Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    pohřbení
Článek
    Burial and exhumation of eclogites in continental accretionary wedge: An indentation model of eclogite formation in Variscan collisional zone
    Chronological constraints on the pre-orogenic history, burial and exhumation of deep-seated rocks along the eastern margin of the Variscan Orogen, Bohemian Massif, Czech Republic
    Coaxial magnetic fabrics in the basement rocks of the Western Carpathians: a remnant of the Variscan structure within the Alpine edifice
    Composition and origin of coalbed gases in the Upper Silesian and Lublin basins, Poland
    Cooling history of Tatric crystalline basement of Nízke Tatry Mts. (Western Carpathians) inferred from apatite fission track and (U-Th)/He analysis - preliminary results
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Fluid overpressure in respect to sedimentation rate and hydrocarbon generation under high and low heat flow conditions : comparative modeling study in the South Caspian, Transcarpathian and Vienna Basins
    Garnet zoning and reaction textures in overprinted eclogites, Bohemian Massif, European Variscides: A record to their thermal history during exhumation
    Geodynamics and generation of hydrocarbons in the region of the Vienna basin, Austria
    Hydrothermal calcite veins and the origin of caves in the Lower Palaeozoic of the Barrandian Basin, Czech Republic: evidence of extensive (post?) Variscan fluid flow
    K-Ar dating of illite fundamental particles separated from illite-smectite
    K-Ar evidence for a Mesozoic thermal event superimposed on burial diagenesis of the Upper Silesia Coal Basin
    Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: a new tectonothermal model for the Drosendorf window (Bohemian Massif, Austria)
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: New tectonothermal model for the Drosendorf Window
    Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko)
    Multicomponent diffusion modeling of garnet: a tool to estimate burial and exhumation rate of metamorphic complexes
    New palaeomagnetic data from the Palaeozoic carbonates of the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): evidence for a timing and origin of the late Variscan remagnetization
    Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve
    Pohřbený kras v severním předpolí silesika
    Příspěvek k tlakovému rozpouštění dobře vytříděných pískovců v podmínkách hydrostatického tlaku
    Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications
    Structure on unmetamorphosed Variscan tectonic units of the southern Moravo-Silesian zone, Bohemian Massif: a review
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt
    Temporal investigations and retrograde metamorphism of the north-eastern part of the Bohemian Massif
    Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)
    Variscan veins: record of fluid circulation and Variscan tectonothermal events in Upper Palaeozoic limestones of the Moravian Karst, Czech Republic
    Vertically decoupled thickening and exhumation processes in orogenic supra- and infra-structure during building of Gemer-Vepor continental wedge