Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    pluton
Článek
    3D-Tectonics of the Devonian Rocks near the Adamov Town (the Brno Massif)
    338-335 Ma old intrusions in the E Bohemian massif - a relic of the orogen-wide durbachitic magmatism in European Variscides
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Additional data and remarks to HANS CLOOS's work in the Karkonosze Mts. (Riesengebirge)
    Age and depth evidence for pre-exhumation joints in granite plutons: fracturing during the early cooling stage of felsic rocks
    Age and emplacement of late-Variscan granites of the western Bohemian Massif with main focus on the Hauzenberg granitoids (European Variscides, Germany)
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    AMS and Deformation Patterns in The Jawornickie Granitoids, Rychlebske Hory - Preliminary Data
    Anisotropy of magnetiic susceptibility of the multiphase intrusion of the Nasavrky plutonic complex: structural implications
    Anticlockwise and clockwise rotations of the Eastern Variscides accommodated by dextral lithospheric wrenching: palaeomagnetic and structural evidence
    Basites in northern part of the Izera-Karkonosze block: A magmatic record of early Devonian rifting of the Saxo-Thuringian passive margin and its subsequent subduction
    Bildungstiefe und Bildungszeitpunkt von frühen Klüften in Granitplutonen
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    Biotity třebíčského plutonu
    Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbra,, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
    The Brunovistulian Basement of the Molasse Zone in Lower Austria : Referate der Vorträge und Poster/Résumés des communications et posters
    Cambrian vs. Variscan tectonothermal evolution within the Teplá-Barrandian: evidence from U-Pb zircon ages of syn-tectonic plutons (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Central Bohemian Pluton
    The Central Bohemian plutonic Complex : Geology, chemical composition and genetic interpretation
    Characteristics of internal contacts in the Tuolumne Batholith, central Sierra Nevada, California (USA): Implications for episodic emplacement and physical processes in a continental arc magma chamber
    Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chronological constraints on the Palaeozoic geodynamic evolution of the Variscan orogenic root system: Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Comparison of the new fracture areas created by the formation of en echelon and hackle fringes on joint surfaces
    Contrastive strain record within the magmatic fabric in the Land's End granite (SW England): a comparative study of the orientation tensor determined
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Coupling between multiple magmatic fabrics of the Třebíč syenite and exhumation of orogenic lower crust
    Crustal structure of the Saxothuringian Zone : results of the deep seismic profile MVE-90 (East) : the deep reflection seismic profiles DEKOPR 3/MVE-90
    Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika
    The Czech part of the Krkonoše-Jizera Mts. pluton in the light of regional heavy mineral prospecting
    The Čistá-Jesenice pluton in western Bohemia : geochemistry, geology, petrophysics and ore potential
    Development of Veĺká Fatra Mts. zoned pluton: field, geochemical and isotopic study
    Discussion of the article "Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif" by Jaroslav Dvořák
    Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu (23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska : exkurze č. 2 "Granitově horská"
    The dyke swarm of fractionated tourmaline bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
    Eastern Margin of the Tuolumne Intrusive Suite (Sierra Nevada Batholith): Magmatic Fabrics, Internal Structures, Host Rocks Deformation and Emplacement Models in a Continental Island Arc Magma Chamber
    Elevator tectonics and orogenic collapse of a Tibetan-style plateau in the European Variscides: the role of the Bohemian shear zone
    Emplacement of Syenite Intrusion into Transtensional Pull-Apart Domain: Structural Evidences and Magnetic Fabric of the Jihlava Pluton, Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpessional tectonics - Discussion
    Establishing correlations between magma emplacement and faulting using statistical map analysis: examples from the northwestern Bohemian Massif (Germany/Czech Republic) and the northern Lachlan Fold Belt (Australia)
    Evolution of the Czech parts of the Smrčiny/Fichtelgebirge granite pluton
    Evolution of the SE Bohemian Massif Based on Geochronological Data - A Review
    The evolution of the South Bohemian Pluton
    Fabric evidence in mineralized granites
    Fabrics and emplacement of Variscan ultrapotassic melasyenite plutons: implications for tectonic processes in the orogenic root domain (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Fault tectonic of the Lusatian Massif (Czech part)
    Fluorine-enriched rocks on exocontact of the Třebíč durbachite massif: evidence from underlying chondrodite marbles
    Formation of tabular plutons - results and implications of centrifuge modelling
    Garnet peridotite in the Moldanubian Zone in the Czech Republic - a heat source for Variscan metamorphism?
    A general view on the Karkonosze granite
    Geochemical and Sr-Nd isotopic constraints on the genesis of ultrapotassic plutonic rocks from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif
    Geochemical comparison of the sub-volcanic appinite suite of the British Caledonides and the durbachite suite of the Central European Hercynides: evidence for associated shoshonitic and granitic magmatism
    Geochemical development of the Krušné hory Erzgebirge granite pluton exemplified on its Czechoslovak part
    Geochemistry of Czech part of the South Bohemian Pluton
    The geochemistry of the Czechoslovak part of the Smrčiny/Fichtelgebirge granite pluton
    Geochronology of a composite granitoid pluton: a high-precision ID-TIMS U-Pb zircon study of the Variscan Karkonosze Granite (SW Poland)
    Geodynamic network Karkonosze results of the 2001 and 2002 Campaigns
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary)
    Geological bedrock of the Czech Republic - the source of radon problems
    Geological interpretation of a gravity low in the central part of the Lugian Unit (Czech Republic, Germany and Poland)
    Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic)
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologické mapování na listu 13-441 Nasavrky (13-44 Hlinsko)
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologie novoknínské oblasti
    Geology and geochemistry of a stratified mafic/felsic (calc-alkaline) series in the Central Bohemian Pluton (Teletín quarries) : Implications of its origin
    Geology of the Nový Knín area
    Geology of the Žulová pluton mantle (Bohemian Massif, Central Europe)
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Geophysical position of granitoid plutons in the Bohemian Massif
    Grain-scale processes in actively deforming magma mushes: New insights from electron backscatter diffraction (EBSD) analysis of biotite schlieren in the Jizera granite, Bohemian Massif
    "Granite tectonics" revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitoid-Typen in postkinematischen Granitoidplutonen: Abbilder von autonomen Intrusionsschüben - Beispiele vom Nordrand des Böhmischen Massivs (Erzgebirge - Harz - Flechtinger Scholle - Lausitz)
    The granitoid Variscan Strzegom-Sobótka massif
    Granitoids of the Kladruby pluton and the Sedmihoří stock (Western Bohemia) : geochemistry and Geochronology
    Granitoidy tiského masivu : (11-24 Žlutice, 12-13 Jesenice)
    Granitové sympozium k sedmdesátinám prof.W.S. Pitchera (Liverpool, 1990)
    Granity izerskie: próba odtworzenia przeddeformacyjnej historii
    Granity Slavkovského lesa
    Granity v Českém masivu produkují teplo
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska : (32-14 Nová Pec)
    Gravity modelling of the Krkonoše-Jizera Pluton
    High-K Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)
    Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu
    Igneous Activity. Moldanubian Zone
    Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of Bohemian Massif
    Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif
    Internal structure of the granite and tonalite intrusions in the Strzelin massif, Fore-Sudetic block, SW Poland
    An internally consistent present-day thermo-petrological model of the Erzgebirge crust
    Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod
    Interpretace tíhového pole v Krkonošsko-Jizerském krystaliniku
    Intragranitic pegmatites of the Strzegom-Sobótka massif - an overview
    Is stoping a volumetrically significant pluton emplacement process? : discussion
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    Joint formation in granite plutons: En echelon-hackle series on mirror fringes (Examples: South Bohemian Pluton, Czech Republic)
    Joints in granite plutons as indicator of crustal conditions
    K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska
    The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith
    Late Variscan-Alpine Structure of the North-Veporic Zone in the Central Western Carpathians
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz micromonzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
    The Lower Vltava River Pluton : a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia
    Magma Chamber Construction during Crustal Thickening and Subsequent Exhumation: An Example of Interplay between Magmatic and Tectonic Processes from the Central Bohemian Batholith (Bohemian Massif)
    Magmatic erosion of the solidification front during reintrusion: the eastern margin of the Tuolumne batholith, Sierra Nevada, California
    Magmatic Fabric Pattern of the Land's End Granite (SW England): Comparative Study of AMS and Feldspar Phenocrysts Tensors
    Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knížecí Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
    Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    Magmatic hydrogels: their formation, evolution, transport and deposition as silicate and rare-element minerals
    Magmatic stoping as an important emplacement mechanism of Variscan plutons : evidence from roof pendants in the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Magnetic Fabric in Granitoid Plutons of the Jeseníky Mts. and Timing of their Intrusions
    The Magnetic Fabric in the Žulová Pluton and its Tectonic Implications
    The Magnetic fabric of the Vel'ká Fatra Mts.. Part two: emplacement mode of the Hercynian granitic pluton and its relation to the Alpine sedimentary rocks, based on AMS study
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov)
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Mechanismus vmístění granitoidů nasavrckého plutonického komplexu
    Metal ore potential of the parent magma of granite - the Karkonosze massif example
    Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník)
    Metasomatized zircon in equigranular granite from the Karkonosze Pluton, NE Bohemian Massif
    Microstructural and mineralogical evidence for limited involvement of magma mixing in the petrogenesis of a Hercynian high-K calc-alkaline intrusion: the Kozárovice granodiorite, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Mid-Crustal Emplacement of the Třebíč Durbachite: a Result of Interplay between Compressional and Wrench Tectonics due to Block Rotations
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. 1. : Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (2), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (3), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    A Model for the Mechanism of the Alpine Overprint of Magnetic Fabric in the Late Variscan Vepor Pluton granitic rocks, Western Carpathians
    Modelling Diverse Processes in the Petrogenesis of a Composite Batholith: the Central Bohemian Pluton, Central European Hercynides
    The Moldanubian pluton structure (the Litschau CZ/A frontier part) as studied by the ground magnetics and by the gamma-ray spectrometry
    Morfotektonické rysy reliéfu v povodí Horní Jihlavy
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    A multidisciplinary approach combining geochemical gravity and structural data: implications for pluton emplacement and zonation
    Multiphase intrusion in the Nasavrky plutonic complex as inferred from magnetic and mesoscopic fabric
    Multiple Fabric Patterns and Emplacement Mechanisms of a Composite Batholith: A Result of Polyphase Tectonic Evolution of Continental Magmatic Arc (Central Bohemian Batholith, Bohemian Massif)
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava : 22-34 Vimperk
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    Niemcza Zone Granitoids - Durbachites in the Sudetes
    Nové geochronologické údaje granitov kryštalinika Malej Fatry
    Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Olivinické gabroidní horniny modanubického (jihočeského) batolitu (32-24 Trhové Sviny, 33-12 Nová Bystřice)
    Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu (12-24 Praha)
    Orientation of Joints in the Western Bohemia Region, their Role during Post-Variscan Faulting
    Paleozoická žilná a hlubinná intruziva
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Perimorfózy po kalcitu z Bochovic u Třebíče
    Permeability and microporosity preferred orientation relation with microstructure in the three granite types
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)
    The petrogenesis of a wolframite-bearing greisen in the Vykmanov granite stock, Western Krušné hory pluton (Czech Republic)
    Petrogenesis of aplites of the Bor pluton
    Petrogenesis of the Variscan Granites in the Western Part of Bohemian Massif
    Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area
    Petrogenetic diversity and petrographic convergence of some spheroidal structures in mafic intrusive rocks
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
    Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Petrology, Geochemistry and Petrogenesis of a Post-Orogenic Variscan Granite: Ševětín Massif, Moldanubian Batholith
    Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava) : (32-14 Nová Pec)
    Poloskrytý dolnovltavský pluton
    Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy)
    Přehled geologie příbramské rudní oblasti
    Příspěvek ke geomorfologii nejjižnější části třebíčského masivu
    Původ a tektonomagmatická pozice hornin nasavrckého plutonického komplexu podle geochemických kriterií
    Quartz and feldspar fabrics in igneous rocks of the Eastern Erzgebirge Pluton (Germany, Czech Republic): evidence of multiple magma mixing
