Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    podkrkonošská pánev
Článek
    Achát, kámen dvakrát nalezený
    Acháty a jaspisy v podkrkonošském permokarbonu
    Actinopterygian fishes from the new Lower Permian locality of the Krkonoše Piedmont Basin
    Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
    Analcim ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
    Bájný vrch Kozákov
    Bioturbation of freshwater sediments of the Semily Formation (Late Carboniferous, Podkrkonoší basin, Czech Republic)
    Bituminózní břidlice rudnického obzoru
    Byl u Vrchlabí nalezen šungit?
    Can instrumental analysis and imaging help to extract paleoenvironmental information from silicified stems?
    Carbonatization of agate nodules from Permian andesites, Krkonoše Piedmont Basin
    Carboniferous fauna of the Krkonoše Piedmont Basin
    Cathodoluminescence of silicified trunks from the Permo-Carboniferous basins in eastern Bohemia, Czech Republic
    Changes in the floral associations of the Rudník Horizon (Autunian) at Vrchlabí (Krkonoše Piedmont Basin, Czechoslovakia)
    Chemizmus podkrkonošských melafyrů a jejich horninotvorných minerálů
    The collection of actinopterygian fishes from the Vrchlabí Formation (Lower Permian, Asselian) of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemia) at the Natural History Museum in Vienna
    Comparison of Acrinopterygian fishes from the Autun Basin (France) and the Krkonoše Piedmont Basin (Eastern Bohemia)
    Connellit ze Studence u Jilemnice
    Cuticles of Cordaites from the Westphalian, Stephanian and Autunian of the Bohemian Massif (Czech Republic) (a preliminary study)
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Depositional Processes in a Low-Sinuosity Fluvial System: facies and Depositional Geometries of the Permian Havlovice Member, Krkonoše Piedmont Basin
    Detritus from Variscan lower crust in Rotliegend sandstones of the Intra-Sudetic Basin, SW Poland revealed by detrital high-pyrope garnet
    Distribuce platinoidů v černých břidlicích Českého masívu
    Doprovodné nerosty na výskytech achátů v Podkrkonoší a na Broumovsku
    Emil Porth - krkonošský prospektor a badatel
    Eruptive styles of monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Complex - central part of the Krkonoše Piedmont Basin (Rotliegend / Autunian)
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Fin spine of a ctenacanthoid shark (Elasmobranchii, Ctenacanthoidea) from the Upper Stephanian of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemia)
    The first find of the dinosauria footprint in the Czech Republic (the Krkonoše Piedmont Basin) and its stratigraphic significance
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Flow directions of the Late Paleozoic andesitic lava flows of the Krkonoše Mts. Piedmont Area and localization of their volcanic centres
    The fossil fauna, mega- und microflora of the Krkonoše Piedmont Basin
    Fossil wood record of the Krkonose-piedmont and the Intra Sudetic Basins with respect to its systematical affinity
    Geochemie povrchových vod na Broumovsku (04-32 Broumov)
    Geochemie povrchových vod na území listu Meziměstí (04-31 Meziměstí)
    Geochemistry of agates: a trace element and stable isotope study
    Geologická pozice výskytu hvězdového křemene u Peřimova v Podkrkonoší
    Geologické a geomorfologické zajímavosti SPR Babiččino údolí
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
    Geomorfologie melafyrových výchozů na Strážníku a v přilehlém údolí Jizery
    Gravitationally banded ("Uruguay-type") agates in basaltic rocks - where and when?
    Gravity modelling of the Krkonoše-Jizera Pluton
    Harmotom z Bezděčína s. od Turnova
    Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky
    Heulandit z Rovní u Dolní Kalné
    Hornický památník na Jestřebích horách
    Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace) melafyrů podkrkonošského permokarbonu
    H.R. Goeppert a české "zkamenělé lesy"
    Hvězdový křemen na Jilemnicku
    Interakce bazaltoandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK) s vodním prostředím (autun, podkrkonošská pánev)
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Interpretation of volcanic products - one of the keys to palaeo-environmental reconstructions : excursion giude
    Isotopic and geochemical indications of a drainless sulphate lake in the Permo-Carboniferous of the Krkonoše-piedmont Basin
    K problematice názvů Jestřebohorských uhelných dolů
    Kde sbírat zkamenělé rostliny v Podkrkonoší?
    Ke korelaci šedých a pestrých obzorů líňského souvrství
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
    Lacustrine facies and climatically driven cyclocity in an asymmetric half-graben, Lower Permian, north-eastern Czech Republic
    Local seismicity at the Hronov-Poříčí Fault (Eastern Bohemia)
    The main features of the tectonic fabric of the Krkonoše Piedmont Basin.
    Malé Svatoňovice hornické : k udělení a křtu symbolů další obci na Trutnovsku
    Měděné zrudnění melafyru ve Studenci
    Melafyrové skály na Strážníku
    Melafyry levínské plošiny
    Mineralizace Cu-Ag-V-Hg v melafyru ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
    Mineralogy of recently formed sublimates from Kateřina colliery in Radvanice, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály mědi v melafyrech v Morcinově u Lomnice nad Popelkou
    Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší
    Mladopaleozoické vulkanity podkrkonošské pánve
    Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
    Multiphase cooling and exhumation of the Krkonoše Piedmont Basin during Mesozoic - Cenozoic basin inversion based on apatite fission track analysis
    Nález bahenních svitků v pískovcích spodního triasu na lokalitě Devět křížů (severovýchodní Čechy)
    Naleziště českého granátu-pyropu v Podkrkonoší
    Nálezy kalcitu na Jilemnicku
    Nálezy křišťálu v Podkrkonoší
    Nálezy permokarbonských zkřemenělých dřev pod Orlickými horami
    Náplavový kužel na okraji pouštní pánve
    Naturally occurring germanium compounds, GeSnS3 and GeO2 from Radvanice, Eastern Bohemia
    A new aeduellid actinopterygian from the Lower Permian of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif) and its relationship to other Aeduellidae
    A new branchiosaur find from Košťálov (Krkonoše-piedmont Basin)
    A new cadmium sulfate natural phase from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    A new syncarid crustacean from the Lower Permian of Bohemia
    Nové paleontologické nálezy z veselského obzoru podkrkonošské pánve (03-34 Sobotka)
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    Novopacké acháty a dr. Karel Tuček
    O nalezištích zkřemenělých kmenů araukaritových v Čechách, zvláště v Podkrkonoší
    O zkamenělých rostlinách z Podkrkonoší
    Occurrences of gold, copper, vanadium and silver minerals in volcanic rocks of the Permo-Carboniferous Basin in the Krkonoše Mts. piedmont area
    Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů
    Palaeobotany and palynology of the Háje Horizon (Autunian) in the Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    Palaeoenvironment of the Lower Permian lacustrine Kalná Horizon, north-eastern Bohemian Massif : Sedimentology and stable isotope signatures
    Paleoenvironmental changes of the semipermanent Kalná Lake (Lower Permian), Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic: sedimentary and geochemical record
    Paleogeography and tectonic evolution of the Žernov-Nachod-Kudowa sedimentary area
    Paleogeography of the Krkonoše Piedmont Basin in the Uppermost Carboniferous and Lower Permian: Implications to Late Variscan development of N.-E. Bohemian Massif.
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 1999
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 2000
    Paleozoic volcanism of the Karkonosze Piedmont Basin: overview
    Palygorskit ve Studenci
    Palygorskit ze Studence u Jilemnice
    Palynologické vyhodnocení vzorků z rudnického obzoru ze zářezu nové silnice z. od Vrchlabí v podkrkonošské pánvi (03-41 Semily)
    Permian brines formation in the Czech part of the Bohemian Massif - conceptual model, hydraulic parameters estimation
    Permineralized trunks of the Krkonoše-Piedmont Basin (Czech Republic)
    Permineralizovaná dřeva Podkrkonošské pánve
    Permo-Triassic unconformity-related Au-Pd mineralisation, South Devon, UK: new insights and the European perspective
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve : 03-34 Sobotka, 03-41 Semily, 03-42 Turnov, 03-43 Jičín
    Podkrkonošské drahé kameny
    Podkrkonošské karneoly
    Polodrahokamy z Novopacka
    Post-sedimentary Mesozoic-Cenozoic thermotectonic evolution of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif) interpreted from apatite fission-track analysis
    Poznámky k výskytu hvězdového křemene na vrchu Strážník u Jilemnice
    Precursory groundwater level changes in the period of activation of the weak intraplate seismic activity on the NE margin of the Bohemian Massif (central Europe) in 2005
    Prirodnyje bitumy Krkonošskogo predgornogo bassejna
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Provenance study of Permian non-marine sandstones and conglomerates of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic) : exotic marine limestone pebbles, heavy minerals and garnet composition
    Přehled vulkanismu podkrkonošské pánve
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Pseudokrasové jevy v psefitech a pelitech Českého masívu
    Radon v rudnickém obzoru v Podkrkonoší
    Reactions between agate nodules and penetrating CO2 rich fluids - a CL-EMS study
    Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí
    Reconstructing post-Carboniferous history of the Krkonoše Piedmont Basin using detrital apatite fission-track data
    Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    Results of two-years' seismo-hydrological monitoring in the area of the Hronov-Poříčí Fault Zone, Western Sudetes
    Ryzí měď v achátu z lomu v Doubravici
    Sesuv svahu na místní komunikaci Loukov - Rybnice
    Silicified wood from the Permocarboniferous of Eastern Bohemia, its preservation and mode of fossilization - application of modern instrumental analytical methods
    Silicifikovaná dřeva v západním Podkrkonoší
    Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Slepencový svah Odnož u Pecky
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily, 03-43 Jičín)
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
    Spodnoautunské vulkanity Kozákova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Studium fauny ze spodního permu podkrkonošské pánve
    Sulfidická mineralizace v křemen-karbonátové žíle v Lomnici nad Popelkou
    Syndepositional Geometry and Post-Depositional Deformation of the Krkonoše Piedmont Basin: A Preliminary Model
    Taxonomic remarks on Rhabdolepis saarbrueckensis Gardiner, 1963 (Osteichthyes: Actinopterygii) and its relationships to some actinopterygians from the Late Carboniferous of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Tectonic pattern of the Hronov-Poříčí Trough as seen from pole-dipole geoelectrical measurements
    Tirolit z Doubravice, s. od Jičína
    Tvary zvětrávání a odnosu Vlčických a Zámeckých skal u Trutnova
    VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    Vertebrate biozonation of the Permo-Carboniferous lakes of the Czech Republic - new data
    Vésigniéit a volborthit ze Studence, jjv. od Jilemnice
    Volcanic activity in Late Variscan Krkonoše Piedmont Basin: petrological and geochemical constraints
    Vybrané geologické lokality na listě 03-413 Semily
    Výskyt a vznik analcimu v podkrkonošském permokarbonu (03-42 Trutnov)
    Vznik hodnot Českého ráje
    Vzpomínka na dvě bohaté lokality (Obří důl a Kozákov)
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
    Za araukarity do Podkrkonoší, nálezy poblíž Třebihoště a Bílé Třemešné
    Za krásnými kameny
    Za roveňskými kameny
    Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší
    Zeolity melafyrů SV Čech
    Zeolity podkrkonošské pánve
    Zkamenělé dřevo
    Zkamenělé stromy
    Zur Petrologie bituminöser Schiefer im Böhmischen Massiv
    Žďárky-Pstrążna Dome: a strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes)
    Žďárky-Pstrążna Dome: dextral strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes, Góry Stołowe Mts.)