Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    pelity
Článek
    Acritarchen von Stadtsteinach/Frankenwald und die Biostratigraphische Stellung des Griffelschiefers (Arenig) im Saxothuringikum nebst Bemerkungen zum Hauptquartzit und zur Dicranochitina-Provinz
    Age and depositional environment of exotic limestones from Zamarski in Lower Cieszyn shales (Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Alpine metamorphic recrystallization of the pre-Carboniferous metapelites of the Kohút crystalline complex (the Western Carpathians)
    Bentonity Libye - projekt mezinárodní spolupráce
    Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny
    Comparison of the East Alpine and West Carpathian Flysch Zone - a geochemical approach
    Contribution to the petrography of porcellanites in the North Bohemian Brown Coal Basin, locality Dobrčice in the Most area
    Diagenéza expandujúcich ílových minerálov vo východoslovenskej a viedenskej panve
    Dobrčice
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Garnet chemistry as an indicator of metamorphic development and deformations of the Moravicum in the Dyje dome
    Geochemie metasedimentů ostrovní zóny
    Haltepunkt 20: Weitersfeld - Lagerhaus
    Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    Ke korelaci šedých a pestrých obzorů líňského souvrství
    Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů brněnské přehrady (24-32 Brno)
    Látková bilance kontaktní metamorfózy pelitických sedimentů bělokarpatské jednotky
    Metamorfóza sedimentov staršieho paleozoika gemerika
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mineralogické zajímavosti Frýdecko-Místecka
    Minor element geochemistry of pelitic schists of the Zlaté Hory ore district, the Jeseníky Mts.: Devonian tectonic setting of the primary sediment provenance
    Nález bahenních svitků v pískovcích spodního triasu na lokalitě Devět křížů (severovýchodní Čechy)
    Nové paleontologické poznatky o křídových sedimentech severního Turecka
    Organic matter and clay minerals as indicators of thermal history in the Transcarpathian depression (East Slovakia Neogene Basin and the Vienna basin)
    To the origin of variegated shales from flysh of the Polish Carpathians
    Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry)
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
    Příspěvek k chemismu, petrografii a genezi paleozoických břidlic střední Moravy (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Pseudokrasové jevy v psefitech a pelitech Českého masívu
    Quaternary freshwater ostracode fauna from Krumvíř (Czech Republic)
    Remarks to the geology and stratigraphy of the Mírov Palaeozoic Unit, Bohemicum (Saxothuringian Zone), Bohemian Massif
    Selektivní těžba zemin ve vztahu k těžitelnosti, stavbě výsypek a následné rekultivaci
    Spektrochemické stanovenie vedĺajších a stopových prvkov v ílových mineraloch
    Sto let od katastrofy obce Klapý
    Turonské pyritové konkrece z Kladna-Dříně
    Volcanic floras in the Palaeogene of Central Europe
    Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    XVII Konferencja z cyklu Mineralogia i Petrologia Skał Ilastych, Praga, Czechy, 13-17.09.2004
    Zasedání IGCP projektu 'Kovonosné černé břidlice v rámci 28. MGK v USA
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna (34-12 Pohořelice)
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)