    Quartzites of Polish Part of the Žulová Pluton Mantle and Vysoká Hole Nappe (Fore-Sudetic Block)
    Radonové měření na Labské a Pančavské louce v Krkonoších : (03-23 Harrachov)
    Relationship of Emplacement of the Jihlava Pluton to the Structural Evolution and Tectonics of the Eastern Part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    The relationship of tilt and twist of fringe cracks in granite plutons
    Relationships between magnetic and structural fabrics revealed by Variscan basement rocks subjected to heterogeneous deformation - a case study from the Kłodzko Metamorphic Complex, Central Sudetes, Poland
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu
    Rheologischer Kollaps eines unterkarbonischen Hochplateaus in der Böhmischen Masse: Die Rolle der Nordböhmischen Scherzone
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná
    The Saxo-Danubian Granite Belt: magmatic response to post-collisional delamination of mantle lithosphere below the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen)
    Sekaninaite/cordierite compositional oscillation in some Bohemian hornfelses
    Sférolitické minety středních a jižních Čech : (12-24 Praha, 12-42 Zbraslav, 12-43 Dobříš, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany)
    Současný stav názorů na vznik hydrotermálních rudních zón kolem granitů
    South Bohemian Pluton
    Stáří granitů melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Structural and petrological relations among granitoids near Nová Pec (Moldanubian Zone, Šumava-Bohemian Forest)
    Structural evolution and emplacement of the durbachitic Knížecí Stolec pluton, South Bohemian (Moldanubian) batholith
    Structural evolution and U-Pb zircon dating of tonalite intrusions in the Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif: implications for tectonic evolution of the NE part of Variscan orogenic root
    Structural pattern, magnetic fabric, and geophysical signature of the post-collisional Plechý pluton, Moldanubian Unit, SW Bohemian Massif
    The structural record of Variscan evolution of the Křišťanov granulite massif in relation to the emplacement of durbachitic Knížecí Stolec pluton (Moldanubian Zone)
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Struktury póznych etapów umiejscowienia magm granitu Karkonoszy
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Subgreenschist facies metamorphism of quartzites of the eastern cover of the Žulová pluton (NE Bohemian Massif)
    Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Perú
    Tectonic evolution of a continental magmatic arc from transpression in the upper crust to exhumation of mid-crustal orogenic root recorded by episodically emplaced plutons: the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Thorium mineralization in alkali feldspar syenite of the nordmarkite-type dyke in the Třebíč pluton (Czech Republic)
    Timing the magmatic activity within the Central Bohemian Pluton, Czech Republic: Conventional U-Pb ages for the Sázava and Tábor intrusions and their geotectonic significance
    Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory / Erzgebirge, Czech Republic : classic localities, new challenges
    Tourmaline-Bearing Leucogranites from the Třebíč Pluton in the Moldanubicum
    Tourmaline orbicules in leucogranites as indicator of geochemical fractionation of late solidus to early subsolidus magmatic fluids
    Two-mica granites of the Plechý (Plöckenstein) pluton in the Triple-Point Area (Trojmezí, Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic, and Germany
    Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths
    Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina (32-21 Lhenice)
    Understanding the Karkonosze Mts. granite
    Valdíkov u Třebíče, naleziště barevných odrůd křemene
    Variscan elevator-style tectonics in the Bohemian Massif - A consequence of a collapsing crustal root
    Variscan Granite Plutons along the West Bohemian Shear Zone
    Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš)
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách : 03-14 Liberec
    Výskyty berylu v Sudetách. 2. část
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
    Vývoj vzájemných vztahů mafických a granitických magmat při kontaktu středočeského plutonického komplexu s barrandienskou oblastí na Příbramsku
    Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
    Whole-rock and mineral REE patterns: Providing a better insight into rock histories
    Wschodnia okrywa granitu Karkonoszy przekrój przez waryscyjską strefę szwu
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše : (12-43 Dobříš)
    Zonation of plutons - its tectonic implications
    The Železné Hory pluton and its mantle rocks
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)
    Žula v dolnovltavském údolí u Klecan (12-24 Praha)