Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    plánování
Článek
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
    Deep drilling - a perspective of research into geodynamics of western part of the Eger Graben
    Geologické podklady pro krajinotvorné programy
    Geologie ve finančním rozpočtu USA na rok 1992
    Mezinárodní zasedání Komise pro plánování životního prostředí
    Mine Planning and Equipment Selection
    National report of the Czech Republic
    Optimalizačné problémy dobývania ložísk
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Report on the geo-environmental inquiry project, central and eastern Europe
    Sanace těžbou dotčených území a začlenění do krajiny
    Současnost a perspektivy mineralogie na ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
    Strategie činnosti Ústavu pro výzkum rud v období přechodu na vyrovnání ekonomické úrovně s vyspělým světovým hospodářstvím
    Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    Útlmový program v rudnom baníctve na Slovensku
    Úvahy nad chystanou novelou vodního zákona