Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    parametr
Článek
    Bakteriálne lúhovanie produktov reakcie so síranom železitým
    Calculation of basic constants of Microlog - theory and interpretation
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    Focal mechanism and source parameters of the rockbursts in Upper Silesian Coal Basin
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Induced polarization time and frequency characteristics
    Matematické modelování v hydrologii a životním prostředí : kalibrace - verifikace - neurčitost - pojem equifinality
    Multilinear flood routing using empirical wave-speed discharge relationships: Case study on the Morava River
    Návrh systému na podporu rozhodování a jeho využití v řízení protiotřesového boje při hlubinném dobývání
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Vliv délky simulací na predikční meze čáry překročení maximálních průtoků
    Výpočty množství a kvality zásob suroviny a jejich využívání při zpracování projektové dokumentace
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice