Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    poličské krystalinikum
Článek
    Confirmed Transtensional Slip in the Area of the Svratka Anticline
    A Contrast between Metamorphic and Structural Evolution of the Vír Granulite and Surrounding Rocks of the Polička Crystalline Unit
    Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička crystalline complexes
    Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpessional tectonics - Discussion
    Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
    Kontrastní PT a strukturní vývoj vírské granulitové megabudiny a okolních metapelitů : Poličské krystalinikum, východní okraj Českého masivu
    Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
    Lithotectonic correlation of the Polička and Zábřeh crystalline units
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Metamorphic Zoning in the Polička Crystalline Unit
    Mezoformy a mikroformy v intermediálních magmatitech na severovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár n.S., 24-11 Nové Město n.M.)
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Petrology and geochemistry of plutonic rocks from the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif)
    Petrology of the Plutonic Rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
    Sedliště near Polička
    Structural evolution and U-Pb zircon dating of tonalite intrusions in the Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif: implications for tectonic evolution of the NE part of Variscan orogenic root
    Structural position of high-pressure felsic to intermediate granulites from NE Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička)
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)