Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    podzemní zplyňování
Článek
    Alternativní zdroj zemního plynu v Československu
    Bude enzym houby dobývat hnědé uhlí?
    Hornictví a ochrana životního prostředí
    Laboratory-scale simulation of underground coal classification
    Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    Perspektivy těžby uhlí kounovských slojí