Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    palynologie
Článek
    7. Europejska Konferencja Paleobotaniczno-Palinologiczna - Praga, Czechy 6-11.09.2006
    Acritarchs from the Abbaye de Villers and Tribotte formations in their type section of the Thyle valley (Middle Ordovician, Brabant Massif, Belgium) and their stratigraphic implications
    The ages of two problematic open pits in Southern Germany by means of palynological records
    Baltica-related acritarchs from southern Moravia (Early Cambrian)
    Bericht 2005 über fazielle und biostratigraphische Untersuchungen in der Gosau der Neualm bei Russbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St. Wolfgang
    Bericht 2007 über biostratigraphische, paläobotanische und fazielle Arbeiten in der Gosau-Gruppe von Rußbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St.Wolfgang im Salzkammergut
    Biostratigrafia Lubovnianskej vrchoviny na základe mikroflóry
    Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
    Biostratigraphy and Facies of selected Exposures in the Grünbach-Neue Welt Gosau Group (Coal-Bearing Series, Inoceramus-Marl and Zweiersdorf-Formation, Late Cretaceous and Paleocene, Lower Austria)
    Biostratigraphy and Lithofacies Pattern of the Gresten Formation (Dogger) in South Moravia (Czech Republic), with Emphasis on Reworked Triassic Material
    Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Lower Gosau Subgroup of Eisenbach brook in Salzkammergut (Upper Austria)
    Biostratigraphy and Palaeoenvironment of the marly marine transgression of Weissenbachalm Lower Gosau-Subgroup (Upper Turonian-Lower Santonian Grabenbach-Formation, Northern Calcareous Alps, Styria)
    Biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Butkov quarry, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians)
    Bolsovian Calamostachys incrassata (Němejc) emend. and its spores from the Kladno-Rakovník Basin of the Czech Republic
    Campanian to Maastrichtian palynofacies and dinoflagellate cysts of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Carboniferous and Permian noeggerathialean plants and their spores; preliminary report
    Cenomanian and Cenomanian-Turonian boundary in the southern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Changes in vegetation of the Černé Lake area inferred from pollen analysis of lake sediment: period between 3400 BC and 1600 AD
    Characteristic sporomorphs of the Elaterates Province in the Cenomanian of Bohemia (Central Europe) - comparison with the Mid-Cretaceous of Egypt (northern East Africa)
    Chitinozoan implications in the palaeogeography of the East Moesia, Romania
    Chránit, nebo hubit? : Galapágy, paleoekologie a křižácká tažení
    Cladoceran fauna from the archeological site Vladař in Czech Republic
    Co všechno prozradí pyl : pylová zrna pomáhají vědcům studovat pravěkou vegetaci a klima
    Coenobial acritarchs and other palynomorphs from the Arenig/Llanvirn boundary, Prague basin
    Complementary data on the palynostratigraphy of the Carboniferous succession of SW Poland
    Composition, age and provenance of gravel-sized clasts from the Upper Carboniferous of the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Contributions to the lithostratotype of "Hofergrabenmergel" (Hochmoos Formation, Lower Gosau Subgroup; Coniacian/Santonian; Upper Austria)
    Correlation of Mid-Cretaceous plant microfossils from the Raritan Formation of the Atlantic Coastal Plain with the Peruc-Korycany Formation of the Blansko Graben
    Correlation of the Neogene floras of Transcaucasia, Ukrainian Carpathians, South Poland and Czechoslovakia
    Correlation of two Mediterranean fossil sites with those of the Paratethys region by the aid of palynology
    Correlations of paleogene palynoflora from the Bohemia, Hungary, Slovakia
    Czech and Slovak Republics
    Czech pollen database (PALYCZ)
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    Další nálezy fosilních společenstev akritarch ve spodním siluru pražské pánve
    Development of mountain forests in the Bohemian Forest
    Development of sedimentation, molluscs and palynospectra in the Lower Miocene of the south-western part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
    Development of vegetation in the Labe river floodplain
    Diversity of vegetation types and modern pollen spectra in the Western Sayan Mts., southern Siberia
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Earliest Upper Cretacecous palynomorphs of basal (transgressive) strata in the Blansko Graben (Moravia, Czechoslovakia)
    Earliest Upper Cretaceous palynomorphs of basal (transgressive) strata in Blansko Graben (Moravia, Czechoslovakia)
    Early medieval hillfort of Budeč - reconstruction of environment on the basis of pollen analysis
    Early Normapolles evolution in the Upper Cretaceous, Cenomanian and Turonian, in France and the Czech Republic
    Early Ordovician acritarchs from the locality Mýto near Rokycany (Late Arenig, Czechoslovakia)
    Early Ordovician microfossils (acritarchs, chitinozoans) and graptolites from the Schwarzburg Anticline, Thuringia (Germany)
    Entwicklung der Gebirgswälder im Böhmerwald
    The environment of the Pavlovian - palaeoecological results from Bulhary, South Moravia
    Environmental palynological study of the Upper Eocene to Lower Oligocene of the Pouzdřany and Ždánice units, South Moravia
    Eur-American Floristic Similarities through the Cenophytic: Introduction
    The European pollen database: mapping European vegetation change
    Facial characteristics from the palynological point of view in the area of the Bohemian Cenomanian
    Floristic changes around Stehlin's Grande Coupure in Central Europe
    Geologická pozícia a povod nízkometamorfovaných hornín v kryštaliniku Lúčanskej Fatry - diskusia
    Geologické vyhodnotenie predneogénneho podložia vo vrte Studienka-83 a Kuklov-4 (Viedenská panva)
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Geotektonika vybraných území v severnom veporiku
    Giant Mountains and pollenanalytical research: New results and interesting palaeobotanical findings
    Historical rates of atmospheric Pb deposition using 210 Pb dated peat cores: corroboration, computation, and interpretation
    The Holocene palaeogeography of Paanajärvi National Park, northwestern Russia
    How many ways of Calamospora origin are?
    Hrabanovská Černava
    Ichnogenus Rhizocorallium in the Paleogene flysch (Outer Western Carpathians, Poland)
    Impact of Early Holocene hunter-gatherers on vegetation derived from pollen diagrams and numerical methods: an example from Czech Republic
    The implication of green algae (Chlorophyta) for palaeoecological reconstruction of the Holocene lagoon system in the Tramandaí Lagoon region, Rio Grande do Sul, Brazil
    Die Innovation von Melbourne: eine fossile Pflanze - ein Name : Die Teildisziplinen der Paläeobotanik forschen gemeinsam am "whole-plant concept" für fossile Landpflanzen
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgrúň v roce 1998 (25-24 Turzovka)
    Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia
    Investigation of the Carboniferous miospores in situ in the Kladno Basin
    Isopollen maps for the Czech Republic
    Jedle a tektonika
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové
    Komořanské jezero Lake
    Komořanské jezero Lake (CZ, NW Bohemia) - A Unique Natural Archive
    Korelácia mikrofloristických asociácií brakickej a sladkovodnej molasy z Bavorska s mikroflórou neogénu centrálnej paratetýdnej oblasti
    Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina
    Kvartérně geologické a paleontologické výzkumy na jižní Moravě (34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Kvartérně geologický výzkum "Čejcského Jezera"
    Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště (25-33 Uherské Hradiště)
    Labský důl Valley
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Late Devonian (Famennian) Glaciation in South America and Marine Offlap on other Continents
    Late Devonian (Famennian) Glaciation in Western Gondwana: Evidence from the Central Andes
    Late Famennian Phytogeographic Provincialism: Evidence for a Limited Separation of Gondwana and Laurentia
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
    Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the Labe (Elbe) river flood-plain (Central Bohemia, Czech Republic)
    Late Miocene (Pannonian) vegetation from Vienna and Danube basins (Czech and Slovak Republics)
    Late Miocene vegetation from the Vienna Basin (Czech and Slovak republics)
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    List of publications of Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika prevŕtaného vrtmi Závod-91, Borský Jur-24 a Záhorská Ves-2
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Ljudi i okamenelosti
    Loess complex near Sedlec (Southern Moravia)
    Lower Badenian sediments and fossils from some boreholes in the Carpathian Foredeep southwards of Brno (Czech Republic) - paleoecological and paleogeographic implications
    Lower Cambrian siliciclastic sediments in Southern Moravia (Czech Republic) and their paleogeographical constraints
    Lower Cretaceous ammonite and dinocyst biostratigraphy and paleoenvironment of the Silesian Basin (Outer Western Carpathians)
    Macrofloral and palynological criteria for recognising the Westphalian-Stephanian boundary
    Marginal facies of the Bohemian Upper Cretaceous (Palynological study)
    Microfloristic Changes during the Miocene in Central Paratethys Region
