Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    průmysl
Článek
    200 Years of Pb Deposition throughout the Czech Republic: Patterns and Sources
    Ablagerung atmosphärisch deponierter Schwermetalle im Sediment von Oberflächengewässern mit versauertem Einzugsgebiet
    Contaminant trasnport modelling in the vicinity of Bzenec water-withdrawal area
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Distribuce Pb, Cd a As v půdách na Příbramsku
    How the modern oil and gas industry was born: historical remarks : abstract
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    Jeskyně Výpustek : pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně
    Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Lepidolit na Hradisku u Rožné
    Magnetic monitoring of air-, land- and water-pollution
    Magnetic susceptibility of forest soils in Polish-German border area
    The Mineral Industry of Czech Republic: International 1996
    Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu Litoměřice a jeho fondy
    Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
    SO4'' an indicator of the impact of acid rain in the urban environment
    Some man-made sources of the seismic noise
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
    Technolithology
    Trends of water quality of the Elbe River
    Utilization of coal in the Czech Republic review overlook
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv průmyslu na aeromagnetický obraz Liberce a okolí
    Využití petrologie a mineralogie v průmyslu : brusiva
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zkáza severních Čech blízká nesdělitelnosti
    Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů