Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    průtočnost
Článek
    Estimating high levels exceedance probabilities by point process approach with applications to northern Moravia precipitation and discharges series
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
    Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov
    Scale Effect in Transmissivity Data Distribution