Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    pramen
Článek
    Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Carbon dioxide field in the West Bohemian Spring Region: Introductory results
    Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł
    Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
    Does Acidification Polici Follow Research in Northern Sweden? The case of Natural Acidity during the 1990's
    First results of hydrogeochemical measurements in the Soos Area, Czech Republic
    Fluids and earthquake swarms in Western Bohemia region
    Gas Flux and Tectonic Structure in the Western Eger Rift, Karlovy Vary - Oberpfalz and Oberfranken, Bavaria
    Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
    GIS aplikace pramenů a vrtů na ČHMÚ - pobočka Praha
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
    Hydrogeologie okresu Svitavy
    Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov)
    Hydrological regime of some springs in the Upper Oder River Basin
    Hydrologické charakteristiky režimu podzemních vod
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku (12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Krasové prameny Českého krasu
    Krystalický vápenec a s ním spjatá hydrogeologická struktura u Senorad (24-33 Moravský Krumlov)
    Luhačovice - Aloiska spring
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    A new survey of sources of the Amazon
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska
    Objemová aktivita radonu ve známých pramenech Českého krasu
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Pramen minerální vody u Chotyně (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Prameny Prahy
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    Režim prameňov puklinovo-krasových vôd SV svahov Nízkych Tatier
    Sanace zdroje termální vody v léčebném domě Beethoven
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Sledování kvality podzemní vody ve studánkách v Praze
    Smraďoch spring and Kladská peat-bog
    Thermal Mineral Water Springs in Karlovy Vary
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních-Těsném dole
    Vývoj vydatnosti pramenů v Česko-saském Švýcarsku
    Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny
    Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl)
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent