Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    podloží
Článek
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    The Carpathians: geology and hydrocarbon resources
    Continuation of the Mariánské Lázne Complex under the Doupov Mts. volcanic complex, W. Bohemia
    Cretaceous Bryozoa from Chrtníky (Bohemian Massif)
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Evidence for organic cycling of anthropogenic sulfur in forested catchments: S isotope mass balances for 13 sites spanning a 10-fold pollution gradient
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Geofyzikální indikace neznámých vulkanických center na Mělnicku : 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geologické a ložiskové zhodnocení roudnickéhé permokarbonské pánve
    Geologie a paleontologie nově odkrytého profilu v poloze "Štěpnice" ve Zbyslavi na Čáslavsku
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    Theinfluence of geological bedrock on the soil gas and indoor radon concentrations measured on Quaternary sediments - first statistical approach
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Phase Changes in Medium-Temperature Metagranites - An Example of the St. Catherine Dome and its Continuation below the North Bohemian Basin (Krušné hory Mts., Bohemian Massif)
    Přehled geologie chebské pánve
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Radonová databáze - měření radonu v geologickém podloží
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Rekonstrukce zděných přehrad
    Rozwój badań utworów miocenu w Karpatach Zachodnich na obszarze Bielsko - Kraków
    Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
    Soil development along two altitudinal transects from north-west to south-east of the Issyk-Kul Lake (Northern and Central Tjan-Šan, Kazakhstan-Kyrgyzstan)
    Spatial variation of weathering landforms of bed-rock in Orlik Massive, Hrubý Jeseník, Eastern Sudetes
    Surveying the anthropogenic impact of the Moldau river sediments and nearby soils using magnetic susceptibility
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka
    Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou
    Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 4. část
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie