Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    pannon
Článek
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 2000 über die sedimentologische Bearbeitung der Hollabrunn-Mistelbach-Formation auf den Blättern 24 Mistelbach, 25 Poysdorf, 38 Krems, 39 Tulln und 41 Deutsch Wagram
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Biometrical Evaluation of Melanopsis pygmaea pygmaea M.Hoernes, Melanopsis lebedai Lueger, and its Significance for Monitoring of Paleoecological Changes
    Congeria doderleini Brusina from Pannonian sediments in a loam pit of the brick plant at Pezinok
    An Early Pannonian (Late Miocene) transgression in the Northern Vienna Basin. The paleoecological feedback
    Fruits of Trapella from the Pannonian s.l. (Upper Pliocene) of NE Hungary
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001 (34-24 Holíč)
    Hollabrunn Gravel of Lower Pannonian age - its composition and genesis
    The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in Lower Austria - An example of a Coarse-grained fluvial system
    An integrated stratigraphy of the Pannonian (Late Miocene) in the Vienna Basin
    Karpologické zbytky z pontu jižní Moravy (34-21 Čejč, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč)
    Karpologický výzkum maďarského panonu s.l.
    Late Miocene climate in the circum-Alpine realm - a quantitative analysis of terrestrial palaeofloras
    Litostratigrafie a biostratigrafie panonu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
    The Lower Pannonian sands and Pannonian-Sarmatian boundary in the Matzen area of Vienna Basin
    The muddy bottom of Lake Pannon - a challenge for dreissenid settlement (Late Miocene; Bivalvia)
    Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
    Obermiozäne (Pannone) Floren aus der Molassezone Österreichs : Ihre Beziehungen zum Wiener Becken, weiteren Pannonischen Raum und nördlichen Mediterran
    Occurrence of calcareous nannoplankton in the Pannonian sediments of Slovakian Neogene basins
    Ostrakodová fauna neogénu na listu 34-214 Čejkovice
    Paleontologická charakteristika a stratigrafické zařazení méně známých lokalit na Hodonínsku (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    Le Pannonien, toujours un probleme d'actualité?
    A review of the Pannonian Ostracoda of the Vienna Basin
    Sarmat a pannon (svrchní miocén) na listu 34-224 Strážnice (vídeňská pánev na Moravě) (34-22 Hodonín)
    The stable isotope archive of Lake Pannon as a mirror of Late Miocene climate change
    Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)
    Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování miocénu na listu 1:25 000 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)