Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    pohyb svahový
Článek
    1st European Conference on Landslides
    3 - Svahová deformace "Smrdutá" v Hostýnských vrších
    5 - Svahové deformace bradlového pásma v Červeném Kameni a na Vršatci
    Activity of selected Geodynamical Processes in the Central Poohří Region, NW Bohemia
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Application of electrical resistivity tomography (ERT) in the study of various types of slope deformations in anisotropic bedrock: case studies from the Flysch Carpathians
    Application of geophysical methods in the study of landslide movements, taking into account geological conditions in the Sudety Mountains
    El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
    Bezpečnostní kritéria kontrolního sledování skalních svahů
    Block accumulations in the western part of the Podyjí National Park (Czech Republic) : preliminary analysis of their distributions
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Character and dynamics of the floodplain of the Losenice stream, Bohemian Forest
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Czech-Italian Geomorphological and Geological Workshop in 1998
    Časové změny tíhového pole v oblasti Jezeří
    Černá Hora - sesuv na silnici II/377
    Debris flow events reconstruction on tree-ring analyses (a case study from the Eastern Sudetes Mts)
    Deformační funkce tektonických struktur v masivu
    Deformation function of tectonic structures in massifs
    Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště
    Department of Engineering Geology
    Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
    Determination of characteristic features of slope movements present-day activity by monitoring in thick-bedded sandstones of the Bohemian Cretaceous basin
    Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
    Diskuze nad výsledky 3D georadarového měření na kře Maleníku (Helfštýn a okolí)
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    Drobné proudové sesuvy ve Zbraslavi
    Dynamics of landform evolution in the Makalu-Barun region, Nepal Himalaya
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Dynamics of rockfall on the western slope of Smrk Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Extrémní hydrogeologická situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
    Genéza a vývoj svahových pohybov v Novej Kelči v Nízkych Beskydách
    Geoakustická metoda při průzkumu svahových deformací
    Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
    Geodynamické jevy v okolí Turnova : (mapový list měřítka 1:25000: 03-324 Turnov, 03-342 Rovensko pod Troskami)
    Geoecological imprints of slope deformations on habitats - case studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Geoelectrical imaging of slope deformations - towards repeated measurements, effective electrode array and limitations
    Geoelectrical monitoring behind the "Iron Curtain"
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologické aspekty monitoringu pohybů skalních bloků v pseudokrasových lokalitách Ostaš, Hejda a Kočičí skály
    Geomorfologické poměry Králického Sněžníku (Česká republika)
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Geomorfologické unikáty Národního parku Podyjí
    Geomorfologie přírodní rezervace Rohová na Hřebečovském hřbetu
    Geomorfologie, sesuvy a ostatní svahové pohyby
    Geomorphic research on the present-day processes and landforms in the Western Carpathians in the Czech Republic
    Geomorphological and stratigraphic problems of loess series in Modřice near Brno (s. Moravia) : dedicated to the memory of Prof. Dr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc. (1909-1993), soil scientist and one of founders of the New Age Czech Quaternary Geology
    Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic
    Geomorphological hazards on stratovolcanoes in Southwest Asia
    The geomorphological transformation of the Hodslavický Javorník brachysyncline (the Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic)
    Geotechnický monitoring při sanaci nestabilního svahu
    Glacial lake outburst floods in the area of Huarás, Cordillera Blanca, Peru
    Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy) : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    Importance of geomorphology in the research of natural hazards and risks
    The Influence of Climate on the České Středohoří Mts. Slope Deformations - Data Analysis since the 18th Century
    Influence of slope deformations on morphology of drainage dividing parts : introduction
    Inženýrskogeologický průzkum deformací komunikace v Třinci - Vendryni
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    K příčinám poruch staveb v centru města Kladna
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
    Kontrolní sledování na svahové deformaci Karolinka
    Kvantitativní výzkum pohybu sutí na svazích Hrubého Jeseníku
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Landslide hazard assessment along the main road E 50 in Chřiby highlands
    Landslide modelling for natural risk/hazard assessment with GIS
    Landslide of sandstone blocks with the surface of sliding running on the layer of underlying claystones - one of type slope deformation model in Carpathian flysch
    Landslide risk in the city of Zlín
    Landslides in the Hostýnské vrchy Mountains (Moravia)
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    Mapování náchylnosti svahů k sesouvání v prostředí GIS, Miramar, Kostarika
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Model and Field Studies into the dynamics of Block Slope Structure Formation
    Monitoring of slow slope processes: the case study Na Hradě (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Morfologické a geofyzikální projevy extenze ve vrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
    Morfometrie povodí jako predispoziční faktor vzniku blokovobahenních proudů
    Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy)
    Možnost prognózy vývoje svahových pohybů z geofyzikálních indicií
    Mury na Smědavské hoře 2010
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje
    Neživá příroda Krkonoš
    "Noemova archa" pod Araratem : pohled geologa
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Obecné poznatky o sesuvných pohybech v Moravskoslezských Beskydech v aplikaci GIS
    Odvodnění jezera Paron v Peru
    On distribution of slope deformations in the north-eastern part of the Vizovická vrchovina Highland in Eastern Moravia
    Optimalizace kontrolního sledování skalních svahů pro prognózování katastrofických pohybů
    Orientační litologický průzkum svahových sedimentů na Stránské skále (24-43 Šlapanice)
    Partial results of monitoring of stability deterioration on Pravčice Rock Arch, NW Bohemia
    Physical changes in slope deformation massif
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Poruchy svahů údolí Dyje u Vranova nad Dyjí: fakta a hypotézy
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové
    Použití fotoelektrických náklonoměrů ke sledování průběhu dlouhodobých deformačních procesů
    Povrchové a připovrchové procesy
    Poznámky k morfologii a stratigrafii modřické sprašové série (24-34 Ivančice)
    Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Prevence nebezpečného porušení vysokých svahů
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Produkty svahovej modelácie v strednej a južnej časti Slanských vrchov
    Prognóza vplyvu ťažby uhlia v handlovskom ložisku na stabilitu svahov Vtáčnika
    Projev inverze tvarových prvků na Malé Klajdovce (42-32 Brno)
    Prosecké podzemí
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Přehled geomorfologických výzkumů střední části Krušných hor
    Přehled modelů deformace homogenního elastického poloprostoru různým zatížením
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Přírodní památka Pivnice : tvary současného vývoje pískovcového reliéfu
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
    Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina)
    Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech
    Registrace pohybu skalních bloků dendrogeomorfologickými metodami: nový metodický přístup na příkladu lokalit v Moravskoslezských Beskydech
    Relation between topography and structure in the Moravian and Silesian parts of the Western Carpathians
    Rocks Slopes of the High Tatras Mountains
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Safety criteria of control monitoring of rock slopes
    Sanace nestabilních objektů v Hřensku
    Sanace sesuvů na Vsetínsku z pohledu investora
    Selected landforms and their significance in the analysis of the slope origin in the Losenice River valley, Šumava Mts.
    Selected results of the geomorphological research in the Šumava mts. in 2005-2007
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Sesuv "Modlitebna" ve Vsetíně-Jasénce
    Sesuv svahu na místní komunikaci Loukov - Rybnice
    Sesuvná kalamita na svazích Langhe Cuneesi v sz. Itálii
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Sesuvné území v Malé Bystřici
    Skálie v CHKO Kysuce
    Skalní města v dolomitech chočského příkrovu
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Skalní sesuvy a skalní laviny v Centrálním Tien Shanu
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians in Moravia
    Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians)
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Slope movements in Callejón de Huaylas, Peru
    Slope Movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic Triggered by Extreme Rainfalls in 1997 (an Example from the Vsetín District)
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Moravia (Vsetín district), triggered by extreme rainfalls in 1997
    Slope Processes in Surroundings of Nové Město nad Metují (Northeast Bohemia)
    Some aspects of the distribution of the block accumulations in Western part of Podyjí National Park
    Současné morfogenetické procesy na Machu Picchu
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
    Stav výzkumu geomorfologických výzkumů v okolí Prášilského jezera
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
    Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
    Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem
    Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily
    Svahové deformace podél komunikace II/481 přes Soláň ve východní části Vsetínských vrchů
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Perú
    Svahové deformácie medzi Hubošovcami a Kapušanmi
    Svahové deformácie na Hornej Nitre
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Svahové pohyby v Rusavské hornatině
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Time constraints for neotectonics and evolution of giant rock slope failures in the main mountain ridge of the Crimean Mountains (Ukraine)
    To the geomorphology and geology of the Northern Apenines
    Translational Block-Type Slope Movements - Mechanism and Examples
    The use of SAR interferometry for the study of landslips in the Polish Flysh Carpathians
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vodní dílo Žermanice - prognóza vývoje chování přehradních bloků
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Vyjádření k ohlasu na článek "Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna"
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p. R., 25-24 Turzovka
    Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Využití laserového skenování v geotechnice
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov)
    Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině
    Výzkum svahových pohybů v Národím parku Podyjí
    Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny
    Význam a možnost využití registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
    Základní klasifikace svahových sedimentů
    Základové a smíšené laviny ve vztahu k přemisťování svahovin a dynamice vegetace
    Zapis aktywności spływów gruzowych na podstawie analizy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy : ad Vesmír 92, 450, 2013/7-8
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy : ad Vesmír 92, 450, 2013/7-8
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy
    Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Zvětrávací a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
    Živé zlomy : pohyb v zemské kůře