Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    parageneze
Článek
    The Accessories in the "Black Shales" of the Siderite Deposits from the Spiško-gemerské rudohorie Mts.
    Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian Massif
    Ag-Co-Bi-Ni-U- zrudnění v údolí Černé v Krušných horách
    Ag-Co-Bi-U-ložisko Potůčky v Krušných horách
    Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice
    Amalgamy stříbra z žilného uzlu Háje příbramského uranového ložiska
    Amazonitové pegmatity poloostrova Kola
    Ametyst z Medvědína v Krkonoších
    Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné hory Mts., Bohemia
    Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České Středohoří Mts.
    Anatas ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea
    Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my
    Aragonit z lomu "Horka" u obce Hřídelec
    Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
    Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova
    Asociace minerálů ve šlichách některých eluviálních a deluviálních uloženin Českého masívu
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Aurum vegetabile - rostlinné zlato
    Azurit a malachit v proterozoiku na sever od Prahy
    Babingtonit z Vernířovic
    Barytokalcit z Příbrami
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
    Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)
    Boron-bearing 2M1 polylithionite and 2M1+1M boromuscovite from an elbaite pegmatite at Řečice, western Moravia, Czech Republic
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    La buckhornite, Pb2AuBiTe2S3, du gisement d'or de Jílové, République tchéque
    Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku
    Cassiterite and tusionite as monitors of B and Sn behaviour in the elbaite pegmatite at Řečice near Nové Město na Moravě, western Moravia, Czech Republic
    Celestín z Novej šachty v Banskej Štiavnici
    Chamosit ('strigovit') z žulovského masívu a jeho srovnání s chlority masívu Strzegom-Sobótka (Polsko)
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Chemické složení puklinových sfaleritů zlatohorských ložisek
    Chemismus a optické vlastnosti fází systému Ag-Hg
    Chemismus a zonálnosť Ni-Co mineralizácie v úhornianskom rudnom poli
    Chemismus von epidot von den Alpinen Klüften in der umgebung von Sobotín
    Chlorites from Alpine-type veins of the Silesicum (Czech Republic).
    Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts.
    Chromit z Camaguey (Kuba)
    Compositional evolution of garnet in the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, Vlastějovice, Bohemia - evidence of the preservation of early stages pre-dating regional metamorphism
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Drahé kovy (Au,Ag) v ortuťovom ložisku Rákoš
    Drahokamové pegmatity jižní Kalifornie
    Eine Paragenese von Eisen-Arsenaten von Kaňk bei Kutná Hora in Böhmen und Munzig bei Meissen in Sachsen
    Epidot v horninách brněnského masivu
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Ferberit - nový minerál v štiavnicko-hodrušskom rudnom poli
    Fluorapofylit z Vlastějovic
    Formation conditions of various calcite types an unusual alteration pproducts of wollastonite in calcite marble near Nezdice (Varied Group of Moldanubicum), Czech Republic
    Freieslebenit ze Zlatých Hor
    Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif
    Genetic model of sulfide mineralization of the Ransko gabbro-peridotite massif (Bohemia, Czechoslovakia)
    Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masivu (24-33 Moravský Krumlov)
    Genetické postavení maldonitu na ložiskách zlata
    Genetický význam myrmekitových struktur zlata a bismutu
    Geologická pozice výskytu hvězdového křemene u Peřimova v Podkrkonoší
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Gibbsit z kamenolomu Mokrá u Žlutic
    Goethit z Karlových Varů
    Hambergit, typický minerál moldanubických pegmatitů
    Historická naleziště českého granátu na Kolínsku
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Hoch-, Mittel- und Niederdruckparagenesen im Rahmen des Künischen Gebirges
    Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý Kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
    Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobebešovského pruhu
    Hydrothermal activity in the Karkonosze, Strzegom and Strzelin massifs - a fluid inclusion study
    Hydrothermalite des Schwarzwaldes und Erzgebirges im paragenetischen Vergleich
    Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
    Intragranitic pegmatites of the Strzegom-Sobótka massif - an overview
    Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty
    Isotopic constraints on the age at the Schlema-Alberoda uranium deposit (Erzgebirge)
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    Jonassonite, Au(Bi,Pb)5S4, a new mineral species from Nagybörzsöny, Hungary
    K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    K problematice výskytu stříbrných kyzů na příbramském uranovém ložisku
    Kalcit z uranového ložiska Rožná
    Kamenec v Orlických horách
    Karbonatitový komplex Barreiro u města Araxá v Brazílii - největší světová akumulace niobu
    Komplexní zhodnocení W-Sn lokality Tehov
    Krátká exkurze na rudní ložiska Walesu
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Late alpine silicification and associated mineralizations in the vicinity of Teplice, northwestern Bohemia, Czech Republic
    Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava
    Lithný pegmatit z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Ložiska a výskyty Sb-mineralizace v České republice
    Ložiska zlata severního Kazachstánu a jejich minerály
    Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Magnetitové zrudnění u Horních Heřmanic západně od Štítů
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Maršíkov-Scheibengraben : beryl-columbitový pegmatit
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Měděné zrudnění melafyru ve Studenci
    Microlite and tantalite in the LCT granitic pegmatites of La Canalita, Navasfrías Sn-W District, Salamanca, Spain
    Migracija urana v gidrotermal'nych rastvorach
    Mineral assemblages and physical-chemical model of the formation of gold-silver-polymetallic mineralization on the deposit Banská Štiavnica (Central Slovakia)
    Mineralizace Cu-Ag-V-Hg v melafyru ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
    Mineralizace uranového ložiska Předbořice u Milevska
    Minerální parageneze axinitu v Českém masivu
    Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní
    Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora
    Mineralógia a genéza Cu-porfýrového ložiska Zlatno v Štiavnických vrchoch
    Mineralogical study of "strigovite" from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic)
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Mineralogické bohatství ložiska Jáchymov
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Mineralogické projevy silicifikace zvětralin amfibolitu u Dukovan
    Mineralogie a podmínky vzniku tišnovských barytových žil (24-32 Brno)
    Mineralogie Au na lokalitách Čelina a Voltýřov
    Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník)
    Mineralogy and geochemistry of iron ores from Horní Benešov deposit
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Minerály březohorského rudního revíru
    Minerály ložisek cínu Slavkovského lesa a ukázky z některých ložisek světa
    Minerály neotokit-hisingeritové řady z Chvaletic v Železných horách
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
    Minerály s obsahem stříbra z Měděnce
    Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály stříbra
    Minerály stříbra II : Dyskrasit, alargentum, akantit, argentit, stromeyerit, jalpait, mckinstryit, freibergit, argentotetraedrit, argentotennantit, sternbergit, argentopyrit
    Minerály stříbra III: skupina miargyritu-schapbachitu, incait, sylvanit, skupina proustitu-xantokonu a samsonit
    Minerály stříbra na žíle T1 ve Třebsku
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Minerály stříbra z ložiska Aktepe v Uzbekistánu
    Minerály telluru a sulfidy cínu Čatkal-kuramského hřebene ve střední Asii
    Minerály turmalínové skupiny
    Minerogeneze kasejovických zlatonosných žil
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých Hor
    Minulost a současnost těžby a zpracování stříbra v Maroku
    Mo-nosný scheelit z greisenizovaného pně v Krupce
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii
    Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    New naturally occurring phases of secondary origin from Jáchymov (Joachimsthal)
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Norsethit z ložiska Zlaté Hory-východ
    Nová lokalita stilbitu vo Vysokých Tatrách
    Nové minerály z rudního ložiska Slavkovice
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové poznatky o charaktere žily Trojkráĺová v priestore Považanskej poruchy
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový nález magnezioferitu v Severočeské pánvi
    Occurrence of manganese carbonates ores on strata-bound Horní Benešov deposite (Silesia, Czech Republic)
    Odrůdy idrijských cinabaritových rud
    Offretit z lokality Dobkovičky v Českém středohoří
    On the composition of ore-forming fluids at the vein-type uranium deposits of the Saxonian Erzgebirge (Germany)
    Opál
    Opály na Příbramsku
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    Ore Mineralization in the Permian Rocks of the Choč Nappe, the Western Carpathians
    Ore mineralization of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    Oxidation-hydration weathering of uraninite: the current state-of-knowledge
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Paragenetic study of autohydrothermal mineralization in amygdaloidal volcanic rocks from Dobranka and Kočičí Hlava Hill, České středohoří Mts.
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
    Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
    Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
    Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok
    Parageneze dyskrazitu a zlata a arsenidy na ložisku Brod
    Parageneze magnetitového ložiska pod Malým Dědem u Bělé pod Pradědem (Jeseníky)
    Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
    Petrologie erlánových hornin se scheelitovou mineralizací
    Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Polymetalické ložisko Roztoky v Českém středohoří
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid
    Poznatky z prospekce rud ve středním Švédsku
    Prejavy hydrotermálnej mineralizácie pri Zemplíne
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
    Prognózne zhodnotenie antimonitovej mineralizacie pri Helcmanovciach
    Přehled lithných pegmatitů na území Čech
    Přehled mineralogických výzkumů rudního pole Rožná-Olší
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Přehled skarnů moravské části moldanubika
    Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram
    Příbramské uranové ložisko
    Příkopová dobývka "Jiřský příkop" nad Javorníkem v Krkonoších
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masivu
    Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
    Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov)
    Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    Recentní druhotná mineralizace na haldách a v dolech kladenského revíru
    A review of mineral associations and paragenetic groups of secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov)
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Rodochrozit
    Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
    Rožná - ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach
    Rudní ložiska Norilské oblasti
    Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
    Salésit z odvalu uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Sapphire from Hajnáčka (Cerová Highlands, southern Slovakia)
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál)
    Secondary mineralization of Rožná uranium deposit and their comparison with the Jáchymov ore district
    Seladonit z Račí hory u Ústí nad Labem
    Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
    Sfalerit a wurtzit a jejich výskyt ve struskách od Vrbového mlýna u Kutné Hory
    Siegenit z dolu Staříč
    Skoryl-dravit z pegmatitů strážeckého moldanubika
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Sobotín-Smrčina : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Some new aspects of metallogeny of the Bohemian Massif (Central Europe)
    Sphalerite composition and ore genesis at the Tumurtijn-ovoo Fe-Mn-Zn skarn deposit, Mongolia
    Stilpnomelan z Horního Údolí u Zlatých Hor
    Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
    Stříbrné minerály vožicko-ratibořského revíru
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Telluridy vybraných rudních ložisek Kavkazu
    Thermometry of arsenopyrite-pyrite mineralization in the Dúbrava antimony deposit (Western Carpathians)
    Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova
    Topaz - světová naleziště a přehled a jejich zastoupení v drahokamové kolekci Národního muzea v Praze
    Torbernit Cu(UO2)2(PO4)2.12H2O. Metatorbenit CU(UO2)2(PO4)2.8H2O
    Trace element chemistry and textures of low-temperature pyrites associated with shallow fossil subsurface geothermal discharge in the Eger Graben, northwestern Bohemia
    Trace element chemistry of low-temperature pyrites - an indicator of past changes in fluid chemistry and fluid migration paths (Eger Graben, Czech Republic)
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Tungstatian koechlinite from Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Tungsten in metabasic rocks of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria)
    Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
    Turmalín ze Spišsko-gemerského rudohoří
    Turmalíny z miarolových pegmatitů západní Moravy
    Two contrasting alkaline volcanic series in North Bohemia
    Uraninit
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Uranová mineralizace a kerogenní hmota na ložisku Jasenice-Pucov
    Uranová mineralizace v okolí Tasova
    Uranové ložisko Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Variation in chemical composition of V-bearing muscovite during metamorphic evolution of graphitic quartzites in the Moravian Moldanubicum
    Vernířovice-Měďný : pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách
    Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
    Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt krupníku v Sobotíně a Vernířovicích
    Výskyt krystalovaného křemene u Košína na Táborsku
    Výskyty barytu u Pernarce a v okolí Stříbra
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
    Vysoký hrad - nejvýše položené důlní dílo Krkonoš
    Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik skarnů Holšice a Zliv v Posázaví, moldanubikum
    Vzpomínka na příbramský kalcit
    Whewellit z příbramského uranového ložiska
    Zeolity v jílovském zlatonosném revíru
    Zlaté zrudnenie v severnej časti hodrušského rudného rajónu
    Zlato rudných výskytov v okolí Hnúšte
    Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli
    Zlato ze Zlátenky u Pacova
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
    Zrudnění jáchymovského typu na Měděnci
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)
    Železné rudy u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Železorudný výskyt pod Malým Dědem v Hrubém Jeseníku