Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    porušený vzorek
Článek
    Deformational characteristics and acoustic emission in loaded magnesite samples
    Laboratorní výzkum prekurzorů náhlé nestability hornin
    Laboratory investigation of precursors of sudden instability of rocks
    Zmeny mikroštruktúr súdržných zemín spôsobené šmykovým pohybom