Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    petrografie
Článek
    130 let od narození akademika Josefa Kratochvíla
    140 let od narození Josefa Klvani
    180 let Národního muzea a petrografické sbírky
    Adaptace biologického mikroskopu na jednoduchý mikroskop polarizační
    Akademik Josef Kratochvíl a jeho výzkum na území Jihočeského kraje
    Algoritmické modelování horninového prostředí
    Anhang/Nachtrag : Briefwechsel Ferber/Arduino von 1772/1773
    Bazalt? Bazalt!
    Bořického odkaz stále živý : (Výtah z proslovu na vzpomínkové slavnosti v Milíně 22.11.2001)
    Československá zeměpisná jména v názvosloví minerálů
    Databáze horninových výbrusů v České geologické službě
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Emanuel Bořický (1840-1881)
    Experimentální výzkum fázových vztahů za velmi vysokých tlaků
    The first large geological map of Central and Eastern Europe (1815)
    Geologické mapování na listu 13-441 Nasavrky (13-44 Hlinsko)
    Geologické mapování pláště žulovského plutonu /14-22 Jeseník/
    Geologie menhirů středních a severozápadních Čech
    Geologie stanice metra Červený vrch v Praze
    Historie mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze (1976-1992)
    Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
    Ivan Krystek
    Jaroslav Weiss
    Je čas skutečně konstantou?
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    Josef Klvaňa 1857-1919
    K historii a významu mineralogicko-petrografických sbírek přírodovědecké fakulty UJEP : vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984
    K šedesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K šedesátým narozeninám profesora Františka Fediuka
    Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
    Konec samostatnosti petrologie v Čechách
    Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře
    Lithology and tectonics of the Orlica-Snieznik Dome, Sudetes - Recent State of Knowledge : studies in Geology of the Sudetes
    The mantle rocks of the Dyje massif and their relation to the Moravicum and Brunovistulicum
    Megalitické kameny z Vinařic, Skůr a jejich petrografické složení
    Mineralog a petrograf František Němec - stoleté výročí narození
    Mineralogicko-petrologické oddělení
    Montánní motivy na petrografické mapě Chebska F.A. Reusse
    Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke : *31.12.1855, Praha, +18.6.1931, Wien
    Naše horniny v petrografické terminologii
    Oslavy pětaosmdesátin prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    Petrografická jubilea v r. 2000
    Petrografie vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Petrographical Database Petr
    Petrologie včera, dnes a zítra
    Pravěká keramika - významný zdroj informací
    Problems related to incorporation of archival data into a coal deposit database, and a method of their graphic documentation.
    Problémy petrografické klasifikace měsíčních hornin
    Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
    Prof. Dr. Ludwig Pfeiffer zemřel
    Prof. RNDr. Ferry Fediuk jubilující
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    Prof.dr. Bohuslav Hejtman a jeho význam pro geologický výzkum jižních Čech
    Profesor Ferry Fediuk pětasedmdesátiletý
    Profesor Kazimierz Smulikowski - zycie i dzialalnosc
    Přírodní kámen stanic pražského metra
    Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Slovo úvodem (předmluva)
    Současnost a výhled do budoucnosti mineralogicko-petrologického oddělení. Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení za období 1992-1993
    Spomienka na RNDr. Františka Fialu, DrSc.
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
    System of symbols for coal and rocks to facilitate graphic documentation of a coal seam
    Šedesát let prvního samostatného petrologického pracoviště v Československu
    Technolitologie - současnost a perspektiva
    Tekstury warstewkowe kasyteritów z lupków lyszczykowych okolic Czerniawy Zdroju w Górach Izerskich
    Vojtěch Rosický
    K 150. výročí narození Emanuela Bořického
    Vývoj mineralógie a petrológie na Slovensku : K 50. výročiu Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
    Vzpomínka na docentku RNDr. Jindřišku Němcovou, CSc.
    Vzpomínka na poválečná léta v petrografickém ústavu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Das wissenschaftliche Erbe von Gustav Tschermak-Seysenegg (1836-1927): Eine Zusammenstellung biographischer Daten seiner Doktoranden
    The Work of Josef Emanuel Hibsch : complete bibliography
    Z historie mineralogicko-petrologického oddělení NM (do roku 1976)
    Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Mineralogicko-petrologické oddělení.
    Žíla 'svatojanského diabasu' od Vysokého Újezda (12-41 Beroun)
    Životní jubileum RNDr. Jitřenky Staňkové