Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    pohyb horizontální
Článek
    Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattenkopftunnel bei Ettlingen
    Bipolar thrusting and orogen parallel extension as a result from Early Carboniferous indentation tectonics: The Bohemian Massif
    Contribution of Geophysics to the Neotectonics and Kinematics of the West Carpathians
    The current P-T condition in the Earth's continental crust
    Der Deckenbau des östlichen Saxothuringikums
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Evidence of active tectonic movements in Krušné Hory Mts. (NW Bohemia)
    Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements
    Geomorphological observations in the area of the Bečva geodynamic polygon (The Moravskoslezské Beskydy Mountains)
    GEONAS - geodynamic network of permanent GNSS stations within the Czech Republic
    Horizontal and vertical displacements of the stations within the frame of the individual plates based on the ITRS 2000 reference system
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Miocene compressive tectonics in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czechia - SE Moravia)
    Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
    Motions and deformations of tectonic plates inferred from the ITRF 2005
    Některé nové údaje o dynamice styku Českého masivu a karpatské soustavy
    Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části Salvadoru
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Recent local geodynamics in the central part of the Stołowe Mts.
    Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
    Some Aspects of the Barrandian Tectonics - Preliminary Results
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy
    The Sudetic Marginal Fault between Bílá Voda and Lipová Lázně [Lipová-lázně]
    Tectonics of the Prague synform: a hundred years of scientific discussion
    The Upper Morava and Nysa Pull-Apart Grabens - the evidence of neotectonic dextral transtension on the Sudetic Faults System