    Microfloristic characterization of the Pontian from Slovakia
    Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
    Mikroflóra cenomanských uloženin orlicko-ždárské oblasti (24-12 Letovice)
    Mikroflóra paleogénu pouzdřanské jednotky
    Mikropaleontologický výzkum lužické faciální oblasti (02-44 Cvikov)
    Mikropaleontologický výzkum peruckých vrstev pražské oblasti (12-43 Praha)
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Mires of Šumava Moutains: 13,000-Years of Their Development and Present-Day Biodiversity
    Mittelpleistozäne Warmzeiten in Göttingen, Bohrungen Ottostrasse und Akazienweg
    Molluscan and Pollen Assemblages from the Ochozská Cave as Climate Indicators for the Late Glacial and Holocene (Moravian Karst, Czech Republic)
    Morphologic variability in Lower Palaeozoic acritarchs: importance for acritarch systematics
    Morphologic variability in two populations of Arbusculidium filamentosum (Vavrdová 1965) Vavrdová 1972
    Morphological variability of the acritarch genera Adara Fombella 1977 and Eliasum Fombella 1977 in Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových společenstiev a palynológie
    Některé nové mikropaleontologické údaje z Nízkého Jeseníku
    Neogene climatic changes and geodynamics of the Central Parathethys
    Neogene vegetation and climatic reconstructions : introduction
    Nevápnitá dinoflageláta spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy)
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Niva Labe mezi Nymburkem a Mělníkem
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla (02-32 Teplice v Čechách)
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    Nové paleontologické poznatky o křídových sedimentech severního Turecka
    Nové poznatky o biostratigrafickom zónování vrchného permu Západných Karpát na základe mikroflóry
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
    Nové výsledky uhelně petrologického a palynologického výzkumu žacléřského souvrství (česká část dolnoslezské pánve)
    The Odivelas Limestone: evidence for a Middle Devonian reef system in western Ossa-Morena Zone (Portugal)
    On paleofloristic and paleoclimatic changes during the Neogene of Eastern and Central Europe on the basis of palynological research
    Organic-walled microplankton from the Upper Devonian of the Albergaria-a-Velha black shales (W Portugal) and its paleobiogeographical implications: preliminary results
    Outline of Late Glacial and Holocene Vegetation in a Landscape with Strong Geomorphological Gradients
    Overview of the stratigraphy and initial quantitative biogeographical results from the Devonian of the Albergaria-a-Velha Unit (Ossa-Morena Zone, W Portugal)
    Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice lake
    Palaeobotanical evidence on the Late Glacial in the Moravian Karst
    Palaeoecology of Small Peat Bogs in the Sandstone Region of the NE Czech Republic
    Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic)
    Paleobotanické, palynologické a sedimentologické výzkumy v nýřanských vrstvách (Westphal D) na Rakovnicku : (12-14 Rakovník)
    Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer
    Paleofloristic Changes and Facial Differentiation during Cenomanian Sedimentation in the SW part of Bohemian Cretaceous Basin
    Paleopalynologicko-geochemický výzkum cenomanského profilu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Paleopalynology of the lower Miocene of the Carpathian Foredeep in Moravia
    Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku, vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu
    Paleozoic palynomorph assemblages from eastern Serbia
    Palynological and palaeoalgological study of the lakes in the Czech Republic
    Palynological characteristics of palaeoecological changes during the Cenomanian transgression
    Palynological data as an evidence for marginal facies in West Bohemian Tertiary
    Palynological investigations in the Swiss Molasse Basin, first results from the USM Lower Freshwater Molasse, Oligocene to Early Miocene)
    Palynological research in the Šumava Mountains
    Palynological Studies from the Ochozská Cave and from the Šošůvka Part of the Sloupsko-Šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts - Czech Republic
    Palynological study of slightly metamorphosed Palaeozoic rocks in West-Carpathian Region
    Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokonstké pánve
    Palynologická studia v jeskyni "Za Hájovnou" - Javoříčský kras
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologické vyhodnocení vzorků z rudnického obzoru ze zářezu nové silnice z. od Vrchlabí v podkrkonošské pánvi (03-41 Semily)
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2, Profil u Zkamenělé řeky (24-41 Vyškov)
    Palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13
    Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku : 13-31 Říčany
    Palynologický rozbor sedimentů z lokality Nové Mlýny (34-21 Hustopeče)
    Palynologický výzkum křídových sedimentů (13-32 Kolín, 02-24 Nový Bor, 12-22 Mělník)
    Palynologický výzkum křídových sedimentů z východočeské oblasti (14-43 Žamberk, 14-43 Rychnov nad Kněžnou, 13-42 Pardubice)
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
    Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky n. Jizerou, 13-13 Brandýs n. Labem, 13-14 Nymburk)
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Palynologie cenomanských sedimentů z jižní části české křídové pánve (Poděbradsko)
    Palynologie vybraných vzorků perucko-korycanského souvrství (13-12, 14-33, 13-41, 12-24)
    Palynology and stratigraphy of Peruc-Korycany Formation of Pecínov-Babín, Cenomanian, Czechoslovakia
    Palynology of the Bohemian part of the Intra-sudetic basin (Bashkirian-Kasimovian B), Czech Republic
    Palynology of the Cenomanian-Lower Turonian: a comparison between Bohemian Cretaceous Basin and Vocontian through
    Palynology of the Devonian (Lochkovian to Tournaisian) sequence, Madre de Díos Basin, northern Bolívia
    Palynomorphs, paleoenvironment and sequence stratigraphy in the boreholes of Cenomanian and Lower Turonian age from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Palynostratigraphie der pliozänen Ablagerungen des Cheb-Beckens
    Palynostratigraphy of the upper part of the Lower Carboniferous flysch succession in the the eastern part of the Moravian-Silesian zone (Nizky Jesenik Mts.; Czech Republic)
    Pannonian vegetation from the northern part of Vienna Basin
    The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
    Phylogeny and relationship of some isoetalean spores from the Devonian to the present
    Die Phytoplankton - Mikroflora aus den pliozaenen Suesswasserablagerungen des Cheb-Beckens (Westboehmen, ČSFR)
    Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
    Pokračování "nivního" projektu v Mikulčicích
    Pollen analyses of the Kobeřice creek alluvial deposits
    Pollen analysis of the Neogene clay sediments on NE border of the Vienna Basin in Western Carpathians
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) (03-12 Hrádek nad Nisou)
    Preliminary palynological investigation of Saudi Arabian Upper Ordovician glacial sediments
    Preliminary palynological studies in the Karpatian sediments of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Die Primatenfundstelle Götzendorf an der Leitha (Obermiozän des Wiener Beckens, Niederösterreich)
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Problem of the Miocene/Pliocene boundary as arising from palynostratigraphic studies from Gojna (Southwestern Poland)
    Proposition for correlation between marine Hungarian and fluviolacustric Slovakian Upper Permian sequences
    Proterozoic acritarchs from the Precambrian-Cambrian transition in southern Moravia (Měnín-1 borehole, Czech Republic)
    Předběžná palynologická analýza spodnokřídových uloženin na profilu Komorní Lhotka (vnější Západní Karpaty) (25-22 Frýdek-Místek)
    Předběžná zpráva o palynologickém výzkumu polohy 21 dolu Bílina (02-34 Bílina)
    Předběžné hodnocení paleoenvironmentálního vývoje Labského dolu
    Předběžné palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13 (33-22, Vranov n. Dyjí)
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 12-11 Žatec)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán (11-21 Karlovy Vary)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence (25-21 Nový Jičín)
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994 (12-14 Rakovník, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 02-234 Ostrov u Macochy)
    Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice)
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
    Příspěvek ke stratigrafii spodnokřídových sedimentů slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Pylová analýza karbonátové slatiny vrtu Velichovky
    Pylová analýza kvartérních sedimentů (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 12-33 Plzeň, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 13-14 Nymburk, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-13 Tábor, 23-134 Černovice, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče)
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky nad Jizerou, 13-13 Brandýs nad Labem, 13-14 Nymburk)
    Rates of peat accumulation over the past 200 years in five Sphagnum-dominated peatlands in the United States
    Reconstruction of the vegetational evolution of the Boží Dar peat bog during Late Glacial and Holocene
    Reconstruction of vegetation development in floodplain of the Litavka River in Holocene (Central Bohemia, Brdy Mts.)
    Record of changes of vegetation in sediments of the Morava River in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze (12-24 Praha)
    Results of pollen analysis of the Late Glacial in the Moravian Karst
    Review of the Green Algal Genus Pediastrum; Implication for Pollenanalytical Research
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 70 let
    Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). 2
    Rocky coast facies of the Unhošť-Tursko High (late Cenomanian-early Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
    Sedimentological and paleontological evaluation of Lower Miocene sediments in the PMK boreholes, SW part of Carpathian Foredeep (Moravia)
    Sedimentologicé a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně (24-41 Vyškov)
    Sedimentology, coal petrology and palynology of the Radnice Member in the S-E part of the Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia (Bolsovian)
    Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza) (22-33 Kašperské Hory)
    Sedimenty spodního miocénu v širším okolí Miroslavi
    Some angiosperms of the Bohemian Cenomanian - palaeoecology and evolution
    Some field observations and remarks on the Gmünd Beds of the Northwestern Waldviertel Region (Lower Austria)
    Some monocot pollen taxa from the Lower Miocene basal coaly deposits of the Czech and Polish parts of the Żytawa (Zittau) Basin
    Some remarks from paleobotany and paleontology to adaptation of plants to the stress condition and survival
    Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Šafárka - first palaeobotanical data of the character of Last Glacial vegetation and landscape in the West Carpathians (Slovakia)
    Teplicko-Adršpašské skály v pozdním glaciálu a v holocénu (paleobotanický příspěvek)
    Tercierní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Tertiary conifers: whole plant reconstruction and naming
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
    To celebrate the 80th birthday of the outstanding scientist: Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    To the history of forest formations of the central Labe-River region and paleoecological conditions at Hrabanov fen peat (Hrabanovská Černava). Palynological study
    Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájů
    Unbekannte Objekte in Pollenpräparaten - Tardigrada
    Unbekannte Objekte in Pollenpräparaten - Tardigrada
    Universitní profesor Karl Rudolph - rodák z Teplic v Čechách
    Use of fluorescent microscopy in the study of redeposited palynomorphs in the cave and marine sediments of Moravia (Czech Republic)
    Use of organic sediments of Stará jímka to study climatic changes during 15, 000 years (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Vegetation and landscape of W Carpathians (Slovakia, E Moravia) in the second half of Last Glacial period
    Vegetation development in the western part of the Giant Mts. during the Holocene (Pančavské rašeliniště mire - palaeoecological research)
    Vegetation of the Holsteinian interglacial in Stonava-Horní Suchá (Ostrava region)
    Vegetation of the Upper Orava region (NW Slovakia) in the last 11000 years
    Vegetational changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, western part of the Ohře Rift, within 40.4 Ma to 1.8 Ma (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - Palaeogene to Pliocene)
    Volcanosedimentary Complex of the České Středohoří and Doupovské Hory Mts. in Palynological Record
    Vplyv metamorfózy na palynomorfy a syntéza palynostratigrafického výskumu kryštalinika Nízkych Tatier
    Výsledky palynologického výzkumu v roce 1989
    Výsledky pylové analýzy sedimentů vrstvy "C" z lokality Brno-Černovice (24-34, Ivančice)
    Výsledky pylových analýz v roce 1990 (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 02-32 Teplice, 34-21 Hustopeče)
    Vývoj horských lesů na Šumavě
    Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Vývoj vegetace ve středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín)
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
    Vzpomínka na Roberta Potonié
    Z ekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť
    Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu
    Zahájí near Vrbka: important lowland pollen and archaeological site
    22. zasedání pracovní skupiny pro paleobotaniku a palynologii v Berlíně
    Záznam změn vegetace v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zpráva o výzkumu spodnomiocenních sedimentů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Zum Gedenken an Franz Firbas (1902-1964) anlässlich seines 100. Geburtstages