Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    posun horizontální
Článek
    Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the "roll-back destruction of the lithosphere"
    Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the rollback destruction of the lithosphere
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna : 25-12 Hranice
    Changes in Depositional Style of an Intra-Continental Strike-Slip Basin in Response to Shifting Activity of Basement Fault Zones: Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin
    Contrasting P-T conditions during conjugate shear zone development in the Southern Bohemian Massif, Austria
    Deformation partitioning in the oblique convergent zone of the Eastern Alpine-Western Carpathian junction
    Early Variscan strike-slip displacements in central Europe
    Ewolucja strukturalna utworów dolnopaleozoických w strefie granicznej bloków górnoslaskiego i malopolskiego
    Geological Mapping of the Crystalline Complex in the SW Part of the Jeseníky Mts., Czech Republic
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer West Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Horizontální posuny na moravsko-slovenském pomezí
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    Interplay of Strike-Slip Tectonics and Eustasy in Coarse-grained Delta Systems, Bohemian Cretaceous Basin
    The Jílové Belt: A Neoproterozoic Volcanic Rift Zone in Central Bohemia
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, Velkolom Čertovy schody
    Late Cretaceous intra-Austroalpine collisional events as evidenced in the Veporic and Gemeric terranes in Slovakia
    Late Tertiary and Quaternary tectonic evolution of volcanic regions in the central El Salvador
    Late Variscan stress-field rotation initiating escape tectonics in the south-western Bohemian Massif: a far field response to late-orogenic extension
    Late Variscan strike-slip tectonics between the Teplá-Barrandien and Moldanubian terranes (Czech Bohemian Massif): petrostructural evidence
    Late variscan tectonomagmatic activity in Western Europe and surrounding areas: the Mid-Permian Episode
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
    Možnosti interpretace transkurentních systémů v Západních Karpatech
    Petrostructural evidence for Late-Variscan strike-slip tectonics between the Teplá-Barrandian and Moldanubian blocks (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Recent tectonic stress field investigations in Poland: a state of the art
    The Role of Palaeotopography and Tectonics in the Stratigraphy of Fluvial Through Shalow-Marine Deposits of the Peruc-Korycany Formation (Cenomanian) in the SE Part of the Bohemian Cretaceous Basin
    The rupture process of the Manjil, Iran earthquake of 20 June 1990 and implications for intraplate strike-slip earthquakes
    Sedimentation in a reactivated, intracontinental, strike-slip fault zone: the Bohemian Cretaceous Basin, Central Europe
    Seismic and aseismic movements in the Western Bohemia/Vogtland area
    Seismicity and seismotectonics of West Saxony, Germany - new insights from recent seismicity observed with the Saxonian seismic network
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysch) and its Structural Interpretation
    Śródsudecka strefa uskokowa - przyklad przesuwczej granicy terranów
    Structure of the West Carpathian Flysch Belt and its fundament
    Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů : 34-142 Mikulov
    Tectonosedimentary evolution of the Cheb Basin (NW Bohemia, Czech Republic) between Late Oligocene and Pliocene: a preliminary note
    Tertiary development of Carpathian-Pannonian region: crustal processe
    Transcurrent faults, seismicity and fluid activity in Variscan and post-Variscan lithosphere of central Europe: an example from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Upper Morava and Nysa Pull-apart Grabens: Implication for Neotectonic Dextral Transtension on Sudetic Faults System
    The Variscan Orogen in Poland
    Die variszische Gebirgsbildung im Saxothuringikum - Abbildung der Kollision zwischen Gondwana und Laurussia
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów
    Žďárky-Pstrążna Dome: a strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes)
    Žďárky-Pstrążna Dome: dextral strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes, Góry Stołowe Mts.)
    Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy