Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    popularizace geologie
Článek
    6. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy 2002" v Idriji (Slovinsko)
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    160 let od narození Jana Vratislava Želízka
    200e anniversaire de la naissance de Joachim Barrande
    The 1855 Visp (Switzerland) earthquake: early attempts of earthquake intensity classification
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Aktivitäten im Salzkammergut in den Jahren 2001-2003
    Antická cunami : Středozemí a vulkanizmus patří k sobě
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Bájný vrch Kozákov
    Bericht 2007 über biostratigraphische, paläobotanische und fazielle Arbeiten in der Gosau-Gruppe von Rußbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St.Wolfgang im Salzkammergut
    Bibliografie Karla Tučka
    Bibliografie Petra Jakeše
    Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Budujte s námi Svět geologie - aneb prezentace české geologie na internetu
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech (24-41 Vyškov)
    Commemoration of Joachim Barrande's 200th birth anniversary (1799-1999) in the National Museum, Prague
    Connoisseur's Choise: Cassiterite, Cínovec, Czech Republic
    Česká geologická společnost
    Česká hornická historie ve skanzenech, zpřístupněných dolech a muzeích v ČR
    Česká společnost antropologická
    "Český granát" z Korutan
    Český ráj a hodnota jeho krajiny - v minulosti a hlavně dnes
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Český ráj v rámci evropských geoparků UNESCO
    Český záujem o jaskyne na Slovensku do roku 1918
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v letech 1999 a 2000
    Činnost mineralogické sekce Společnosti národního muzea v období 2005-2006
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2001
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v roce 2002
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2004
    Čtvrtohory
    Čtyři historické smaragdy
    Čtyřicet let činnosti geologické oborové komise pracovníků muzeí České republiky
    Day 1, stop 4: Skryje - monument of Joachim Barrande
    Day 4, stop 1: Chrustenice - Museum of Iron Ore Mining
    Den horníků na poštovních známkách Československé a České republiky po roce 1945
    Development projects for the Karlovy Vary District part of the cross-border Czech-Bavarian Geopark
    Do Alp za drahokamovými almandiny
    The documentation of geological and archaeological features using the lacquer-film method
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Drábské světničky
    Druhohory - svět podivuhodných živočichů a rostlin
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    The education trail "Kozí Hory - Libčice"
    The education trail "Nový Knín and surroundings"
    The education trail "Zlaté Psí hory"
    Ekologické koutky v Jeseníkách
    Die Erfassung geologisch bedeutender Lokalitäten in der Tschechischen Republik
    Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
    First macroseismic map in Transalpine Europe (1810 Mór earthquake in the Pannonian Basin)
    Formy na perník s motivem trilobitů
    The frog from Seifhennersdorf
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Geologické základy české krajiny
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologie a montánní vědy
    Geologie národních parků České republiky
    Geologie věků v národním parku Zion
    Geopark as an agent of tourism sustainability
    Geopark Barrandien
    Geopark Barrandien otevřen
    Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce
    Goethe und die Geologie - ein geotouristisches Nutzungskonzept zu den geologischen Betrachtungen in den Schriften Johann Wolfgang von Goethes
    Havajské vulkány
    Historická zemětřesení na starých rytinách
    Die Historie des Eisenerzbergbaus im Eisensteiner Hochtal im Böhmerwald
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    Hornická muzea a muzea metalurgie v Maďarsku
    Hornická naučná stezka - Údolí Milířky
    Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Hornické naučné stezky (Výběr z dokumentace)
    Hornický památník na Jestřebích horách
    Hornický skanzen Mayrau
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Informace o mineralogické stezce Sobotín-Maršíkov
    Information portal - new dimension in geoscience data delivery
    Inventarizace některých geomorfologických forem v Českém ráji
    Jak chtěli erebosáci ukrást jeskyňářům důl (o jehož zpřístupnění se již kdysi marně pokoušel Jára Cimrman
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    Joachim Barrande website
    Jubilejní zemská výstava v Praze v roce 1891 a vltavíny
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    K padesátiletí hornické expozice v NTM
    K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
    Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
    Když se svět třese
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Krajiny Václava Cílka
    Kras nejsou jen jeskyně
    Kreslič a kreslíř? Corda a Mánes
    Kutnohorská hornická naučná stezka
    Los museos del oro en Europe
    Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
    Mají se sdružovat hornická muzea v ČR i v Evropě?
    Maroko očima geologa
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Mezinárodní rok planety Země 2008
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Milířská dolina
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogická expozice Slovenského národného múzea v Bratislavě
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogický kroužek při Domu mládeže v Kralupech nad Vltavou
    Minerály na známkách - XIV
    Minerály na známkách - XV
    Minerály na známkách - XXIII
    Minerály na známkách XIX
    Minerály na známkách XVI
    Minerály na známkách XVII
    Minerály na známkách XVIII
    Minerály na známkách XX
    Minerály na známkách XXI
    Minerály na známkách XXII
    Minerály na známkách XXIV
    Mitglieder der BG Osnabrück besuchen die Tschechische Republik
    Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
    Montanisticko-geologická nadace a její činnost v Jeseníkách
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Monument Valley Navajo Tribal Park
    MUDr. Martin Bohatý šedesátiletý
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Muzeum v Jiřetíně pod Jedlovou (Muzeum Jiřetín pod Jedlovou)
    Muzeum zkamenělých stromů v Lounech
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Národní park Canaima
    Národní park Canaima ve Venezuele
    Národní parky Bryce a Zion
    Nástin geologického a geomorfologického vývoje Mělnicka
    Naučná stezka Kozí Hory - Libčice
    Naučná stezka Nový Knín a okolí
    Naučná stezka Zlaté Psí hory
    Náučný chodník - ideálna trasa pre geologickú či kombinovanú exkurziu
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji : Po 500 letech těžby z dolů muzeum
    Nevěřil jsem, že jde o diamanty
    Norské beryly
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Nová halířská štola
    Nová Hornicko-geologická expozice v Kadani
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Novopacká klenotnice v novém
    Novopacké acháty a dr. Karel Tuček
    O nálezu fosilního železa u Chocně
    O potřebě propagace geologie na bazální úrovni
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Ohlédnutí za XXX. ročníkem mezinárodních expozic minerálů v Tišnově
    Oslavy 160. výročí narození Františka Pošepného se konaly v Českém geologickém ústavu
    Otevření nové expozice "Život v době mamutů aneb diorama pleistocenní krajiny" v Muzeu Českého krasu
    Paleontologie a amatérští sběratelé
    Pamukkale - příběh s dobrým koncem?
    Petr Jakeš - badatel-popularizátor
    Petr Jakeš a výzkum mimozemských hornin
    Die Pflanzengesellschaften der Braunkohle
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the geophysical institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 3., Historical images of landslides and rock falls
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 4., Historical images of rockburst's effects in mines
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 6, South Pacific and Antarctica - the last explored regions
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. 2., Historical images of world volcanoes
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. Historical images of world earthquakes
    Po stopách saharského amazonitu
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Podzimní geologická exkurze strhla rekord v návštěvnosti
    Pojavlenije tektitov na Zemle
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Polská hornická historie v muzeích, v navštěvovaných dľlních dílech a skanzenech
    Possibilities of the computer processing of the palaeontological data
    Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi
    Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný jedinec trilobita z území České republiky
    Prof. RNDr. Otakar Matoušek (14.1.1899 - 4.1.1994)
    Profesor Josef Augusta a výuka geologie
    Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - znalec Českého středohoří
    Projekt a realizace Hřebečské důlní stezky
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Propagace geologie v NP Šumava v projektech a programech pro veřejnost
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    Prvohory - doba podmořských vulkánů a korálových útesů
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Přehled publikovaných přednášek mineralogicko-petrologického oddělení NM za období 1962-1988
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2006
    Punkevní jeskyně zrekonstruovány
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    Le réseau européen des Géoparcs
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    Rozhovor s Radkem Mikulášem
    Rudní ložiska České republiky - nově otevřená součást stálé hornické expozice muzea v Krásně (okres Sokolov)
    Rudolf Dvořák a jeho sbírka minerálů
    Rudolf Těsnohlídek a jaskyňa Slobody
    Rujánské kamení
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Das sächsische Erzgebirge : Geologie, Bergbau und Kultur
    San Francisco earthquake of April 18th, 1906, a hundred-year anniversary of disastrous Californian event
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách
    Silurské Pompeje na Kosově
    Skalní tvary v žulách karlovarského masivu
    Skluzavkou proti geologickému toku času
    Solný důl Wieliczka, Polsko
    Současná muzea hornictví a hutnictví v Maďarsku
    Specifičnost a vyjímečnost Moravského krasu
    Spinely
    Společnost Národního muzea a činnost její mineralogické sekce v roce 1997
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
    Spolupráce Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci a občanského sdružení Natura Opava
    Staronový fenomén geoparků
    Stříbrná stezka - naučná hornická stezka v Kutné Hoře
    The survey of important geological localities in the Czech Republic
    Svět drahých kamenů
    Svět nerostů - dlouhodobá expozice mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea v Brně
    Svojanovské granáty
    Štola Sv. Jana Evangelisty v Jiřetíně pod Jedlovou
    Terra aurea deserta
    Tisá skála
    Trilobiti v obřadní síni berounské radnice
    Třebenice - Museum of Bohemian Garnet
    Třetihory - poslední moře na našem území
    Tvorba postindustriální krajiny a aktivní péče o krajinu
    Unikátní nález zkamenělého stromu v Ohři
    Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
    Das untere Ordovicium bei Rokycany, Tschechische Republik
    Vědeckotechnické informace
    Venkovní geologická expozice Písek - Flekačky
    Videodokument "Zlatohorský rudní revír"
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie
    Vysoké mezinárodní ocenění českého matematického geologa
    Výstava "Kámen ze všech pohledů" v Muzeu Mladoboleslavska
    Výstava "Kameny z okolí i z dálek" v Čelákovicích
    Výstava Kašpara M. Sternberga v Národním muzeu v Praze 1998
    Výstava Magma '96
    Výstava "Poselství meteoritů" v Národním muzeu
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů (13-131 Lysá nad Labem, 13-113 Kochánky)
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Vzpomínka na mineralogické určovací besedy
    Wadi Rum - krajina Lawrence z Arábie
    Weltmeisterschaft im Goldwaschen in Tschechien
    Willershausen. 3. Teil : Flora (2)
    Willershausen. 3. Teil : Die Flora (1)
    The World Goldpanning Association: a new meaning of the outdated prospection method
    Yosemitské údolí
    Z největších geologických osobností Jesenicka
    Za hornickou minulostí Zlatých Hor
    Za meteority do Ománu
    Zajímavé skalní útvary v Českém středohoří
    Zasedání Sítě evropských geoparků v Českém ráji
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví
    Znovuobjevená geologická expozice České geologické služby v Praze
    Zpráva ze semináře muzejních geologů v Měděnci v Krušných horách
    Zpřístupnění proseckého podzemí
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti