Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    paleozoikum-svrchní
Článek
    40Ar-39Ar ages of selected rocks and minerals from the Kraków-Lubliniec Fault Zone, and their relation to the Paleozoic structural evolution of the Małopolska and Brunovistulian terranes (S Poland)
    Activity of selected Geodynamical Processes in the Central Poohří Region, NW Bohemia
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Alpine Tectonic Inversion - Principal Mechanism of the Variscan Basement Uplift and Exhumation in the Sudety Mts.
    The anthracite seam near Mikulov, Krušné hory Mountains
    Bericht 2012 über sedimentologische und sedimentpetrographische Untersuchungen von jungpaläozoischen Ablagerungen der Zöbing-Formation aus der Umgebung von Zöbing (NÖ) auf den Blättern 21 und 38 Krems
    Boron in the aleuropelites of the Bohemian Massif
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Can instrumental analysis and imaging help to extract paleoenvironmental information from silicified stems?
    Carboniferous and Permian noeggerathialean plants and their spores; preliminary report
    Carboniferous stratigraphy and development of the Erzgebirge Basin, East Germany
    Cathodoluminescence of silicified trunks from the Permo-Carboniferous basins in eastern Bohemia, Czech Republic
    Cedníková struktura plagioklasových fenokrystů českých vyvřelin
    CHKO Broumovsko : geoekologická studie : úvodní etapa
    Die Chorda dorsalis bei Branchiosauriern aus dem Permokarbon und möglicher Sexualdimorphismus
    Contrasting P-T conditions during conjugate shear zone development in the Southern Bohemian Massif, Austria
    Cystosporites and Cappasporites-bearing lycopsid fructifications and their parent plants from the Bohemian coalfields, Czech Republic
    Czech Republic Coal Composition and Structure
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
    Der Deckenbau des östlichen Saxothuringikums
    Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou
    The Devonian-Permian APWP for the West Sudetes, Poland
    Distribution and origin of reduction spheroids in Upper Paleozoic sedimentary sequences, Czech Republic.
    Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Exploration works in the Rosice - Oslavany Basin.
    Flow directions of the Late Paleozoic andesitic lava flows of the Krkonoše Mts. Piedmont Area and localization of their volcanic centres
    Fossil wood record of the Krkonose-piedmont and the Intra Sudetic Basins with respect to its systematical affinity
    Geochemická charakteristika lamprofyru z kulmu od Hluboček-Mariánského údolí (okres Olomouc) (25-11 Hlubočky)
    Geochemistry of agates: a trace element and stable isotope study
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Geological evidence of the genesis of the Horní Bříza and Kaznějov kaolin deposits
    Geologická pozice výskytu hvězdového křemene u Peřimova v Podkrkonoší
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Geology of the Ohře Rift region
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Geomorfologické poměry povodí Vůznice
    Geomorphology of the Diendorf Fault Area on the SE margin of the Bohemian Massif in SW Moravia and NE Austria
    Geophysical log stratotype in the Mšeno-Roudnice Basin
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    Hierarchy of inhomogeneity elements influencing transmissivity distribution in hard rocks
    Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve
    Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace) melafyrů podkrkonošského permokarbonu
    Hydrogeologie okresu Svitavy
    The Intra-Sudetic Basin - a Record of Sedimentary and Volcanic Processes in Late - to Post-Orogenic Tectonic Setting
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
    K padesátým narozeninám RNDr. Stanislava Štamberga, CSc.
    K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska
    Kde sbírat zkamenělé rostliny v Podkrkonoší?
    Lamprofyry Orlica-Śnieżnik Dómu a Kłodzko-Złoty Stok Masivu - nová petrologická, geochemická a petrogenetická data
    Lamprophyres of the Orlica-Śnieżnik Dome and the Kłodzko-Złoty Stok Massif - new data on petrology, geochemistry and petrogenesis
    Larval shells of Late Palaeozoic naticopsid gastropods (Neritopsoidea: Neritimorpha) with a discussion of the early neritimorph evolution
    Late Carboniferous weathering and regolith at the Kudowa Trough, West Sudetes : palaeogeographic, palaeoclimatic and structural implications
    Late Palaeozoic volcanism in the West and Central Bohemian Basins (Czech Republic)
    Late Paleozoic volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin, Bohemian Massif: petrological and geochemical characteristics
    Late Proterozoic-Paleozoic Tectonostratigraphic Development and Paleogeography of Brunovistulian Terrane and Comparison with Other Terranes at the SE Margin of Baltica-Laurussia
    A Late Tournaisian synmetamorphic folding and thrusting event in the eastern Variscan foreland: 40Ar/39Ar evidence from the phyllites of the Wolsztyn-Leszno High, western Poland
    Lineare Krustenstrukturen im Umfeld der KTB-Lokation
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Lom ve Studenci : okno do geologické minulosti Podkrkonoší
    Magma Chamber Construction during Crustal Thickening and Subsequent Exhumation: An Example of Interplay between Magmatic and Tectonic Processes from the Central Bohemian Batholith (Bohemian Massif)
    The main features of the tectonic fabric of the Krkonoše Piedmont Basin.
    Minerály permokarbonských hornin Broumovska
    Mladší paleozoikum - Karbon
    Naleziště zkamenělých stromů u Slaného
    Nálezy permokarbonských zkřemenělých dřev pod Orlickými horami
    Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Neotectonic aspect of the Intrasudetic Shear Zone
    New classification of the genus Cordaites from the Carboniferous and Permian of the Bohemian Massif, based on cuticle micromorphology
    A new isoetalean lycopsid Polysporia lugardonii sp. nov. and its spores from the Upper Devonian of Cleveland, Ohio, USA
    Paleogeographic, paleofacial and contour maps of Carboniferous, Permian and Triassic of the Bohemian Massif (Czech Republic).
    Un paléoniscoide (Pisces, Actinopterygii) de Buxieres-les-Mines, témoin des affinités faunique entre Massif central et Boheme au passage Carbonifere-Permien
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 2000
    Paleozoic volcanism of the Karkonosze Piedmont Basin: overview
    Peat-forming plant assemblages conserved in volcanic ash of the Whetstone Horizon (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
    Permineralized trunks of the Krkonoše-Piedmont Basin (Czech Republic)
    Permineralizovaná dřeva Podkrkonošské pánve
    The Permo-Carboniferous metallogenetic evolution in central Europe - an outline
    Permo-Carboniferous subvolcanic rhyolitic dikes in the western Erzgebirge/Vogtlandt, Germany: a record of source heterogeneity of post-collisional felsic magmatism
    Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
    Permo-Silesian movements between Baltica and Western Europe: tectonics and "basin families"
    The Permotriassic branchiosaurid Tungussogyrinus Efremov, 1939 (Temnospondyli, Dissorophoidea) from Siberia restudied
    Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov
    Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif
    Petrology of Coal from continental basins in the Czech Republic
    Podkrkonošské drahé kameny
    Podzemní lomy u Hrádku na Rokycansku
    Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody
    Post-sedimentary Mesozoic-Cenozoic thermotectonic evolution of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif) interpreted from apatite fission-track analysis
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Pracovní setkání ve Freibergu věnované stratigrafii a životnímu prostředí organizmů v mladších prvohorách
    A present-day state of the ichnological research of the Carboniferous to Permian limnic basins in the Bohemian Massif
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině : 24-23 Protivanov
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Přehled vulkanismu podkrkonošské pánve
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi
    Psaronie, královny permokarbonu : aneb kapradiny trochu jinak
    Recent tectonic activity in the area northwards of Šternberk (Nízký Jeseník Mts.) - present knowledge
    Reconstruction of Cordaites borassifolius (Sternberg) Unger (Cordaitales) from the Radnice Basin (Bolsovian, Czech Republic)
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Report on revision of macrofloral record from the late Palaeozoic continental basins of central and western Bohemia and from the intra Sudetic basin
    Review of monolete-producing Carboniferous-Permian sphenophylls
    Revision of Permo-Carboniferous griffenflies (Insecta: Odonatoptera: Meganisoptera) based upon new species and redescription of selected poorly known taxa from Eurasia
    Rheological collapse of a Bohemian Tibetan plateau : The Teplá-Barrandian unit (Central European Variscides)
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    Silicified wood from the Permocarboniferous of Eastern Bohemia, its preservation and mode of fossilization - application of modern instrumental analytical methods
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily, 03-43 Jičín)
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
    Śródsudecka strefa uskokowa - przyklad przesuwczej granicy terranów
    Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
    Svrchnopaleozoické žilné horniny české části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Tectonic and Stratigraphic Study of Limestones at the Western Border of the Brno Massif
    Tectonosedimentary Evolution of N Bohemia Based on the Digital Elevation Model of Crystalline Basement and Upper Paleozoic Strata: Preliminary Results
    Tvary zvětrávání a odnosu javornického granodioritu
    Upheaval Dome (Canyonlands National Park, Utah, USA) - impaktový kráter nebo solný diapir?
    Upper Palaeozoic dyke rocks of the Bohemian part of the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - a few words of introduction
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - pár slov na úvod
    Vitrinite reflectance and pyrolytic properties of coals in the Boskovice Furrow as related to thermal and burial history
    Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    Volcanic activity in Late Variscan Krkonoše Piedmont Basin: petrological and geochemical constraints
    Volcanic and post-volcanic hydrothermal activity in the Intrasudetic Basin, SW Poland; Implications for mineralization
    Vorerzgebirgs-Senke und Erzgebirge
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Vulkanologische Untersuchungen des spätpaläozoischen pyroklastisch-kohärenten Gangsystems bei Burkersdorf im Osterzgebirge/Sachsen
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    The "white beds" - a fossil caliche of the Barrandian area: its origin and paleoenvironmental significance
    Zavátá minulost Mostecka
    Zemřel RNDr. František Valín, CSc.
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu
    Zur Petrologie bituminöser Schiefer im Böhmischen Massiv