Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    pohyby svahové
Článek
    6. medzinárodné sympózium o zosuvoch
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretation of data about technogenic activity at the toe of Krušné hory Mts. affecting endogenous and exogenous processes in the rock environment
    Inžinierskogeologické hodnotenie svahových deformácií v Oščadnickej doline a v doline Bystrice
    K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc
    Optimization of monitoring of rock slopes for prediction of catastrophic displacements
    Sanace svahů bývalých uhelných lomů
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Slepencový svah Odnož u Pecky
    Svážné terény severního čela Moravskoslezských Beskyd v oblasti Smrku
    Využitie regionálnych prvkov pri formování ekologického myslenia žiakov vo výuke geológie na ZŠ