Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    pramen termální
Článek
    Cementační karbonátové horniny karlovarských termálních pramenů
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Czech-Bavarian Geopark in W Bohemia
    Děčínská termální struktura a Lázně Svatého Josefa
    Extent of groundwater flow area: estimation from spring yield and terrestrial heat flow
    Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche
    Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    Karlovarská umělecká mozaika
    Karlovarské prameny
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Model studies of an open-pit mine bottom loaded by artesian water pressure
    Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla (02-32 Teplice v Čechách)
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    Podzemí u Vřídla
    Prameny Prahy
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Skrytá krása karlovarského vřídlovce
    Srovnání ostatních "vřídelních kamenů"
    Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Travertin z Pamukkale v Turecku
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Vznik hrachovce
    Vznik hrachovce
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Zpracování dat o čerpání ryolitových vod statistickými metodami
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury