Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    polychlorované bifenyly
Článek
    Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. by biodegradation of PAH(s), PCB(s) and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic)
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    Co jsou dioxiny?
    Distribution of PCBs in sediments of the Červený potok, stream contaminated by technical PCB mixtures Delor, Czech Republic
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
    Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí
    Podzemní vody a skládky odpadů
    Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany - osud v atmosféře
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)