Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    prašný spad
Článek
    200 Years of Pb Deposition throughout the Czech Republic: Patterns and Sources
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Ferrimagnetic minerals and heavy metal distribution within different granulometric fraction of fly ashes
    Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe
    Kvantitativní stanovení obsahu křemene v prachu
    Magnetic susceptibility of forest soils in Polish-German border area
    Metodika získávání cizorodých sféroidálních mikročástic z půd a jejich identifikace
    Mineralogická charakteristika prašného spadu v oblasti Moravskoslezských Beskyd
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Přínos mineralogie pro výrobu aglomerátu a životní prostředí
    Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006