Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    potok
Článek
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    Longitudinal variations in streamwater chemistry of the Krušné hory Mts.
    Některé úspěšné revitalizace v Jižních Čechách
    Revitalizace Boreckého potoka u Vlašimi
    Revitalizace potoka Borová
    Revitalizace Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace úseku Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizační úpravy potočních koryt
    Stoletá povodeň na revitalizovaném potoce Borová
    Umělý mokřad na Stříbrném potoce
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech