Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    phillipsit
Článek
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Oceánské zeolitové kaly
    Pihelský vrch: jedna ze zeolitových lokalit Českolipska
    Vztahy mezi syntézou v laboratoři a distribucí zeolitů v sedimentech
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří