Izera massif, western Sudetes, central European Variscides
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Terranes and Terrane Boundaries in the Sudetes
    Thermochronology of the west Sudetes (Bohemian Massif): Rapid and repeated eduction in the eastern Variscides, Poland and Czech Republic
    Thermomechanical Modelling of Variscan orogenic Root System: Possible Sources for Moldanubian Metamorphism
    Třetihory - poslední moře na našem území
    Two Mississippian Caenogastropod limpets from Australia and their meaning for the ancestry of the Caenogastropoda
    Typen-Katalog der Trilobiten-Sammlung des Naturmuseums und Forschungsinstituts Senkenberg : Typen und Typoide des Senckenberg-Museums, Nr. 86
    U-Pb geochronologic evidence for the evolution of the Gondwanan margin of the north-central Andes
    Units of the Stable Shelf
    Variscan basement in Europe - travelling through time and space
    The Variscan orogeny in Central Europe: strength evolution of the orogen through time
    Variscan orogeny in the Eastern Alps and Bohemian Massif: How do these units correlate?
    Variscan Tectonic Evolution of the Sudetes
    Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
    Vulkanosedimentární cykly a s nimi sdružená mineralizace na severovýchodě Českého masívu
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    West African provenance for Saxo-Thuringia (Bohemian Massif): Did Armorica ever leave pre-Pangean Gondwana? - U/Pb-SHRIMP zircon evidence and the Nd-isotopic record
    The West Carpathians and Ouachitas: a comparative study of geodynamic evolution
    The Western Carpathians and Ouachitas: a comparative study of geodynamic evolution
    Why is 'red marble' red?
    The youngest trigonotarbid Permotarbus schuberti n. gen., n. sp. from the Permian Petrified Forest of Chemnitz in Germany
    Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, CSc. šedesátníkem
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów
    Zjawisko "zachowania w ukryciu" skamieniałości - przegląd i przykłady z górnego dewonu Polski