Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    plocha smyková
Článek
    Deformační závislost modulů pružnosti pískovců
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Kontrolní sledování na svahové deformaci Karolinka
    Optimalizace svahů
    Translational Block-Type Slope Movements - Mechanism and Examples