Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    plynokapalné inkluze
Článek
    Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy (02-32 Teplice)
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
    Assessment of Water Content in Granitic Melts Using Melt Inclusion Homogenization Data: Method - Results - Problems
    A boundary layer-induced immiscibility in naturally re-equilibrated H2O-CO2-NaCl inclusion from metamorphic quartz (Western Carpathians, Czechoslovakia)
    Characteristics of paleofluids related to metamorphic and magmatic processes in the western part of Bohemian Massif
    Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
    Chemical and Isotopic Analyses of Fluid Inclusions in Variscan and Post-Variscan Fluorite and Barite Occurrences in the Erzgebirge Mountains, Vogtland, Thuringia Mountains and Harz Mountains, Germany
    Contribution to the fluid evolution in the Barrandian Upper Proterozoic
    Epithermal Pb-Zn vein mineralization of the Stříbro ore district, Bohemian Massif, Czech Republic: Fluid inclusion and stable isotope study
    Fluid inclusions in granulites in the Moldanubicum of South Bohemia: peak vs. retrograde formation
    Fluid inclusions in granulites of the Moldanubicum of Southern Bohemia: post-metamorphic formation?
    A fluid study of Au-W stratiform mineralization at Orlík near Humpolec, Czechoslovakia
    Fluidné inklúzie a termodynamické podmienky vzniku xenolitov spinelových lherzolitov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
    Fluidní inkluze v minerálech
    Flüssigkeitseinschluss Untersuchungen am Bohrkernmaterial der KTB bis 4000 Meter
    Formation conditions of calcite veins in the quarry "V Kozle (Hostim I, Alkazar)" in the Bohemian Karst
    Formation conditions of Pb-Zn mineralizations in the Bohemia Massif
    Geochemical constraints on the origin and migration of palaeofluids at the northern margin of the Variscan foreland, southern Belgium
    Geochemie und Flüssigkeitseinschlusstudien an Molybdänit-haltigen Greisengesteinen des österreichischen Anteils an der Böhmischen Masse
    Gold-bearing quartz veins in a regional shear zone: Kašperské Hory gold deposit (Bohemian Massif)
    Gold deposit Vacíkov-Petráčkova hora: an example of complex magmatic-metamorphic history
    Gold in metallogeny of the Central and Western European units of the Peri-Alpine Variscan Belt : A review of essential parameters controlling the genesis and distribution of gold deposits
    High density fluid inclusions of magmatic water in phenocrysts from rhyolite of the Štiavnica Stratovolcana (Central Slovakia)
    Hochfraktionierte Subvulkanite des spätvariszischen Extensionsregimes im Erzgebirge und Kaiserwald
    Hydrotermální mineralizace v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hydrothermal mineralizations of the West-Bohemian region: P-T-X conditions of deposition and hydrothermal fluid sources
    Kašperské Hory - retrograde metamorphism related mesothermal gold district
    Kašperské Hory ore district
    Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách (22-33 Kašperské Hory)
    Main genetic features of the base metal deposits in the Jeseníky Mts. (a review)
    Mega-Xenocrysten im quartären Basalt des Eisenbühl- erste Untersuchungen an Fest- und Fluidenschlüssen
    Melt inclusions in quartz phenocrysts in rhyolite from Cínovec near Teplice (the Krušné hory Mts.): Petrological significance
    Metamorfní fluida a ložiska nerostných surovin
    Metamorphic Origin of Hydrothermal Ore Fluids of Vein Mineralization in Gemeric belt, Western Carpathians
    Metamorphosed Cu-Mo mineralization at Vidly pod Pradědem, the Hrubý Jeseník Mts, Czech Republic
    Microfissural ore fluid migration: The example of a granodiorite hosted gold deposit (Mokrsko, Bohemia)
    Mikrotermometrické studium žilné mineralizace v kulmu u Domašova nad Bystřicí (25-11, Hlubočky)
    Mineral assemblages and physical-chemical model of the formation of gold-silver-polymetallic mineralization on the deposit Banská Štiavnica (Central Slovakia)
    Mineral associations at the Krupka (Graupen) greisenized stock
    Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
    The Mokrsko gold deposit
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
    Nové trendy uplatnění geochemie v praxi
    Nové údaje o charakteru paleofluid v Českém masívu
    O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
    Observations on a molybdenite-bearing vein-dike from the Krupka Sn-W-Mo district in the Eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
    Observations on a molybdenite-bearing vein-dyke from the Krupka Sn-W-Mo district in the Eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Porphyry-Au mineralization in the Bohemian Massif: Its magmatic and hydrothermal evolution
    The porphyry ore deposit with Au-Cu-W mineralization on the Petráčkova hora Mt. near Vacíkov
    A preliminary fluid inclusion study of the Pb-Zn deposit Horní Benešov, Czech Republic
    Preliminary results of a fluid inclusion study in granulites in Moldanubicum of South Bohemia
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v granulitech moldanubika jižních Čech (32-21 Prachatice)
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
    Recognition and significance of multiple fluid inclusion generations in telogenetic calcites
    Results of investigations on melt inclusions in various magmatic rocks from the northern border of the Bohemian Massif
    Retrograde fluid inclusions from high-pressure granulites of the Moldanubicum, Southern Bohemia
    The role of metamorphic processes in the genesis of gold mineralization: data from the fluid inclusion study in the Bohemian Massif
    Stable isotope study of vertical zoning of the Březové Hory (Příbram) vei hydrothermal deposit (Czechoslovakia)
    Stable isotopes and fluid inclusions in hydrothermal deposits: the Příbram ore region
    Studium fluidních inkluzí na ložisku polymetalických rud Kutná Hora
    Studium fluidních inkluzí v horninách strukturního vrtu SVH-1 Heřmanovice
    Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska
    Sulfide mineralization of the Kutná Hora ore district; Bohemian Massif, Czech Republic : stable isotope and fluid inclusion study
    Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň)
    Sulphidic Vein Mineralization in Black Shales of the Barrandian Upper Proterozoic, Czechoslovakia: A Fluid Inclusion Study
    Teplotní podmínky vzniku ložiska Vrančice na základě studia fluidních inkluzí
    Termobarogeochemický výskum mineralizácie na žile Terézia, Banská Štiavnica
    Tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky volcanic centre, Bohemian Massif, Czech Republic: A genetic model
    Variscan and Post-Variscan fluid flow in the Rhenohercynicum of the Ardennes (southern Belgium) and in the eastern part of the Bohemian Massif
    Vein Barite Mineralization of the Bohemian Masiff: Sulphur, Oxygen and Strontium Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics and their Genetic Implications
    Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu
    Závěrečné zasedání IGCP projektu č.291 v Praze
    Zdroj, přenos a ukládání kovů
    Zum Wassergehalt granitoider Schmelzen auf der Grundlage mikrothermometrischer Untersuchungen. Die postkinematischen Granite des Erzgebirges