Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    podslezská jednotka
Článek
    Agglutinated foraminiferal assemblage from bentonite layers of the Subsilesian Unit (Polish Flysch Carpathians)
    Biostratigraphy and paleoenvironmental analysis of benthic Foraminifera and radiolarians in Paleogene variegated shales of the Subsilesian unit Polish Flysch Carpathians
    Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt