Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    pitná voda
Článek
    Analýza procesov tvorby a metamorfózy chemizmu infiltrovaných vod z Dunaja
    Charakter a vlastnosti podzemních vod mělkého oběhu na území okresu Jihlava
    Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody
    Concentration of radon in water and air in treatment plants
    Determination of inorganic pollutants in drainage areas of the Bělá and Semíč streams
    Fyzikální a chemické vlastnosti vod v okolí Luhačovic
    Geochemická anomálie rudních prvků ve vodách Středočeského kraje
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrogeologický výzkum pro racionální využití a ochranu podzemních vod
    Korelace objemové aktivity radonu v podložních horninách a v pitné vodě
    Kvalita podzemných vôd
    Lithium v pitných vodách
    Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice
    Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku
    Present state of acidification of reservoirs in the Jizera Mountains, Czech Republic
    Příspěvek ke stanovení mědi, kadmia, zinku, olova a manganu v pitných vodách
    Seminár o procesoch vzniku, ochrane a využiteľnosti zdrojov pitnej vody
    Sledování úpravny vody Znojmo a vývoj jakosti vody v nádrži
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír
    Stroncium v pitných vodách České republiky
    Těžké kovy v nivě středního Labe
    Určenie polohy päty vrtu v priestoru jaskyne
    Vodní hospodářství je věcí veřejného zájmu
    Výhled využití podzemních zdrojů pitné vody na Ostravsku
    Vyhledávání zdrojů podzemní vody v západní části moldanubika
    Zaniklé lázeňské lokality na území západomoravské křídy (24-12 Letovice)