Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    prachovec
Článek
    Boron in the aleuropelites of the Bohemian Massif
    Cretaceous Bryozoa from Chrtníky (Bohemian Massif)
    Day 1, stop 6: Točník
    Day 2, stop 3: Mílina
    Day 3, stop 1: Ejpovice
    Day 3, stop 5: Beroun-North
    Day 4, stop 4: Beroun-Počaply Section
    Day 5, stop 2: Hlásná Třebaň II
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)
    Genetické typy červených sedimentů (red beds) v limnickém svrchním paleozoiku Českého masivu
    The geochemical role of boron in the Carboniferous sediments of Czechoslovakia
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Ichnofabrics of the Upper Cretaceous fine-grained rocks from the Stołowe Mountains (Sudetes, SW Poland)
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history
    Ke korelaci šedých a pestrých obzorů líňského souvrství
    Křídové sedimenty v okolí Litoměřic (02-41 Ústí nad Labem, 02-43 Litoměřice)
    Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi : 13-32 Kolín
    Long stalked eocrinoids in the basal Middle Cambrian Kaili Biota, Taijiang County, Guizhou Province, China
    Magnetic anisotropy of clayey and silty members of Tetriary flysch from the Silesian and Skole nappes (Outer Carpathians)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Natural sensor materials for environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague
    Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
    Nová lokalita rudnického obzoru (autun) v mnichovohradišťské pánvi u Proseče pod Ještědem (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí
    Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (Ordovik pražské pánve) na odkrytech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    Primitive gallery forest from the Intrasudetic basins (Duckmantian, Czech Republic)
    Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice-vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu) (12-41 Beroun)
    Provenance of chert-rich microconglomerates and pebbly siltstones from the Ediacaran Lausitz Group (Bohemian Massif, eastern Saxo-Thuringian Zone, Lausitz Block, Germany) revealing the formation of a Late Cadomian retro-arc basin
    Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Siliciclastic termination of the carbonate sequence: signal of Variscan orogeny
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi : 04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod
    Slovanské kamenné přesleny na Moravě
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Souvrství hornobenešovské ve vrtu Dětřichov 1 (Nízký Jeseník)
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec : 13-32 Kolín
    Svrchní ordovik okolí Prahy 15-Dubče (beroun, záhořanské souvrství, pražská pánev, Česká republika)
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha
    Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského souvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad (12-24 Praha)
    Die Trilobitenfauna im Nebengestein des meta-alkalibasaltischen Lagerganges vom Wasenbachtal - Abbild unteschiedlicher mariner Lebensräume an der Wende Unter-/Mitteldevon in der südwestlichen Lahnmulde (Rheinisches Schiefergebirge)
    Tvary georeliéfu vraclavské antiklinály
    Údolí kamenných skřítků
    The use of the anisotropy of magnetic remanence in the resolution of the anisotropy of magnetic susceptibility into its ferromagnetic and paramagnetic components
    Vend na jižní Moravě?
    Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu